Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
493/LĐLĐ-CSPLKT 10/10/2019

V/v tiếp tục thục hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định...

Tải về
488/LĐLĐ-TCTGNC 08/10/2019

V/v xin ý kiến góp ý vào các bảng chấm điểm, xếp loại công...

Tải về
474/LĐLĐ-TCTGNC 30/09/2019

V/v hưởng ứng Cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” lần thứ...

Tải về
467/LĐLĐ - TCTGNC 26/09/2019

Về việc giải quyết ô nhiễm rác thải nhựa và hưởng ứng chiến...

Tải về
464/LĐLĐ - TCTGNC 25/09/2019

Về việc triệu tập đại biểu tham dự lớp tập huấn phần mềm...

Tải về
463/LĐLĐ-CSPLKT 24/09/2019

Về việc thống kê số liệu CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn

Tải về
456/LĐLĐ-CSPLKT 17/09/2019

V/v sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 9b/NQ-BCH ngày...

Tải về
460/LĐLĐ-TCTGNC 19/09/2019

V/v tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVCLĐ tham gia...

Tải về
444/LĐLĐ-TCTGNC 04/09/2019

V/v doanh nghiệp đăng ký tham gia “Bảng xếp hạng Doanh...

Tải về
453/LĐLĐ - TCTGNC 12/09/2019

Về việc hưởng ứng cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm lịch...

Tải về
454/LĐLĐ-TCTGNC 12/09/2019

V/v phối hợp tuyên truyền, tham gia khảo sát về số con mong...

Tải về
451/LĐLĐ-TCTGNC 12/09/2019

V/v tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh cụ Bùi...

Tải về
450/LĐLĐ-TCTGNC 12/09/2019

V/v triển khai tuyên truyền văn bản trong đoàn viên,...

Tải về
425/LĐLĐ-TCTGNC 12/09/2019

V/v thực hiện ngày Pháp luật Việt Nam trong đoàn...

Tải về
442/LĐLĐ-CSPLKT 06/09/2019

V/v thực hiện thương lượng và ký kết Thỏa ước lao động tập...

Tải về
441/LĐLĐ-CSPLKT 06/09/2019

Về việc phối hợp thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và tổ...

Tải về
440/LĐLĐ - TCTGNC 05/09/2019

Về việc đăng ký mua Sổ tay công tác nữ công năm 2020

Tải về
438/LĐLĐ - TCTGNC 05/09/2019

Về việc tuyên truyền và tham gia Liên hoan phim toàn quốc về...

Tải về
439/LĐLĐ - TCTGNC 05/09/2019

Về việc đôn đốc thực hiện một số cuộc thi trong năm 2019

Tải về
432/LĐLĐ-TCTGNC 29/08/2019

Về việc lựa chọn thí sinh tham gia Cuộc thi “Người đẹp du...

Tải về
430/LĐLĐ - TCTGNC 27/08/2019

Về việc tuyên truyền, giới thiệu Cuộc thi “Người đẹp du lịch...

Tải về
428/LĐLĐ-TCTGNC 23/08/2019

V/v tuyên truyền bảo đảm TTATGT trong thời gian Lễ...

Tải về
........... 20/08/2019

Tài liệu Hội nghị đánh giá kết quả vận động và đôn đốc thu...

Tải về
421/LĐLĐ - TCTGNC 19/08/2019

Về việc hưởng ứng Giải Báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết...

Tải về
415 /LĐLĐ-TCTGNC 14/08/2019

V/v sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ...

Tải về
399 /LĐLĐ-VP 26/07/2019

V/v sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành VNPT-...

Tải về
401/LĐLĐ - TCTGNC 29/07/2019

Về việc hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu Pháp luật trực tuyến”...

Tải về
400/LĐLĐ-TCTGNC 29/07/2019

V/v tuyên truyền, phổ biến chiến lược Bảo vệ Tổ quốc (Kèm...

Tải về
395/LĐLĐ-TCTGNC 24/07/2019

V/v lựa chọn tập thể, cá nhân điển hình thực hiện...

Tải về
.......... 11/07/2019

TÀI LIỆU HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 (BAN TỔ CHỨC...

Tải về
367/LĐLĐ-TCTGNC 21/06/2019

V/v tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công...

Tải về
364/LĐLĐ - TCTGNC 18/06/2019

Về việc tổ chức các giải thể thao trong tổ chức Công đoàn

Tải về
360/LĐLĐ-TC 14/06/2019

Về việc đôn đốc nôp báo cáo số liệu thực hiện đề án giải...

Tải về
346/LĐLĐ-TCTGNC 31/05/2019

V/v tuyên truyền kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống công...

Tải về
341/LĐLĐ-TCTGNC 30/05/2019

V/v tham gia viết bài và đăng ký mua cuốn sách “Công đoàn...

