Giấy mời

Đăng lúc: Thứ hai - 19/03/2018 09:48 - Người đăng bài viết: Văn phòng LĐLĐ
          TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
                         VIỆT NAM
            LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
                 TỈNH CAO BẰNG
 
   
          Số: 788/GM-LĐLĐ
   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
   


Cao Bằng, ngày  19  tháng 3 năm 2018
                                                                    GIẤY MỜI
                   Kính gửi: ........................................................................................
                                     ..........................................................................................
 
     Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2013-2018. (kỳ họp bất thường).
    1. Thành phần:
    - Lãnh đạo Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh;
    - Các đồng chí Ủy viên BCH Liên đoàn Lao động tỉnh; Chủ tịch LĐLĐ các huyện, Công đoàn Ngành;
    - Trưởng, Phó các Ban chuyên đề Liên đoàn Lao động tỉnh;
    - Đại diện các CĐCS trực thuộc.
    2. Nội dung:
    - Thực hiện quy trình công tác cán bộ (lấy ý kiến giới thiệu nhân sự tham gia Ủy viên BCH LĐLĐ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2018-2023).
    3. Thời gian: 01 buổi, từ 14h00 ngày 19 tháng 3 năm 2018. (Thứ hai)
    4. Địa điểm: Phòng họp tầng II, Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng.
    BanHéi tr­êng tÇng Hhhh Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng  đề nghị các đồng chí đến dự họp đông đủ để Hội nghị đạt kết quả./.
 
Nơi nhận:
- Như thành phần mời;
- Lưu: VT.
 
 
 
         TL. BAN THƯ­ỜNG VỤ
           CHÁNH VĂN PHÒNG
 
                      ( Đã ký)
              Trần Công Huân
 
 

Tác giả bài viết: Văn phòng
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Ý kiến bạn đọc