GIẤY MỜI

Đăng lúc: Thứ ba - 02/01/2018 14:26 - Người đăng bài viết: Văn phòng LĐLĐ
TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
                  VIỆT NAM
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
            TỈNH CAO BẰNG
 
   
      Số: 746/GM-LĐLĐ
      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 

          
Cao Bằng, ngày 02 tháng 01 năm 2018
                                                                                 GIẤY MỜI
                            Kính gửi: ........................................................................................
                             ..........................................................................................
 
Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2013-2018. (kỳ họp bất thường).
    1. Thành phần:
    - Lãnh đạo Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh;
    - Các đồng chí Ủy viên BCH Liên đoàn Lao động tỉnh;
    - Trưởng, phó các Ban chuyên đề Liên đoàn Lao động tỉnh.
    2. Nội dung:
    - Thực hiện quy trình công tác cán bộ (lấy ý kiến giới thiệu nhân sự tham gia Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, nhiệm kỳ 2018-2023).
    - Lấy ý kiến tham gia góp ý vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Công đoàn tỉnh Cao Bằng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018-2023. (Dự thảo Báo cáo chính trị gửi trên Webside của LĐLĐ tỉnh: ldld.caobang.gov.vn)
    3. Thời gian: 01 buổi, từ 14h00 ngày 03 tháng 01 năm 2018. (Thứ tư)
    4. Địa điểm: Phòng họp tầng II, Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng.
    Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng  đề nghị các đồng chí đến dự họp đông đủ để Hội nghị đạt kết quả./.
 
Nơi nhận:
- Như thành phần mời;
- Lưu: VT.
 
 
 
TM. BAN THƯ­ỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH TT
 
( Đã ký)
 
Hoàng Văn Thông
 
 

Tác giả bài viết: Văn phòng
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Ý kiến bạn đọc