Tải về
342/LĐLĐ-TCTGNC 30/05/2019

V/v triển khai tuyên truyền văn bản, hướng dẫn trong đoàn...

Tải về
340/LĐLĐ-TCTGNC 30/05/2019

V/v đôn đốc báo cáo công tác Tuyên giáo Công đoàn 6 tháng...

Tải về
18 /CV-UBKT 31/05/2019

V/v báo cáo danh sách trích ngang cán bộ UBKT nhiệm kỳ...

Tải về
335/LĐLĐ-TCTGNC 27/05/2019

V/v Triển khai thực hiện công tác Dân số, Gia đình, Trẻ em...

Tải về
338/LĐLĐ-TCTGNC 28/05/2019

V/v tiếp tục triển khai tuyên truyền, phổ biến, giáo...

Tải về
336/LĐLĐ-TCTGNC 27/05/2019

V/v tuyên truyền Chỉ thị số 30-CT/TU, ngày 06/5/2019...

Tải về
339/LĐLĐ - TCTGNC 28/05/2019

Về việc hưởng ứng giải Báo chí toàn quốc “Báo chí với công...

Tải về
331/LĐLĐ-TCTGNC 21/05/2019

V/v tuyên truyền điển hình tiêu biểu học tập và làm theo...

Tải về
329/LĐLĐ-TCTGNC 17/05/2019

V/v tuyên truyền kỷ niệm 115 năm ngày sinh đồng chí...

Tải về
326 /LĐLĐ-CSPLKT 15/05/2019

V/v báo cáo hoạt động UBKT Công đoàn 6 tháng đầu năm 2019

Tải về
323 /LĐLĐ-VP 15/05/2019

V/v hướng dẫn sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm...

Tải về
322/LĐLĐ-CSPLKT 14/05/2019

V/v lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi)

Tải về
303 /LĐLĐ-TCTGNC 25/04/2019

V/v tiếp tục thành lập, kiện toàn Ban nữ công quần chúng...

Tải về
293/LĐLĐ-TCTGNC 22/04/2019

Về việc lập Kế hoạch công tác của từng cá nhân và phòng,...

Tải về
298/LĐLĐ-TCTGNC 24/04/2019

V/v đánh giá, phân loại CĐCS và tổng kết phong trào thi đua,...

Tải về
233/LĐLĐ-CSPLKT 07/03/2019

V/v trả lời câu hỏi Tư vấn pháp luật trực tuyến

Tải về
280/LĐLĐ - TCTGNC 10/04/2019

V/v đánh giá xếp loại công đoàn các cấp

Tải về
273/LĐLĐ-TCTGNC 09/04/2019

Về việc hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên...

Tải về
270/LĐLĐ-TCTGNC 08/04/2019

Công văn đôn đốc thanh toán tiền Báo Lao động

Tải về
269/LĐLĐ-TCTGNC 04/04/2019

V/v tổng hợp ý kiến, kiến nghị của công nhân, viên chức, lao...

Tải về
265/LĐLĐ-TCTGNC 02/04/2019

V/v hưởng ứng cuộc thi báo chí viết về tấm gương "Dân vận...

Tải về
257 /LĐLĐ-VP 27/03/2019

V/v tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2019

Tải về
08/ĐĐ-LĐLĐ 13/03/2019

Về việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý...

Tải về
253 /LĐLĐ - TCTGNC 18/03/2019

Về việc hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ IV năm 2019

Tải về
249 /LĐLĐ-TCTGNC 15/03/2019

V/v thống kê, làm con dấu theo mẫu mới của các cấp công đoàn...

Tải về
244/LĐLĐ-BTCTGNC 13/03/2019

V/v đăng ký mua tài liệu

Tải về
243/LĐLĐ-CSPLKT 12/03/2019

V/v phân bổ nhà “Mái ấm Công đoàn” năm 2019 từ “Quỹ Xã hội”...

Tải về
859/LĐLĐ 18/04/2019

Về việc đề nghị tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp "Xây dựng...

Tải về
241/LĐLĐ-TCTGNC 11/03/2019

Về việc xét tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp "Xây dựng tổ...

Tải về
221/LĐLĐ - TCTGNC 26/02/2019

Về việc viết tin, bài cho Trang thông tin điện tử LĐLĐ...

Tải về
214/LĐLĐ-CSPLKT 18/02/2019

V/v phát động CNVCLĐ đóng góp ủng hộ Quỹ Xã hội LĐLĐ tỉnh...

Tải về
205 /LĐLĐ-BTCTGNC 29/01/2019

V/v báo cáo số lượng, chất lượng cán bộ công đoàn các cấp...

