Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
193/GM-LĐLĐ 14/01/2019

Giấy mời dự "Tết sum vầy" năm 2019

Tải về
185/LĐLĐ-TGNC 07/01/2019

V/v đảm bảo TTATGT và phối hợp thực hiện cao điểm bảo vệ...

Tải về
09/HD-LĐLĐ 09/01/2019

HƯỚNG DẪN Học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn...

Tải về
Đề cương tuyên truyền kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV 01/01/2019

Đề cương tuyên truyền kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV (kèm...

Tải về
Số: 183/LĐLĐ-TGNC 01/01/2019

V/v tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV

Tải về
Số: 184/LĐLĐ-BTCTGNC 07/01/2019

V/v đăng ký chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập công...

Tải về
GIẤY MỜI 01/01/2019

Dự Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Lãnh...

Tải về
Tài liệu Hội nghị 23/12/2018

Tài liệu Hội nghị Ban chấp hành và tổng kết công tác Công...

Tải về
174/GM-LĐLĐ 19/12/2018

Dự Hội nghị BCH mở rộng và Hội nghị tổng kết công tác công...

Tải về
08/HD-LĐLĐ 09/12/2018

Kiểm điểm, đánh giá, phân loại và bình xét khen thưởng tập...

Tải về
Số: 165/LĐLĐ-TGNC 10/12/2018

V/v tuyên truyền phòng ngừa, ngăn chặn tín dụng đen trong...

Tải về
Số 144 -CV/ĐĐ 04/12/2018

V/v đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể Đảng đoàn và Chủ...

Tải về
11/KH-LĐLĐ 06/12/2018

Tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, công nhân, viên...

Tải về
Số: 160/LĐLĐ-VP 05/12/2018

V/v báo cáo kết quả hoạt động công đoànnăm 2018 và xây dựng...

Tải về
................... 04/12/2018

Tài liệu Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn...

Tải về
Số: 149/LĐLĐ-CSPL 29/11/2018

V/v thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa Tổng LĐLĐ Việt Nam và...

Tải về
Số: 07/HD-LĐLĐ 25/11/2018

Triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS...

Tải về
Số: 145 /LĐLĐ-VP 26/11/2018

V/v tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập Nghị quyết Đại hội...

Tải về
Số: 06/HD-LĐLĐ 22/11/2018

Công tác cho vay, hỗ trợ tạo việc làm từ Quỹ quốc gia về...

Tải về
Số: 144/LĐLĐ-BToC 25/11/2018

V/v chấm điểm đánh giá CĐCS VM và tổng kết phong trào thi...

Tải về
Số: 123/QĐ-LĐLĐ 19/11/2018

Về việc ban hành Quy chế Khen thưởng của Liên đoàn Lao động...

Tải về
Số: 137/LĐLĐ 21/11/2018

Về việc phối hợp tổ chức Hội nghị CBCCVC, Hội nghị NLĐ năm...

Tải về
Số: 05 /HD-LĐLĐ 13/11/2018

Xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2019

Tải về
Số: 04 /HD-LĐLĐ 13/11/2018

Thu nộp kinh phí công đoàn qua tài khoản của Tổng Liên đoàn...

Tải về
Số: 130/GM-LĐLĐ 13/11/2018

GIẤY MỜI dự buổi làm việc với Đoàn công tác của Tổng LĐLĐ...

Tải về
Số: 127/LĐLĐ-TGNC 08/11/2018

Về việc đôn đốc báo cáo kết quả công tác Tuyên giáo Công...

Tải về
Số: 127/LĐLĐ 07/11/2018

Về việc báo cáo tổng kết công tác nữ công công đoàn năm 2018

Tải về
Số: 126/LĐLĐ-BToC 07/11/2018

V/v xét tặng Giấy chứng nhận “Công nhân lao động vì môi...

Tải về
Số: 125 /LĐLĐ-BToC 06/11/2018

V/v báo cáo số lượng doanh nghiệp, công nhân lao động trên...

Tải về
Số: 124 /LĐLĐ 06/11/2018

Về việc thống kê số liệu CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn

Tải về
Số: 119/LĐLĐ-BTC 29/10/2018

V/v góp ý Dự thảo Đề án giải pháp đột phá nâng cao chất...

Tải về
Số: 117 /LĐLĐ-VP 29/10/2018

V/v báo cáo kết quả hoạt động công đoàn năm 2018; phướng...

Tải về
Số:116/LĐLĐ-UBKT 28/10/2018

V/v báo cáo hoạt động của Uỷ ban Kiểm tra, giám sát của công...

