DANH SÁCH CÔNG ĐOÀN TRUNG ƯƠNG ĐÓNG TẠI ĐỊA PHƯƠNG
 
 
1 Công đoàn Bưu điện Cao Bằng
2 Công đoàn Công ty Điện lực Cao Bằng
3 Công đoàn Công ty Xăng dầu Cao Bằng
4 Công đoàn Ngân hàng NN&PTNT Cao Bằng
5 Công đoàn Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Cao Bằng
6 Công đoàn Công ty Cổ phần Khoáng sản & Luyện kim Cao Bằng
7 Công đoàn Ngân hàng Nhà nước  Cao Bằng
8  Công đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội Cao Bằng
9 Công đoàn Ngân hàng Phát triển Cao Bằng
10 Công đoàn Công ty Cổ phần Gang Thép Cao Bằng
11  Công đoàn Công ty Viễn thông Cao Bằng
12 Công đoàn Ngân hàng Công thương Cao Bằng
13 Công đoàn Công ty Cổ phần Thương mại Khách sạn Bằng Giang Cao Bằng