DANH SÁCH ỦY BAN KIỂM TRA LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH CAO BẰNG
                                                                                KHÓA XV NHIỆM KỲ 2013 – 2018
Stt Họ và tên Năm sinh Chức vụ, đơn vị công tác Ghi chú
Nam Nữ
01 Hoàng Thị Lam   1979 Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh  
02 Đỗ Minh Trọng 1963   Chánh Thanh tra – Sở Lao động - Thương binh và Xã hội  
03 Trịnh Sỹ Tài 1981   Phó Trưởng phòng kinh tế - Thanh tra tỉnh