Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
686/LĐLĐ-TCTGNC 30/03/2020

Về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch,...

Tải về
767/LĐLĐ-TCTGNC 23/03/2020

Về việc tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trong giai...

Tải về
678/LĐLĐ - TCTGNC 23/03/2020

Về việc đôn đốc và tham gia một số cuộc thi trong năm 2020

Tải về
655/LĐLĐ-TCTGNC 08/03/2020

Về việc tuyên truyền một số nội dung trong tháng 03/2020

Tải về
651/LĐLĐ-TCTGNC 02/03/2020

V/v phối hợp tổ chức hoạt động “Áo dài - Di sản văn hóa Việt...

Tải về
652 /LĐLĐ-TCTGNC 02/03/2020

V/v hỗ trợ tiêu thụ nông sản do ảnh hưởng của dịch...

Tải về
637/LĐLĐ-TCTGNC 13/02/2020

Về việc tham gia hiến máu và tăng cường các biện pháp phòng,...

Tải về
617/LĐLĐ-TCTGNC 20/01/2020

V/v triển khai tuyên truyền một số nội dung trong tháng...

Tải về
623/LĐLĐ-TCTGNC 31/01/2020

v/v phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới...

Tải về
566/LĐLĐ-TCTGNC 03/12/2019

V/v tổ chức tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc...

Tải về
551/LĐLĐ - TCTGNC 20/11/2019

Về việc biểu dương “Cấp ủy viên là chủ tịch công đoàn cơ sở...

Tải về
549/LĐLĐ-TCTGNC 17/11/2019

V/v triển khai các nội dung tuyên truyền trong tháng 11,...

Tải về
550/LĐLĐ-TCTGNC 18/11/2019

Về việc triển khai Tháng hành động phòng, chống HIV/AIDS năm...

Tải về
535/HD-LĐLĐ 06/11/2019

Về việc hướng dẫn tổng kết phogn trào thi đua, khen thưởng...

Tải về
537/LĐLĐ-TCTGNC 06/11/2019

Về việc báo cáo tổng kết công tác Tuyên giáo Công đoàn năm...

Tải về
525/LĐLĐ-TGTCNC 31/10/2019

Về việc báo cáo tổng kết công tác nữ công công đoàn năm 2019

Tải về
522/LĐLĐ-CSPLKT 28/10/2019

V/v báo cáo kết quả giám sát, phản biện xã hội năm 2019

Tải về
518/LĐLĐ-CSPLKT 27/10/2019

V/v báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của công đoàn năm...

Tải về
517/LĐLĐ 24/10/2019

V/v báo cáo kết quả hoạt động công đoàn năm 2019; phướng...

Tải về
510/LĐLĐ-CSPLKT 21/10/2019

V/v triển khai Hướng dẫn số: 1560/HD-TLĐ của Tổng LĐLĐ Việt...

Tải về
505/LĐLĐ-CSPLKT 17/10/2019

V/v tiếp tục thực hiện một số nội dung trọng tâm của Ủy...

Tải về
493/LĐLĐ-CSPLKT 09/10/2019

V/v tiếp tục thục hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định...

Tải về
488/LĐLĐ-TCTGNC 07/10/2019

V/v xin ý kiến góp ý vào các bảng chấm điểm, xếp loại công...

Tải về
474/LĐLĐ-TCTGNC 29/09/2019

V/v hưởng ứng Cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” lần thứ...

Tải về
467/LĐLĐ - TCTGNC 25/09/2019

Về việc giải quyết ô nhiễm rác thải nhựa và hưởng ứng chiến...

Tải về
464/LĐLĐ - TCTGNC 24/09/2019

Về việc triệu tập đại biểu tham dự lớp tập huấn phần mềm...

Tải về
463/LĐLĐ-CSPLKT 23/09/2019

Về việc thống kê số liệu CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn

Tải về
456/LĐLĐ-CSPLKT 16/09/2019

V/v sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 9b/NQ-BCH ngày...

Tải về
460/LĐLĐ-TCTGNC 18/09/2019

V/v tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVCLĐ tham gia...

Tải về
444/LĐLĐ-TCTGNC 03/09/2019

V/v doanh nghiệp đăng ký tham gia “Bảng xếp hạng Doanh...

Tải về
453/LĐLĐ - TCTGNC 11/09/2019

Về việc hưởng ứng cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm lịch...

Tải về
454/LĐLĐ-TCTGNC 11/09/2019

V/v phối hợp tuyên truyền, tham gia khảo sát về số con mong...

Tải về
451/LĐLĐ-TCTGNC 11/09/2019

V/v tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh cụ Bùi...

