Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
.... 15/01/2020

Tài liệu HN BHC lần thứ 6, tổng kết công tác công đoàn và...

Tải về
604/GM-LĐLĐ 07/01/2020

GIẤY MỜI HN BCH LẦN THỨ 6

Tải về
... 08/10/2019

TÀI LIỆU HN GIAO BAN QUÝ III/2019

Tải về
..... 14/07/2019

ĐỊNH HƯỚNG THẢO LUẬN HỘI NGHỊ BCH LẦN THỨ 5

Tải về
Số: /GM-LĐLĐ 10/07/2019

Giấy mời Dự kỷ niệm 90 năm thành lập CĐVN

Tải về
383 /GM-LĐLĐ 10/07/2019

GIẤY MỜI Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 5 khóa XVI, nhiệm...

Tải về
Số: /BC-LĐLĐ 05/04/2019

Tài liệu hội nghị giao ban quý I/2019

Tải về
266 /GM-LĐLĐ 02/04/2019

Giấy mời dự Hội nghị giao ban công tác Quý I và triển khai...

Tải về
30 /ĐA-LĐLĐ 15/08/2018

ĐỀ ÁN Giải pháp đột phá nâng cao chất lượng, hiệu quả tăng...

Tải về
219/GUQ-LĐLĐ 21/02/2019

Giấy ủy quyền

Tải về
BIỂU ĐĂNG KÝ THI ĐUA NĂM 2019 18/01/2019

BIỂU ĐĂNG KÝ THI ĐUA NĂM 2019 (Kèm theo Công văn số...

Tải về
198/PĐTĐ-LĐLĐ 18/01/2019

PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA Trong cán bộ, công chức, viên...

Tải về
193/GM-LĐLĐ 15/01/2019

Giấy mời dự "Tết sum vầy" năm 2019

Tải về
Đề cương tuyên truyền kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV 02/01/2019

Đề cương tuyên truyền kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV (kèm...

Tải về
Tài liệu Hội nghị 24/12/2018

Tài liệu Hội nghị Ban chấp hành và tổng kết công tác Công...

Tải về
174/GM-LĐLĐ 20/12/2018

Dự Hội nghị BCH mở rộng và Hội nghị tổng kết công tác công...

Tải về
Tài liệu giao ban quý 09/10/2018

Tài liệu giao ban quý

Tải về
.... 16/12/2016

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ TỈNH...

Tải về
Biểu mẫu số 03 23/08/2016

Báo cáo danh sách Ban chấp hành công đoàn từ cấp trên trực...

Tải về
Mẫu kê khai 22/08/2016

Bản kê khai cá nhân

Tải về
10/2012/QH13 18/06/2012

Bộ Luật Lao Động 2012

Tải về
12/2012/QH13 01/01/2013

Luật Công Đoàn 2012

Tải về
1077/PĐTĐ-CTĐ 09/12/2014

PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA Trong cán bộ, công chức, viên...

Tải về
Tóm tắt một số nội dung cần lưu ý về xây dựng đề án vị trí việc làm (26/2/2014) 06/02/2014

Tóm tắt một số nội dung cần lưu ý về xây dựng đề án vị trí...

Tải về