Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
Số: 40 /LĐLĐ-BToC 15/08/2018

V/v lập hồ sơ đề nghị tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dân...

Tải về
Số: 36 /LĐLĐ 10/08/2018

Về việc vận động CNVCLĐ hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về...

Tải về
Số: 32/LĐLĐ 06/08/2018

Về việc sơ kết 03 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn...

Tải về
Số: 25 / LĐLĐ 02/08/2018

V/v tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 217- QĐ/TW,...

Tải về
Số: 06 /BC-LĐLĐ 30/07/2018

Kết quả hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân, viên...

Tải về
Số: 21 /LĐLĐ 25/07/2018

Về việc tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền các hoạt động nổi...

Tải về
Số: 22/LĐLĐ 25/07/2018

Về việc gửi đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc...

Tải về
Số: 01 /HD-LĐLĐ 12/07/2018

Công tác tuyên truyền, kỷ niệm những ngày lễ lớn trong Quý...

Tải về
Số: 93/KH-LĐLĐ 26/06/2018

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; nâng cao trình...

Tải về
Số: 23/LĐLĐ 25/07/2018

Về việc vận động CNVCLĐ tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu pháp...

Tải về
Số: 17/LĐLĐ 20/07/2018

Về việc tuyên truyền công tác phòng, chống mua bán người và...

Tải về
Số:16 /LĐLĐ 18/07/2018

V/v gửi “Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 88 năm ngày tryền...

Tải về
Số: 15/LĐLĐ 17/07/2018

V/v tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 71 năm ngày...

Tải về
Số: 80/HD- LĐLĐ 29/06/2018

Thực hiện tiêu chuẩn, định mức, chế độ chi tiêu trong các...

Tải về
GIẤY MỜI 16/07/2018

Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 3 khóa XVI, sơ kết công tác...

Tải về
Số: 79/HD-LĐLĐ 28/06/2018

Triển khai các hoạt động tuyên truyền phòng, chống tội...

Tải về
Số: 01/LĐLĐ 02/07/2018

V/v đóng góp ý kiến đối với dự thảo Quy chế làm việc của Ban...

Tải về
Số: 938 /LĐLĐ 26/06/2018

V/v tham dự “Liên hoan Ca Múa Nhạc toàn quốc - 2018” (đợt 1)...

Tải về
Số: 937/LĐLĐ 26/06/2018

Về việc tuyên truyền công tác phòng, chống thiên tai

Tải về
Số: 935/LĐLĐ 26/06/2018

Về việc phối hợp tổ chức Hội nghị CBCCVC năm học 2017 - 2018

Tải về
Số: 934 /LĐLĐ 25/06/2018

Về việc báo cáo nhanh tình hình CNVCLĐ bị thiệt hại do thiên...

Tải về
Số: 929/LĐLĐ 21/06/2018

V/v vận động đoàn viên công đoàn tham gia Chương trình Hành...

Tải về
Số: 91/KH-LĐLĐ 21/06/2018

Tuyên truyền chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế,...

Tải về
Số: 920 /LĐLĐ 07/06/2018

Về việc khảo sát nhu cầu nhà ở của người lao động

Tải về
Số: 914 /LĐLĐ 05/06/2018

Về việc tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí...

Tải về
Số: 916/LĐLĐ 06/06/2018

Về việc hướng dẫn sơ kết công tác Công đoàn 6 tháng đầu năm...

Tải về
Số: 915 / LĐLĐ 05/06/2018

V/v vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và các hoạt động...

Tải về
Số: 912/LĐLĐ 01/06/2018

Về việc hưởng ứng Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Cao Bằng...

Tải về
Số: 78/HD - LĐLĐ 28/05/2018

Tổ chức các hoạt động “Tháng hành động vì môi trường” hưởng...

Tải về
Số: 89 /KH - LĐLĐ 28/05/2018

Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định số 60/2013/NĐ- CP, ngày...

Tải về
Số: 905 /LĐLĐ 28/05/2018

Về việc báo cáo hoạt động của Uỷ ban Kiểm tra 6 tháng đầu...

Tải về
Số: 902/LĐLĐ 25/05/2018

V/v tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng năm học...

Tải về
Số: 43/TB-LĐLĐ 15/05/2018

Bố trí địa điểm ăn, nghỉ, phương tiện và nhận quà, tài liệu...

Tải về
Số: 886 /TTr - LĐLĐ 15/05/2018

Triệu tập Đại biểu dự Đại hội Công đoàn tỉnh Cao Bằng lần...

Tải về
Số: 882 /LĐLĐ 11/05/2018

V/v sử dụng Thẻ đoàn viên Công đoàn biểu quyết tại Đại hội...

Tải về
Số: 874/LĐLĐ 03/05/2018

Về việc hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương“Vì sự phát triển...

Tải về
Số: 88/KH-LĐLĐ 03/05/2018

Thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” giai đoạn...

Tải về
Số: 873/LĐLĐ 03/05/2018

Về việc triển khai các hoạt động tuyên truyền phòng, chống...

Tải về
Số: 875/LĐLĐ 03/05/2018

Về việc đôn đốc báo cáo công tác Tuyên giáo Công đoàn 6...

Tải về
Số: 76 /HD-LĐLĐ 27/04/2018

Tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm trong quý II năm 2018

Tải về
Số: 75 /HD-LĐLĐ 27/04/2018

Tuyên truyền kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt...

Tải về
Số: 867 /LĐLĐ 27/04/2018

Về việc hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển...

Tải về
Số: 859/LĐLĐ 18/04/2018

Về việc đề nghị tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp "Xây dựng...

Tải về
Số: 858/LĐLĐ 18/04/2018

Về việc báo cáo thống kê định kỳ tình hình phát triển đoàn...

Tải về
Số: 86 /KH-LĐLĐ 20/04/2018

Học tập, quán triệt, triển khai, tuyên truyền các Chỉ thị,...

Tải về
Số: 74/HD-LĐLĐ 20/04/2018

Công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo; công...

Tải về
Số: 839/LĐLĐ 04/04/2018

V/v thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư về công tác phụ nữ...

Tải về
Số: 852/LĐLĐ 17/04/2018

Về việc thành lập, kiện toàn Ban Nữ công quần chúng Công...

Tải về
Số: 85/KH-LĐLĐ 30/03/2018

Tổ chức Tháng Công nhân năm 2018

Tải về
Số: 838/LĐLĐ 02/04/2018

Về việc thực hiện may, mặc áo đồng phục nhận diện Công đoàn...

Tải về
1 2 3 4 5 6 7 8 9  Trang sau