Tải về
450/LĐLĐ-TCTGNC 11/09/2019

V/v triển khai tuyên truyền văn bản trong đoàn viên,...

Tải về
425/LĐLĐ-TCTGNC 11/09/2019

V/v thực hiện ngày Pháp luật Việt Nam trong đoàn...

Tải về
442/LĐLĐ-CSPLKT 05/09/2019

V/v thực hiện thương lượng và ký kết Thỏa ước lao động tập...

Tải về
441/LĐLĐ-CSPLKT 05/09/2019

Về việc phối hợp thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và tổ...

Tải về
440/LĐLĐ - TCTGNC 04/09/2019

Về việc đăng ký mua Sổ tay công tác nữ công năm 2020

Tải về
438/LĐLĐ - TCTGNC 04/09/2019

Về việc tuyên truyền và tham gia Liên hoan phim toàn quốc về...

Tải về
439/LĐLĐ - TCTGNC 04/09/2019

Về việc đôn đốc thực hiện một số cuộc thi trong năm 2019

Tải về
432/LĐLĐ-TCTGNC 28/08/2019

Về việc lựa chọn thí sinh tham gia Cuộc thi “Người đẹp du...

Tải về
430/LĐLĐ - TCTGNC 26/08/2019

Về việc tuyên truyền, giới thiệu Cuộc thi “Người đẹp du lịch...

Tải về
428/LĐLĐ-TCTGNC 22/08/2019

V/v tuyên truyền bảo đảm TTATGT trong thời gian Lễ...

Tải về
........... 19/08/2019

Tài liệu Hội nghị đánh giá kết quả vận động và đôn đốc thu...

Tải về
421/LĐLĐ - TCTGNC 18/08/2019

Về việc hưởng ứng Giải Báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết...

Tải về
415 /LĐLĐ-TCTGNC 13/08/2019

V/v sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ...

Tải về
399 /LĐLĐ-VP 25/07/2019

V/v sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành VNPT-...

Tải về
401/LĐLĐ - TCTGNC 28/07/2019

Về việc hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu Pháp luật trực tuyến”...

Tải về
400/LĐLĐ-TCTGNC 28/07/2019

V/v tuyên truyền, phổ biến chiến lược Bảo vệ Tổ quốc (Kèm...

Tải về
395/LĐLĐ-TCTGNC 23/07/2019

V/v lựa chọn tập thể, cá nhân điển hình thực hiện...

Tải về
.......... 10/07/2019

TÀI LIỆU HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 (BAN TỔ CHỨC...

Tải về
367/LĐLĐ-TCTGNC 20/06/2019

V/v tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công...

Tải về
364/LĐLĐ - TCTGNC 17/06/2019

Về việc tổ chức các giải thể thao trong tổ chức Công đoàn

Tải về
360/LĐLĐ-TC 13/06/2019

Về việc đôn đốc nôp báo cáo số liệu thực hiện đề án giải...

Tải về
346/LĐLĐ-TCTGNC 30/05/2019

V/v tuyên truyền kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống công...

Tải về
341/LĐLĐ-TCTGNC 29/05/2019

V/v tham gia viết bài và đăng ký mua cuốn sách “Công đoàn...

Tải về
342/LĐLĐ-TCTGNC 29/05/2019

V/v triển khai tuyên truyền văn bản, hướng dẫn trong đoàn...

Tải về
340/LĐLĐ-TCTGNC 29/05/2019

V/v đôn đốc báo cáo công tác Tuyên giáo Công đoàn 6 tháng...

Tải về
18 /CV-UBKT 30/05/2019

V/v báo cáo danh sách trích ngang cán bộ UBKT nhiệm kỳ...

Tải về
335/LĐLĐ-TCTGNC 26/05/2019

V/v Triển khai thực hiện công tác Dân số, Gia đình, Trẻ em...

Tải về
338/LĐLĐ-TCTGNC 27/05/2019

V/v tiếp tục triển khai tuyên truyền, phổ biến, giáo...

Tải về
336/LĐLĐ-TCTGNC 26/05/2019

V/v tuyên truyền Chỉ thị số 30-CT/TU, ngày 06/5/2019...

Tải về
339/LĐLĐ - TCTGNC 27/05/2019

Về việc hưởng ứng giải Báo chí toàn quốc “Báo chí với công...

Tải về
331/LĐLĐ-TCTGNC 20/05/2019

V/v tuyên truyền điển hình tiêu biểu học tập và làm theo...

Tải về
329/LĐLĐ-TCTGNC 16/05/2019

V/v tuyên truyền kỷ niệm 115 năm ngày sinh đồng chí...

Tải về
326 /LĐLĐ-CSPLKT 14/05/2019

V/v báo cáo hoạt động UBKT Công đoàn 6 tháng đầu năm 2019

Tải về
323 /LĐLĐ-VP 14/05/2019

V/v hướng dẫn sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm...

