Lên phía trên
Điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần
Câu hỏi:

Bạn Nguyễn Văn Hợp hỏi: Tôi muốn hỏi đóng BHXH bao lâu thì được rút tiền bảo hiểm khi nghỉ việc?

Trả lời:
Trả lời: Điều 60, Luật BHXH năm 2014 quy định như sau:
 
1. Người lao động (NLĐ) quy định tại Khoản 1 Điều 2 của Luật này mà có yêu cầu thì được hưởng BHXH một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau:
a) Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 54 của luật này mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH và không tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện;
b) Ra nước ngoài định cư;
c) Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế;
d) Trường hợp NLĐ quy định tại Điểm d và Điểm e Khoản 1 Điều 2 của Luật này khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu.
2. Mức hưởng BHXH một lần được tính theo số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm được tính như sau:
a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng trước năm 2014;
b) 02 tháng mức bình quân tiền lương đóng BHXH cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;
c) Trường hợp thời gian đóng BHXH chưa đủ một năm thì mức hưởng BHXH bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương đóng BHXH.
3. Mức hưởng BHXH một lần thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều này không bao gồm số tiền Nhà nước hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện, trừ trường hợp quy định tại Điểm c khoản 1 Điều này.
4. Thời điểm tính hưởng BHXH một lần là thời điểm ghi trong quyết định của cơ quan BHXH.
 
                                                                                                Đức Thành
Lên phía trên
Điều kiện hưởng lương hưu và bảo lưu bảo hiểm xã hội thế nào?
Câu hỏi:

Bạn đọc T.T, email thuyx@xxx, hỏi: Tôi là lao động nữ làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn. Năm nay tôi 49 tuổi, đã tham gia BHXH được 20 năm và đang muốn chấm dứt hợp đồng.
Tôi có đủ điều kiện hưởng lương hưu không? Nếu chưa đủ điều kiện có được bảo lưu không?

Trả lời:

Luật gia Thái Thị Phương, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời: 
Khoản 1 Điều 54, điểm a khoản 1 Điều 2 và Khoản 3 Điều 2 Luật Bảo hiểm Xã hội năm 2014 quy định về điều kiện hưởng lương hưu như sau:
Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, trừ trường hợp lao động nữ là người hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn tham gia bảo hiểm xã hội khi nghỉ việc mà có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và đủ 55 tuổi, khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi;
b) Nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên;
c) Người lao động từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên mà trong đó có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò;
d) Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.
Tại Điều 61, Điều 55 và Điều 60 Luật Bảo hiểm Xã hội năm 2014 quy định về bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội như sau:
Người lao động khi nghỉ việc mà chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 54 và Điều 55 của Luật này hoặc chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định tại Điều 60 của Luật này thì được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội.
Do bà năm nay 49 tuổi, chưa đủ điều kiện về độ tuối nghỉ hưu, bà có thể bảo lưu thời gian tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định tại Điều 61 Luật Bảo hiểm Xã hội năm 2014 nêu trên.

Lên phía trên
Tính tỉ lệ hưởng lương hưu của người tham gia BHXH tự nguyện
Câu hỏi:

(NLĐO)- Ban Quan hệ lao động Tổng LĐLĐ Việt Nam vừa giải đáp thắc mắc cho người lao động (NLĐ) về cách tính tỉ lệ hưởng lương hưu của người tham gia BHXH tự nguyện

Trả lời:
     Theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29-12-2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện, từ ngày 1-1-2018 trở đi, mức lương hưu hằng tháng của người tham gia BHXH tự nguyện theo Điều 74 của Luật BHXH được quy định như sau:

Với lao động nam, tỉ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% tương ứng với số năm đóng BHXH
         theo quy định dưới đây, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH, được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%


    Với lao động nữ, tỉ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% tương ứng với 15 năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH thì tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.
     Với lao động nam, tỉ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% tương ứng với số năm đóng BHXH theo quy định dưới đây, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH, được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%:
    - Năm nghỉ hưu 2018, số năm đóng BHXH tương ứng với tỉ lệ hưởng lương hưu 45% là 16 năm.
    - Năm nghỉ hưu 2019, số năm đóng BHXH tương ứng với tỉ lệ hưởng lương hưu 45% là 17 năm.
    - Năm nghỉ hưu 2020, số năm đóng BHXH tương ứng với tỉ lệ hưởng lương hưu 45% là 18 năm.
    - Năm nghỉ hưu 2021, số năm đóng BHXH tương ứng với tỉ lệ hưởng lương hưu 45% là 19 năm.
    - Năm nghỉ hưu từ 2022 trở đi, số năm đóng BHXH tương ứng với tỉ lệ hưởng lương hưu 45% là 20 năm.

                                                                                     THEO BÁO NGƯỜI LAO ĐỘNG