Giấy mời

Đăng lúc: Thứ hai - 29/01/2018 15:25 - Người đăng bài viết: Văn phòng LĐLĐ
                      TỔNG CÔNG TY
                BƯU ĐIỆN VIỆT NAM
         BƯU ĐIỆN TỈNH CAO BẰNG

                  Số:  79/BĐCB-TH
             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
   


             Cao Bằng, ngày 29 tháng 01 năm 2018
 
                                                          
                                                                                 GIẤY MỜI
            Kính gửi: ..........................................................................................................................
 
     Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng và Bưu điện tỉnh Cao Bằng thực hiện ký kết thỏa thuận hợp tác “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động” tỉnh Cao Bằng;
     Thời gian: 10h00 ngày 30 tháng 01 năm 2018
     Địa điểm: Phòng họp tầng 3 Bưu điện tỉnh Cao Bằng
     Thành phần:
     - Đại diện Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cao Bằng;
    - Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, các Trưởng ban, Phó trưởng ban, các Công đoàn ngành, Công đoàn viên chức thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh, Liên đoàn Lao động Thành phố và các huyện.
     - Lãnh đạo Bưu điện tỉnh, Trưởng phòng và Phó trưởng phòng chuyên môn, Giám đốc các đơn vị trực thuộc.
    Rất mong sự có mặt của quý Đại biểu để buổi ký kết thành công tốt đẹp!
 Nơi nhận:     
  - Như thành phần;
- Lưu: VT, HC-TC.
 
 
 
 
                GIÁM ĐỐC

                   (Đã ký)

       Lưu Thị Thanh Huyền
 

Tác giả bài viết: Văn phòng
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Ý kiến bạn đọc