Tải về
Số: 88 /LĐLĐ-TGNC 20/09/2018

V/v theo dõi thông tin trên Trang Facebook Công đoàn Việt...

Tải về
Số: 89/LĐLĐ - TGNC 20/09/2018

Về việc sao gửi Ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư...

Tải về
Số: 05/KH-LĐLĐ 27/09/2018

Tiếp cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức và người lao...

Tải về
Số: 77/QĐ-LĐLĐ 27/09/2018

Ban hành Nội quy tiếp cán bộ, đoàn viên và người lao động...

Tải về
Số: 78/QĐ-LĐLĐ 27/09/2018

Về việc Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Liên...

Tải về
Tài liệu giao ban quý 08/10/2018

Tài liệu giao ban quý

Tải về
Số: 99 /GM-LĐLĐ 07/10/2018

Hội nghị giao ban quý III năm 2018, đánh giá hoạt động công...

Tải về
Số:21 /BC-LĐLĐ; Số:22/BC-LĐLĐ 23/09/2018

Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác quý III,9 tháng đầu năm...

Tải về
Số: 94 /LĐLĐ –TGNC 25/09/2018

Về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong hoạt động...

Tải về
Số: 03 /HD-LĐLĐ 25/09/2018

Tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm trong quý IV năm 2018

Tải về
Số: 02/HD - LĐLĐ 25/09/2018

Hoạt động kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ...

Tải về
Số: 43/LĐLĐ 15/08/2018

Về việc tuyên truyền công tác bảo vệ môi trường

Tải về
Số: 57/QĐ-LĐLĐ 12/09/2018

Về việc khen thưởng thành tích phong trào thi đua “Giỏi việc...

Tải về
Số: 859 /QĐ-LĐLĐ 27/06/2018

Ban hành quy chế về thành lập tổ chức quản lý, hoạt động...

Tải về
Số: 73/LĐLĐ-TGNC 22/08/2018

V/v treo cờ, khẩu hiệu tuyên truyền Đại hội XII Công đoàn...

Tải về
Số: 01 /KH- LĐLĐ 10/09/2018

Tổng kết 5 năm thực hiện Luật Công đoàn 2012

Tải về
Số: 67/LĐLĐ-TGNC 03/09/2018

V/v huy động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tham quan Triển lãm...

Tải về
66/LĐLĐ-TGNC 30/08/2018

Về việc triển khai công văn số 846-CV/TU ngày 30/8/2018 của...

Tải về
Số: 34/QĐ-LĐLĐ; Số: 35/QĐ-LĐLĐ 29/08/2018

Về việc khen thưởng thành tích phong trào “Xanh - Sạch -...

Tải về
Số: 59/LĐLĐ - TGNC 28/08/2018

Về việc đăng ký mua Sổ tay công tác nữ công năm 2019

Tải về
Số: 49/LĐLĐ-TGNC 22/08/2018

V/v vận động CNVCLĐ hưởng ứng cuộc thi viết “Sáng kiến, mô...

Tải về
Số: 48/LĐLĐ-TGNC 22/08/2018

V/v tuyên truyền Đại hội XII Công đoàn Việt nam

Tải về
Số: 44/LĐLĐ-BToC 19/08/2018

V/v Báo cáo kết quả tổ chức các phong trào thi đua chào mừng...

Tải về
Số: 38/LĐLĐ-TGNC 12/08/2018

Về việc gửi đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh...

Tải về
Số: 41/LĐLĐ-BToC 14/08/2018

V/v lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quy chế Thi đua khen thưởng...

Tải về
Số: 40 /LĐLĐ-BToC 14/08/2018

V/v lập hồ sơ đề nghị tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dân...

Tải về
Số: 36 /LĐLĐ 09/08/2018

Về việc vận động CNVCLĐ hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về...

Tải về
Số: 32/LĐLĐ 05/08/2018

Về việc sơ kết 03 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn...

Tải về
Số: 25 / LĐLĐ 01/08/2018

V/v tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 217- QĐ/TW,...

Tải về
Số: 06 /BC-LĐLĐ 29/07/2018

Kết quả hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân, viên...

Tải về
Số: 21 /LĐLĐ 24/07/2018

Về việc tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền các hoạt động nổi...

Tải về
Số: 22/LĐLĐ 24/07/2018

Về việc gửi đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc...

Tải về
Số: 01 /HD-LĐLĐ 11/07/2018

Công tác tuyên truyền, kỷ niệm những ngày lễ lớn trong Quý...

Tải về
Số: 93/KH-LĐLĐ 25/06/2018

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; nâng cao trình...