Tải về
322/LĐLĐ-CSPLKT 13/05/2019

V/v lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi)

Tải về
303 /LĐLĐ-TCTGNC 24/04/2019

V/v tiếp tục thành lập, kiện toàn Ban nữ công quần chúng...

Tải về
293/LĐLĐ-TCTGNC 21/04/2019

Về việc lập Kế hoạch công tác của từng cá nhân và phòng,...

Tải về
298/LĐLĐ-TCTGNC 23/04/2019

V/v đánh giá, phân loại CĐCS và tổng kết phong trào thi đua,...

Tải về
233/LĐLĐ-CSPLKT 06/03/2019

V/v trả lời câu hỏi Tư vấn pháp luật trực tuyến

Tải về
280/LĐLĐ - TCTGNC 09/04/2019

V/v đánh giá xếp loại công đoàn các cấp

Tải về
273/LĐLĐ-TCTGNC 08/04/2019

Về việc hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên...

Tải về
270/LĐLĐ-TCTGNC 07/04/2019

Công văn đôn đốc thanh toán tiền Báo Lao động

Tải về
269/LĐLĐ-TCTGNC 03/04/2019

V/v tổng hợp ý kiến, kiến nghị của công nhân, viên chức, lao...

Tải về
265/LĐLĐ-TCTGNC 01/04/2019

V/v hưởng ứng cuộc thi báo chí viết về tấm gương "Dân vận...

Tải về
257 /LĐLĐ-VP 26/03/2019

V/v tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2019

Tải về
08/ĐĐ-LĐLĐ 12/03/2019

Về việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý...

Tải về
253 /LĐLĐ - TCTGNC 17/03/2019

Về việc hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ IV năm 2019

Tải về
249 /LĐLĐ-TCTGNC 14/03/2019

V/v thống kê, làm con dấu theo mẫu mới của các cấp công đoàn...

Tải về
244/LĐLĐ-BTCTGNC 12/03/2019

V/v đăng ký mua tài liệu

Tải về
243/LĐLĐ-CSPLKT 11/03/2019

V/v phân bổ nhà “Mái ấm Công đoàn” năm 2019 từ “Quỹ Xã hội”...

Tải về
859/LĐLĐ 17/04/2019

Về việc đề nghị tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp "Xây dựng...

Tải về
241/LĐLĐ-TCTGNC 10/03/2019

Về việc xét tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp "Xây dựng tổ...

Tải về
221/LĐLĐ - TCTGNC 25/02/2019

Về việc viết tin, bài cho Trang thông tin điện tử LĐLĐ...

Tải về
214/LĐLĐ-CSPLKT 17/02/2019

V/v phát động CNVCLĐ đóng góp ủng hộ Quỹ Xã hội LĐLĐ tỉnh...

Tải về
205 /LĐLĐ-BTCTGNC 28/01/2019

V/v báo cáo số lượng, chất lượng cán bộ công đoàn các cấp...

Tải về
211/LĐLĐ-CSPLKT 11/02/2019

V/v triển khai thực hiện quy định chi tiết khoản 3 Điều 63...

Tải về
210 /LĐLĐ-BTCTGNC 10/02/2019

V/v báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện quy định về sắp xếp công...

Tải về
197/LĐLĐ-BTCTGNC 17/01/2019

Về việc đăng ký thi đua, sáng kiến, giải pháp hữu ích, đề...

Tải về
196 /LĐLĐ 14/01/2019

V/v tiếp tục thực hiện một số nội dung trọng tâm của UBKT...

Tải về
185/LĐLĐ-TGNC 07/01/2019

V/v đảm bảo TTATGT và phối hợp thực hiện cao điểm bảo vệ...

Tải về
Số: 183/LĐLĐ-TGNC 01/01/2019

V/v tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV

Tải về
Số: 184/LĐLĐ-BTCTGNC 07/01/2019

V/v đăng ký chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập công...

Tải về
GIẤY MỜI 01/01/2019

Dự Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Lãnh...

Tải về
Số: 165/LĐLĐ-TGNC 10/12/2018

V/v tuyên truyền phòng ngừa, ngăn chặn tín dụng đen trong...

Tải về
Số 144 -CV/ĐĐ 04/12/2018

V/v đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể Đảng đoàn và Chủ...

Tải về
Số: 160/LĐLĐ-VP 05/12/2018

V/v báo cáo kết quả hoạt động công đoànnăm 2018 và xây dựng...

Tải về
................... 04/12/2018

Tài liệu Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn...

Tải về
1 2 3 4  Trang sau