Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
2942/QĐ-TLĐ 22/07/2021

QĐ tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức CĐ

Tải về
1360 /HD-TLĐ 28/08/2019

HƯỚNG DẪN CÔNG ĐOÀN THAM GIA XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN QUY CHẾ...

Tải về
................... 05/12/2018

Tài liệu Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn...

Tải về
Số: 73/LĐLĐ-TGNC 23/08/2018

V/v treo cờ, khẩu hiệu tuyên truyền Đại hội XII Công đoàn...

Tải về
Số: 168 /GM-TLĐ 28/07/2017

GIẤY MỜI “Tập huấn chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội,...

Tải về
Văn phòng Tổng Liên đoàn 10/04/2017

Một số định hướng lớn về nội dung dự kiến trình Đại hội Công...

Tải về
Số: 307/LĐLĐ 13/06/2016

V/v Báo cáo kết quả cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV...

Tải về
số: 1564/QĐ- TLĐ 24/12/2014

Quyết định về việc Ban hành Quy chế khen thưởng của Tổ chức...

Tải về
Số: 1755 /HD-TLĐ 20/11/2013

CÔNG ĐOÀN THAM GIA XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở...

Tải về