Đăng lúc: 11-04-2021 08:59:21 PM | Đã xem: 130 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: TIN HOẠT ĐỘNG , CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT
Đăng lúc: 07-09-2020 03:06:06 AM | Đã xem: 797 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: TIN HOẠT ĐỘNG , CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT
Đăng lúc: 14-01-2019 04:48:18 AM | Đã xem: 328 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT
Những điểm mới của Luật An toàn Vệ sinh lao động

Những điểm mới của Luật An toàn Vệ sinh lao động

Luật An toàn Vệ sinh lao động (ATVSLĐ) đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 9, khóa XIII và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2016. Luật gồm 7 chương, 94 điều, trong đó có quyền lợi, nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động và quản lý Nhà nước liên quan đến công tác ATVSLĐ đã kế thừa và được phát triển với nhiều nội dung mới so với những quy định tại các Nghị định của Chính phủ, Bộ Luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội ban hành trước đây.

Đăng lúc: 10-08-2016 06:04:57 AM | Đã xem: 2470 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: TIN HOẠT ĐỘNG , CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT

Các tin khác

1 2  Trang sau