Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng (LĐLĐ) được thành lập ngày 4/4/1947. Đến nay, sau 67 năm xây dựng và phát triển, tổ chức Công đoàn tỉnh Cao Bằng đã không ngừng phát triển mọi mặt. Hiện nay, số lượng đầu mối các đơn vị gồm: 13 LĐLĐ huyện, thành phố, 07 Công đoàn ngành, Công đoàn Viên chức tỉnh; 15 Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ tỉnh và 13 Công đoàn Trung ương đóng tại địa phương. Số lượng đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức lao động có trên 35.000 và 1.177 công đoàn cơ sở.

          Bộ máy tổ chức tại cơ quan LĐLĐ tỉnh gồm 6 Phòng, Ban chuyên đề: Văn phòng, Tổ chức, Chính sách - Pháp luật, Tài chính, Ủy ban kiểm tra và Tuyên giáo - Nữ công. 

          Đội ngũ cán bộ chuyên trách công đoàn gồm đồng chí được biên chế tại cơ quan LĐLĐ tỉnh và các đơn vị như LĐLĐ các huyện, thành phố, Công đoàn ngành, Công đoàn Viên chức tỉnh. 

          Trong những năm qua, công đoàn các cấp đã phát huy tốt vai trò, thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.