Tải về
211/LĐLĐ-CSPLKT 12/02/2019

V/v triển khai thực hiện quy định chi tiết khoản 3 Điều 63...

Tải về
210 /LĐLĐ-BTCTGNC 11/02/2019

V/v báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện quy định về sắp xếp công...

Tải về
197/LĐLĐ-BTCTGNC 18/01/2019

Về việc đăng ký thi đua, sáng kiến, giải pháp hữu ích, đề...

Tải về
196 /LĐLĐ 15/01/2019

V/v tiếp tục thực hiện một số nội dung trọng tâm của UBKT...

Tải về
185/LĐLĐ-TGNC 08/01/2019

V/v đảm bảo TTATGT và phối hợp thực hiện cao điểm bảo vệ...

Tải về
Số: 183/LĐLĐ-TGNC 02/01/2019

V/v tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV

Tải về
Số: 184/LĐLĐ-BTCTGNC 08/01/2019

V/v đăng ký chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập công...

Tải về
GIẤY MỜI 02/01/2019

Dự Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Lãnh...

Tải về
Số: 165/LĐLĐ-TGNC 11/12/2018

V/v tuyên truyền phòng ngừa, ngăn chặn tín dụng đen trong...

Tải về
Số 144 -CV/ĐĐ 05/12/2018

V/v đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể Đảng đoàn và Chủ...

Tải về
Số: 160/LĐLĐ-VP 06/12/2018

V/v báo cáo kết quả hoạt động công đoànnăm 2018 và xây dựng...

Tải về
................... 05/12/2018

Tài liệu Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn...

Tải về
Số: 149/LĐLĐ-CSPL 30/11/2018

V/v thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa Tổng LĐLĐ Việt Nam và...

Tải về
Số: 145 /LĐLĐ-VP 27/11/2018

V/v tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập Nghị quyết Đại hội...

Tải về
Số: 144/LĐLĐ-BToC 26/11/2018

V/v chấm điểm đánh giá CĐCS VM và tổng kết phong trào thi...

Tải về
Số: 137/LĐLĐ 22/11/2018

Về việc phối hợp tổ chức Hội nghị CBCCVC, Hội nghị NLĐ năm...

Tải về
Số: 130/GM-LĐLĐ 14/11/2018

GIẤY MỜI dự buổi làm việc với Đoàn công tác của Tổng LĐLĐ...

Tải về
Số: 127/LĐLĐ-TGNC 09/11/2018

Về việc đôn đốc báo cáo kết quả công tác Tuyên giáo Công...

Tải về
Số: 127/LĐLĐ 08/11/2018

Về việc báo cáo tổng kết công tác nữ công công đoàn năm 2018

Tải về
Số: 126/LĐLĐ-BToC 08/11/2018

V/v xét tặng Giấy chứng nhận “Công nhân lao động vì môi...

Tải về
Số: 125 /LĐLĐ-BToC 07/11/2018

V/v báo cáo số lượng doanh nghiệp, công nhân lao động trên...

Tải về
Số: 124 /LĐLĐ 07/11/2018

Về việc thống kê số liệu CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn

Tải về
Số: 119/LĐLĐ-BTC 30/10/2018

V/v góp ý Dự thảo Đề án giải pháp đột phá nâng cao chất...

Tải về
Số: 117 /LĐLĐ-VP 30/10/2018

V/v báo cáo kết quả hoạt động công đoàn năm 2018; phướng...

Tải về
Số:116/LĐLĐ-UBKT 29/10/2018

V/v báo cáo hoạt động của Uỷ ban Kiểm tra, giám sát của công...

Tải về
Số: 88 /LĐLĐ-TGNC 21/09/2018

V/v theo dõi thông tin trên Trang Facebook Công đoàn Việt...

Tải về
Số: 89/LĐLĐ - TGNC 21/09/2018

Về việc sao gửi Ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư...

Tải về
Số: 99 /GM-LĐLĐ 08/10/2018

Hội nghị giao ban quý III năm 2018, đánh giá hoạt động công...

Tải về
Số: 94 /LĐLĐ –TGNC 26/09/2018

Về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong hoạt động...

Tải về
Số: 43/LĐLĐ 16/08/2018

Về việc tuyên truyền công tác bảo vệ môi trường

Tải về
Số: 73/LĐLĐ-TGNC 23/08/2018

V/v treo cờ, khẩu hiệu tuyên truyền Đại hội XII Công đoàn...

Tải về
Số: 67/LĐLĐ-TGNC 04/09/2018

V/v huy động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tham quan Triển lãm...

Tải về
66/LĐLĐ-TGNC 31/08/2018

Về việc triển khai công văn số 846-CV/TU ngày 30/8/2018 của...

Tải về
1 2 3 4  Trang sau