Tải về
Số: 23/LĐLĐ 24/07/2018

Về việc vận động CNVCLĐ tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu pháp...

Tải về
Số: 17/LĐLĐ 19/07/2018

Về việc tuyên truyền công tác phòng, chống mua bán người và...

Tải về
Số:16 /LĐLĐ 17/07/2018

V/v gửi “Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 88 năm ngày tryền...

Tải về
Số: 15/LĐLĐ 16/07/2018

V/v tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 71 năm ngày...

Tải về
Số: 80/HD- LĐLĐ 28/06/2018

Thực hiện tiêu chuẩn, định mức, chế độ chi tiêu trong các...

Tải về
GIẤY MỜI 15/07/2018

Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 3 khóa XVI, sơ kết công tác...

Tải về
Số: 79/HD-LĐLĐ 27/06/2018

Triển khai các hoạt động tuyên truyền phòng, chống tội...

Tải về
Số: 01/LĐLĐ 01/07/2018

V/v đóng góp ý kiến đối với dự thảo Quy chế làm việc của Ban...

Tải về
Số: 938 /LĐLĐ 25/06/2018

V/v tham dự “Liên hoan Ca Múa Nhạc toàn quốc - 2018” (đợt 1)...

Tải về
Số: 937/LĐLĐ 25/06/2018

Về việc tuyên truyền công tác phòng, chống thiên tai

Tải về
Số: 935/LĐLĐ 25/06/2018

Về việc phối hợp tổ chức Hội nghị CBCCVC năm học 2017 - 2018

Tải về
Số: 934 /LĐLĐ 24/06/2018

Về việc báo cáo nhanh tình hình CNVCLĐ bị thiệt hại do thiên...

Tải về
Số: 929/LĐLĐ 20/06/2018

V/v vận động đoàn viên công đoàn tham gia Chương trình Hành...

Tải về
Số: 91/KH-LĐLĐ 20/06/2018

Tuyên truyền chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế,...

Tải về
Số: 920 /LĐLĐ 06/06/2018

Về việc khảo sát nhu cầu nhà ở của người lao động

Tải về
Số: 914 /LĐLĐ 04/06/2018

Về việc tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí...

Tải về
Số: 916/LĐLĐ 05/06/2018

Về việc hướng dẫn sơ kết công tác Công đoàn 6 tháng đầu năm...

Tải về
Số: 915 / LĐLĐ 04/06/2018

V/v vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và các hoạt động...

Tải về
Số: 912/LĐLĐ 31/05/2018

Về việc hưởng ứng Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Cao Bằng...

Tải về
Số: 78/HD - LĐLĐ 27/05/2018

Tổ chức các hoạt động “Tháng hành động vì môi trường” hưởng...

Tải về
Số: 89 /KH - LĐLĐ 27/05/2018

Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định số 60/2013/NĐ- CP, ngày...

Tải về
Số: 905 /LĐLĐ 27/05/2018

Về việc báo cáo hoạt động của Uỷ ban Kiểm tra 6 tháng đầu...

Tải về
Số: 902/LĐLĐ 24/05/2018

V/v tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng năm học...

Tải về
Số: 43/TB-LĐLĐ 14/05/2018

Bố trí địa điểm ăn, nghỉ, phương tiện và nhận quà, tài liệu...

Tải về
Số: 886 /TTr - LĐLĐ 14/05/2018

Triệu tập Đại biểu dự Đại hội Công đoàn tỉnh Cao Bằng lần...

Tải về
Số: 882 /LĐLĐ 10/05/2018

V/v sử dụng Thẻ đoàn viên Công đoàn biểu quyết tại Đại hội...

Tải về
Số: 874/LĐLĐ 02/05/2018

Về việc hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương“Vì sự phát triển...

Tải về
Số: 88/KH-LĐLĐ 02/05/2018

Thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” giai đoạn...

Tải về
Số: 873/LĐLĐ 02/05/2018

Về việc triển khai các hoạt động tuyên truyền phòng, chống...

Tải về
Số: 875/LĐLĐ 02/05/2018

Về việc đôn đốc báo cáo công tác Tuyên giáo Công đoàn 6...

Tải về
Số: 76 /HD-LĐLĐ 26/04/2018

Tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm trong quý II năm 2018

Tải về
Số: 75 /HD-LĐLĐ 26/04/2018

Tuyên truyền kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt...

Tải về
Số: 867 /LĐLĐ 26/04/2018

Về việc hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển...

Tải về
1 2 3 4 5 6  Trang sau