LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 46 CỦA LÃNH ĐẠO THƯỜNG TRỰC LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH
                                                           (Từ ngày 09  tháng 11  đến ngày 15  tháng 11  năm 2020)
 
Thời gian Đ/c Nguyễn Ngọc Thư
Chủ tịch LĐLĐ
Đ/c Phạm Đức Khôi
Phó chủ tịch LĐLĐ
Đ/c Trần Công Huân
Phó chủ tịch LĐLĐ
Thứ hai
09/11/2020
     
17h Dự cơm chia tay Đ/c Nguyễn Xuân Yêm Phó Giám đốc Sở Xây dựng
Thứ ba
10/11/2020
-Đi kiểm tra theo đoàn kiểm tra của Đảng ủy khối.   8h Dự Hội thảo truyền thông giảm muối trong phòng chống bệnh không lây nhiễm tại T3 Nhà khách UBND tỉnh
Thứ tư
11/11/2020
-8h Dự cuộc họp hội đồng để xác định danh mục nhiệm vụ khoa học & công nghệ cấp tỉnh... tại VP UBND tỉnh
-Đi kiểm tra theo đoàn kiểm tra của Đảng ủy khối.
-8h Dự Hội thảo trực tuyến Khoa học Quốc gia “90 năm phát huy sức mạnh Đại đoàn kết Dân tộc ... tại UB MTTQ VN tỉnh Cao Bằng  
Thứ Năm
12/11/2020
7h30 Dự Hội nghị trực tuyến Báo cáo viên Trung ương tháng 11/2020 tại Tỉnh ủy 9h Dự dâng hương, dâng hoa tại đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Pác Bó  
Thứ sáu 13/11/2020      
Thứ bảy      14/11/2020 6h30 Dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại 1 số khu dân cư trên địa bàn tỉnh xóm Lũng Đẩy xã Quốc Toản huyện Trà Lĩnh (xuất phát tại sân Tỉnh Ủy)    
Chủ nhật 15/11/2020      
.