Đăng lúc: 07-09-2020 02:06:06 PM | Đã xem: 102 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: TIN HOẠT ĐỘNG , CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT
Đăng lúc: 14-01-2019 04:48:18 PM | Đã xem: 209 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT
Những điểm mới của Luật An toàn Vệ sinh lao động

Những điểm mới của Luật An toàn Vệ sinh lao động

Luật An toàn Vệ sinh lao động (ATVSLĐ) đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 9, khóa XIII và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2016. Luật gồm 7 chương, 94 điều, trong đó có quyền lợi, nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động và quản lý Nhà nước liên quan đến công tác ATVSLĐ đã kế thừa và được phát triển với nhiều nội dung mới so với những quy định tại các Nghị định của Chính phủ, Bộ Luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội ban hành trước đây.

Đăng lúc: 10-08-2016 05:04:57 PM | Đã xem: 1920 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: TIN HOẠT ĐỘNG , CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT
Đăng lúc: 07-05-2015 10:28:30 AM | Đã xem: 1752 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT
Đăng lúc: 04-05-2015 11:11:59 AM | Đã xem: 1126 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT
Đăng lúc: 27-01-2015 09:48:04 AM | Đã xem: 4073 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT

Đối thoại để thực hiện tốt hơn hệ thống an sinh xã hội

Ngày 28 tháng 8 năm 2014, tại trụ sở cơ quan, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tinh đã phối hợp liên ngành gồm: Văn phòng UBND tỉnh, Ban Văn hóa xã hội tỉnh, Thanh tra tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Công an tỉnh, sở Kế hoạch - Đầu tư, sở Y tế, sở Tài chính, sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị đối thoại với 40 đơn vị doanh nghiệp có sử dụng lao động trên địa bàn chưa tham gia BHXH, Bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho người lao động.

Đăng lúc: 12-10-2014 11:56:51 PM | Đã xem: 1574 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM , CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT
1 2  Trang sau