THÔNG TRI

Đăng lúc: Thứ tư - 16/05/2018 09:31 - Người đăng bài viết: Văn phòng LĐLĐ
          TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
                           VIỆT NAM
                 LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
                     TỈNH CAO BẰNG

             
                 Số: 886 /TTr - LĐLĐ
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 

Cao Bằng, ngày 15 tháng 5  năm 2018
                                                                        THÔNG TRI
                         Triệu tập Đại biểu dự Đại hội Công đoàn tỉnh Cao Bằng
                                   lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018-2023
 
         Kính gửi:    - Liên đoàn Lao động huyện, thành phố, CĐ ngành, CĐ Viên chức;
                               - CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh;
                               - CĐ Trung ương đóng tại địa phương.
 
      Thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam;
      Căn cứ Kế hoạch số 55/KH-LĐLĐ, ngày 13 tháng 3 năm 2017 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng về Tổ chức đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XVI Công đoàn tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2018 – 2023.
     Được sự nhất trí của Thường trực Tỉnh ủy Cao Bằng, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tổ chức Đại hội lần thứ XVI Công đoàn tỉnh Cao Bằng, nhiệm kỳ 2018-2023.
    Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng khóa XV, nhiệm kỳ 2013-2018 triệu tập Đoàn đại biểu chính thức của: Liên đoàn Lao động huyện, thành phố, CĐ ngành, CĐ Viên chức; CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh;CĐ Trung ương đóng tại địa phương.
    
Về dự Đại hội Công đoàn tỉnh Cao Bằng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018-2023.
     - Thời gian: 1,5 ngày. Bắt đầu từ 13h30 ngày 23/5/2018 đến 17h00, ngày 24/5/2018.
     - Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh Cao Bằng.
     Lưu ý:
     - Trang phục tại Đại hội: Đại biểu chính thức dự Đại hội mặc áo đồng phục nhận diện Công đoàn Việt Nam hoặc nam mặc áo sơ mi trắng, quần tối màu, đeo Cavat, nữ mặc áo dài truyền thống (tại phiên khai mạc sáng ngày 24/5/2018 đề nghị các đại biểu chính thức mặc áo đồng phục nhận diện Công đoàn Việt Nam; trường hợp không chuẩn bị được áo trao đổi với đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt – Phó Chánh Văn phòng LĐLĐ tỉnh trước ngày 21/5/2018). 
     - Ban Tổ chức Đại hội đón tiếp Đại biểu từ 9h00 ngày 23/5/2018 tại Phòng họp Tầng I - Liên đoàn Lao động tỉnh (để nhận tài liệu và bố trí nơi ăn, nghỉ).
Nhận được Thông tri này đề nghị các LĐLĐ huyện, thành phố, Công đoàn ngành, Công đoàn Viên chức, Công đoàn cơ sở trực thuộc triển khai đến các đồng chí Đại biểu thu xếp công việc, đồng thời báo cáo Cấp ủy, Lãnh đạo đơn vị tạo điều kiện để Đại biểu về dự Đại hội đảm bảo thời gian, yêu cầu của Đại hội.
Mọi thông tin cần trao đổi liên hệ trực tiếp với đồng chí: Hoàng Thị Lưu – Trưởng ban Tổ chức, (số điện thoại: 0914 928 588) hoặc đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt, Phó Chánh Văn phòng LĐLĐ tỉnh, (số điện thoại: 0948 180 972) để kịp thời thống nhất giải quyết./

  Nơi nhận:                                                                
- Như Kính gửi;
- Lưu: Ban ToC, VT.               
TM. BAN THƯỜNG VỤ
          CHỦ TỊCH
 
              (đã ký)
 
         Nguyễn Ngọc Thư

Tác giả bài viết: Văn phòng
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc