Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
884/LĐLĐ-TGNC 09/10/2020

Về việc vận động đoàn viên, CNVCLĐ hưởng ứng cuộc thi trực...

Tải về
900 /LĐLĐ-TGNC 21/10/2020

Về việc gửi văn bản tuyên truyền

Tải về
900 /LĐLĐ-TGNC 21/10/2020

Về việc gửi văn bản tuyên truyền

Tải về
...... 15/10/2020

Bài giảng vai trò công đoàn trong DN

Tải về
876/LĐLĐ-TGNC 05/10/2020

Về việc sao gửi các Văn bản, Đề cương tuyên truyền

Tải về
870/LĐLĐ - TGNC 30/09/2020

Về việc vận động đoàn viên, CNVCLĐ hưởng ứng các cuộc thi do...

Tải về
... 01/10/2020

TÀI LIỆU TẬP HUẤN PHẦN MỀM QLĐV

Tải về
859 /LĐLĐ-TGNC 21/09/2020

Về việc sao gửi các Văn bản, Đề cương tuyên truyền

Tải về
52/HD-LĐLĐ 15/09/2020

H¬ƯỚNG DẪN Hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày Thành lập Hội Liên...

Tải về
836/LĐLĐ-TCTGNC 20/08/2020

Về việc gửi đề cương tuyên truyền

Tải về
841 /LĐLĐ-TGNC 27/08/2020

Về việc sao gửi các Văn bản, Đề cương tuyên truyền

Tải về
821/LĐLĐ-TCTGNC 07/08/2020

Về việc triển khai, thực hiện chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt...

Tải về
808/LĐLĐ-TCTGNC 27/07/2020

Về việc tiếp tục tăng cường triển khai các biện pháp phòng,...

Tải về
803/LĐLĐ-TCTGNC 20/07/2020

Về việc tuyên truyền các văn bản mới ban hành trong đợt...

Tải về
796/LĐLĐ-TCTGNC 13/07/2020

Về việc thực hiện một số nội dung theo Kế hoạch của UBND...

Tải về
781/LĐLĐ-TCTGNC 26/06/2020

Về việc tuyên truyền một số nội dung theo Đề án, Kế hoạch...

Tải về
776/LĐLĐ-CSPLKT 19/06/2020

về việc ban hành quy trình kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật...

Tải về
760/LĐLĐ-CSPLKT 05/06/2020

về việc báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của ủy ban kiểm...

Tải về
761/LĐLĐ-TCTGNC 08/06/2020

V/v tổng hợp ý kiến, kiến nghị của công nhân, viên chức, lao...

Tải về
750/LĐLĐ-TCTGNC 29/05/2020

Về việc tuyên truyền theo chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy...

Tải về
745/LĐLĐ-VP 25/05/2020

v/v báo cáo hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ...

Tải về
746/LĐLĐ - TCTGNC 26/05/2020

Về việc tăng cường thực thi Luật phòng, chống tác hại của...

Tải về
740/LĐLĐ - TCTGNC 20/05/2020

Về việc hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công...

Tải về
733/LĐLĐ-TCTGNC 12/05/2020

Về việc thực hiện một số nội dung theo chỉ đạo của UBND tỉnh...

Tải về
732/LĐLĐ - TCTGNC 11/05/2020

Về việc hưởng ứng Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết...

Tải về
729/LĐLĐ - TCTGNC 11/05/2020

Về việc hưởng ứng ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2020

Tải về
714/LĐLĐ - TCTGNC 29/04/2020

Về việc tham gia cuộc thi ảnh “Nét đẹp công đoàn cơ sở năm...

Tải về
724 /LĐLĐ-TCTGNC 07/05/2020

V/v tuyển chọn công trình sáng tạo KH&CN công bố Sách vàng...

Tải về
1070/KH-UBND 28/04/2020

Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người dân...

Tải về
713/LĐLĐ-TCTGNC 29/04/2020

V/v hướng dẫn, bổ sung các hoạt động Tháng Công nhân năm...

Tải về
723 /LĐLĐ-TCTGNC 05/05/2020

V/v đánh giá, phân loại CĐCS và tổng kết phong trào thi đua,...

Tải về
716/LĐLĐ-TCTGNC 29/04/2020

Về việc tập trung tuyên truyền một số nội dung trọng tâm

Tải về
687/LĐLĐ-TCTGNC 31/03/2020

V/v Triển khai công tác Bình đẳng giới, Dân số, Gia đình,...

Tải về
710/LĐLĐ-TCTGNC 24/04/2020

V/v hưởng ứng Cuộc thi Viết tìm hiểu các địa danh lịch sử...

Tải về
531/QĐ-LĐLĐ 27/04/2020

QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng thành tích xuất sắc đột xuất...

Tải về
50/HD-LĐLĐ 23/04/2020

HƯỚNG DẪN Tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch...

Tải về
706/LĐLĐ - TCTGNC 23/04/2020

Về việc biểu dương điển hình tiên tiến trong học tập và làm...

Tải về
703/LĐLĐ-TCTGNC 21/04/2020

V/v xét chọn và trao tặng “Giải thưởng Nguyễn Văn Linh” lần...

Tải về
701/LĐLĐ-TCTGNC 16/04/2020

Về việc tuyên truyền các văn bản mới ban hành trong đợt...

Tải về
95/KH-LĐLĐ 15/04/2020

KẾ HOẠCH Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến trong công...

Tải về
697/LĐLĐ-TCTGNC 10/04/2020

Về việc thực hiện một số nội dung theo Kế hoạch của UBND...

Tải về
693 /LĐLĐ-TCTGNC 07/04/2020

Về việc xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ...

Tải về
692 /LĐLĐ-TCTGNC 07/04/2020

V/v triển khai Công văn số 307/TLĐ ngày 31/3/2020 của Đoàn...

Tải về
677/LĐLĐ-TCTGNC 24/03/2020

V/v triển khai Kế hoạch số 363/KH-UBND ngày 20/02/2020 của...

Tải về
89/KH-LĐLĐ 30/03/2020

KẾ HOẠCH Về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong...

Tải về
49/HD-LĐLĐ 08/04/2020

HƯỚNG DẪN Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện...

Tải về
691/LĐLĐ-TCTGNC 07/04/2020

Về việc sao gửi tài liệu tuyên truyền “Covid-19: Những tác...

Tải về
91/KH-LĐLĐ 30/03/2020

KẾ HOẠCH Tổ chức Tháng Công nhân, Tháng hành động về an...

Tải về
44/HD-LĐLĐ 28/02/2020

HƯỚNG DẪN Tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội...

Tải về
686/LĐLĐ-TCTGNC 31/03/2020

Về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch,...

Tải về
43/HD-LĐLĐ 28/02/2020

HƯỚNG DẪN Công tác tuyên truyền thực hiện Đề án nông nghiệp...

Tải về
767/LĐLĐ-TCTGNC 24/03/2020

Về việc tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trong giai...

Tải về
678/LĐLĐ - TCTGNC 24/03/2020

Về việc đôn đốc và tham gia một số cuộc thi trong năm 2020

Tải về
655/LĐLĐ-TCTGNC 09/03/2020

Về việc tuyên truyền một số nội dung trong tháng 03/2020

Tải về
651/LĐLĐ-TCTGNC 03/03/2020

V/v phối hợp tổ chức hoạt động “Áo dài - Di sản văn hóa Việt...

Tải về
652 /LĐLĐ-TCTGNC 03/03/2020

V/v hỗ trợ tiêu thụ nông sản do ảnh hưởng của dịch...

Tải về
42 /HD-LĐLĐ 28/02/2020

HƯỚNG DẪN KHEN THƯỞNG BẰNG LAO ĐỘNG SÁNG TẠO

Tải về
40 /HD-LĐLĐ 25/02/2020

HƯỚNG DẪN học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại...

Tải về
37/HD-LĐLĐ 22/01/2020

HƯỚNG DẪN Công tác tuyên truyền, giáo dục của Công đoàn năm...

Tải về
39/HD-LĐLĐ 14/02/2020

HƯỚNG DẪN Nhiệm vụ trọng tâm công tác nữ công năm 2020

Tải về
637/LĐLĐ-TCTGNC 14/02/2020

Về việc tham gia hiến máu và tăng cường các biện pháp phòng,...

Tải về
617/LĐLĐ-TCTGNC 21/01/2020

V/v triển khai tuyên truyền một số nội dung trong tháng...

Tải về
36/HD-LĐLĐ 21/01/2020

HƯỚNG DẪN Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày Thành lập Đảng...

Tải về
623/LĐLĐ-TCTGNC 01/02/2020

v/v phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới...

Tải về
.... 15/01/2020

Tài liệu HN BHC lần thứ 6, tổng kết công tác công đoàn và...

Tải về
604/GM-LĐLĐ 07/01/2020

GIẤY MỜI HN BCH LẦN THỨ 6

Tải về
71/KH-LĐLĐ 28/11/2019

KẾ HOẠCH Tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến trong các cấp...

Tải về
35/HD-LĐLĐ 10/12/2019

HƯỚNG DẪN Kiểm điểm, đánh giá, phân loại và bình xét khen...

Tải về
411 /QĐ-LĐLĐ 22/11/2019

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế Khen thưởng của Liên...

Tải về
566/LĐLĐ-TCTGNC 04/12/2019

V/v tổ chức tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc...

Tải về
73/KH-LĐLĐ 28/11/2019

KẾ HOẠCH Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH về...

Tải về
30/HD-LĐLĐ 11/11/2019

HƯỚNG DẪN Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày Thành...

Tải về
552/TTr - LĐLĐ 21/11/2019

THÔNG TRI Triệu tập tập huấn pháp luật lao động năm 2019

Tải về
551/LĐLĐ - TCTGNC 21/11/2019

Về việc biểu dương “Cấp ủy viên là chủ tịch công đoàn cơ sở...

Tải về
549/LĐLĐ-TCTGNC 18/11/2019

V/v triển khai các nội dung tuyên truyền trong tháng 11,...

Tải về
550/LĐLĐ-TCTGNC 19/11/2019

Về việc triển khai Tháng hành động phòng, chống HIV/AIDS năm...

Tải về
64/KH-LĐLĐ 05/11/2019

KẾ HOẠCH Thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và...

Tải về
55/KH-LĐLĐ 16/10/2019

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Kết luận số 49-KL/TW của Ban...

Tải về
59 /KH-LĐLĐ 18/10/2019

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG Thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày...

Tải về
32, 33, 34/HD-LĐLĐ 14/11/2019

Đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở...

Tải về
535/HD-LĐLĐ 07/11/2019

Về việc hướng dẫn tổng kết phogn trào thi đua, khen thưởng...

Tải về
65 /KH-LĐLĐ 07/11/2019

KẾ HOẠCH Sơ kết công tác chăm lo đời sống, việc làm cho...

Tải về
537/LĐLĐ-TCTGNC 07/11/2019

Về việc báo cáo tổng kết công tác Tuyên giáo Công đoàn năm...

Tải về
2291/TB-SGTVT 05/11/2019

Thông báo về vi phạm các tuyến đường được phép hoạt...

Tải về
28/HD-LĐLĐ 30/10/2019

HƯỚNG DẪN Thực hiện phong trào “Cán bộ, công chức, viên...

Tải về
525/LĐLĐ-TGTCNC 01/11/2019

Về việc báo cáo tổng kết công tác nữ công công đoàn năm 2019

Tải về
61/KH-LĐLĐ 30/10/2019

KẾ HOẠCH Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 04a/NQ-TLĐ ngày...

Tải về
522/LĐLĐ-CSPLKT 29/10/2019

V/v báo cáo kết quả giám sát, phản biện xã hội năm 2019

Tải về
518/LĐLĐ-CSPLKT 28/10/2019

V/v báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của công đoàn năm...

Tải về
517/LĐLĐ 25/10/2019

V/v báo cáo kết quả hoạt động công đoàn năm 2019; phướng...

Tải về
510/LĐLĐ-CSPLKT 22/10/2019

V/v triển khai Hướng dẫn số: 1560/HD-TLĐ của Tổng LĐLĐ Việt...

Tải về
505/LĐLĐ-CSPLKT 18/10/2019

V/v tiếp tục thực hiện một số nội dung trọng tâm của Ủy...

Tải về
56/KH-LĐLĐ 15/10/2019

KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án đổi mới công tác tuyên truyền,...

Tải về
57/KH-LĐLĐ 17/10/2019

KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục...

Tải về
493/LĐLĐ-CSPLKT 10/10/2019

V/v tiếp tục thục hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định...

Tải về
27/HD-LĐLĐ 07/10/2019

HƯỚNG DẪN Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự...

Tải về
488/LĐLĐ-TCTGNC 08/10/2019

V/v xin ý kiến góp ý vào các bảng chấm điểm, xếp loại công...

Tải về
... 08/10/2019

TÀI LIỆU HN GIAO BAN QUÝ III/2019

Tải về
55/KH-LĐLĐ 27/09/2019

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Kết luận số 49-KL/TW của Ban...

Tải về
1360 /HD-TLĐ 28/08/2019

HƯỚNG DẪN CÔNG ĐOÀN THAM GIA XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN QUY CHẾ...

Tải về
1 2 3 4 5 6 7 8  Trang sau