Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
836/LĐLĐ-TCTGNC 20/08/2020

Về việc gửi đề cương tuyên truyền

Tải về
841 /LĐLĐ-TGNC 27/08/2020

Về việc sao gửi các Văn bản, Đề cương tuyên truyền

Tải về
821/LĐLĐ-TCTGNC 07/08/2020

Về việc triển khai, thực hiện chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt...

Tải về
808/LĐLĐ-TCTGNC 27/07/2020

Về việc tiếp tục tăng cường triển khai các biện pháp phòng,...

Tải về
803/LĐLĐ-TCTGNC 20/07/2020

Về việc tuyên truyền các văn bản mới ban hành trong đợt...

Tải về
796/LĐLĐ-TCTGNC 13/07/2020

Về việc thực hiện một số nội dung theo Kế hoạch của UBND...

Tải về
781/LĐLĐ-TCTGNC 26/06/2020

Về việc tuyên truyền một số nội dung theo Đề án, Kế hoạch...

Tải về
776/LĐLĐ-CSPLKT 19/06/2020

về việc ban hành quy trình kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật...

Tải về
760/LĐLĐ-CSPLKT 05/06/2020

về việc báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của ủy ban kiểm...

Tải về
761/LĐLĐ-TCTGNC 08/06/2020

V/v tổng hợp ý kiến, kiến nghị của công nhân, viên chức, lao...

Tải về
750/LĐLĐ-TCTGNC 29/05/2020

Về việc tuyên truyền theo chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy...

Tải về
745/LĐLĐ-VP 25/05/2020

v/v báo cáo hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ...

Tải về
746/LĐLĐ - TCTGNC 26/05/2020

Về việc tăng cường thực thi Luật phòng, chống tác hại của...

Tải về
740/LĐLĐ - TCTGNC 20/05/2020

Về việc hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công...

Tải về
733/LĐLĐ-TCTGNC 12/05/2020

Về việc thực hiện một số nội dung theo chỉ đạo của UBND tỉnh...

Tải về
732/LĐLĐ - TCTGNC 11/05/2020

Về việc hưởng ứng Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết...

Tải về
729/LĐLĐ - TCTGNC 11/05/2020

Về việc hưởng ứng ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2020

Tải về
714/LĐLĐ - TCTGNC 29/04/2020

Về việc tham gia cuộc thi ảnh “Nét đẹp công đoàn cơ sở năm...

Tải về
724 /LĐLĐ-TCTGNC 07/05/2020

V/v tuyển chọn công trình sáng tạo KH&CN công bố Sách vàng...

Tải về
713/LĐLĐ-TCTGNC 29/04/2020

V/v hướng dẫn, bổ sung các hoạt động Tháng Công nhân năm...

Tải về
723 /LĐLĐ-TCTGNC 05/05/2020

V/v đánh giá, phân loại CĐCS và tổng kết phong trào thi đua,...

Tải về
716/LĐLĐ-TCTGNC 29/04/2020

Về việc tập trung tuyên truyền một số nội dung trọng tâm

Tải về
687/LĐLĐ-TCTGNC 31/03/2020

V/v Triển khai công tác Bình đẳng giới, Dân số, Gia đình,...

Tải về
710/LĐLĐ-TCTGNC 24/04/2020

V/v hưởng ứng Cuộc thi Viết tìm hiểu các địa danh lịch sử...

Tải về
706/LĐLĐ - TCTGNC 23/04/2020

Về việc biểu dương điển hình tiên tiến trong học tập và làm...

Tải về
703/LĐLĐ-TCTGNC 21/04/2020

V/v xét chọn và trao tặng “Giải thưởng Nguyễn Văn Linh” lần...

Tải về
701/LĐLĐ-TCTGNC 16/04/2020

Về việc tuyên truyền các văn bản mới ban hành trong đợt...

Tải về
697/LĐLĐ-TCTGNC 10/04/2020

Về việc thực hiện một số nội dung theo Kế hoạch của UBND...

Tải về
693 /LĐLĐ-TCTGNC 07/04/2020

Về việc xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ...

Tải về
692 /LĐLĐ-TCTGNC 07/04/2020

V/v triển khai Công văn số 307/TLĐ ngày 31/3/2020 của Đoàn...

Tải về
677/LĐLĐ-TCTGNC 24/03/2020

V/v triển khai Kế hoạch số 363/KH-UBND ngày 20/02/2020 của...

Tải về
691/LĐLĐ-TCTGNC 07/04/2020

Về việc sao gửi tài liệu tuyên truyền “Covid-19: Những tác...

Tải về
686/LĐLĐ-TCTGNC 31/03/2020

Về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch,...

Tải về
767/LĐLĐ-TCTGNC 24/03/2020

Về việc tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trong giai...

Tải về
678/LĐLĐ - TCTGNC 24/03/2020

Về việc đôn đốc và tham gia một số cuộc thi trong năm 2020

Tải về
655/LĐLĐ-TCTGNC 09/03/2020

Về việc tuyên truyền một số nội dung trong tháng 03/2020

Tải về
651/LĐLĐ-TCTGNC 03/03/2020

V/v phối hợp tổ chức hoạt động “Áo dài - Di sản văn hóa Việt...

Tải về
652 /LĐLĐ-TCTGNC 03/03/2020

V/v hỗ trợ tiêu thụ nông sản do ảnh hưởng của dịch...

Tải về
637/LĐLĐ-TCTGNC 14/02/2020

Về việc tham gia hiến máu và tăng cường các biện pháp phòng,...

Tải về
617/LĐLĐ-TCTGNC 21/01/2020

V/v triển khai tuyên truyền một số nội dung trong tháng...

Tải về
623/LĐLĐ-TCTGNC 01/02/2020

v/v phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới...

Tải về
566/LĐLĐ-TCTGNC 04/12/2019

V/v tổ chức tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc...

Tải về
551/LĐLĐ - TCTGNC 21/11/2019

Về việc biểu dương “Cấp ủy viên là chủ tịch công đoàn cơ sở...

Tải về
549/LĐLĐ-TCTGNC 18/11/2019

V/v triển khai các nội dung tuyên truyền trong tháng 11,...

Tải về
550/LĐLĐ-TCTGNC 19/11/2019

Về việc triển khai Tháng hành động phòng, chống HIV/AIDS năm...

Tải về
535/HD-LĐLĐ 07/11/2019

Về việc hướng dẫn tổng kết phogn trào thi đua, khen thưởng...

Tải về
537/LĐLĐ-TCTGNC 07/11/2019

Về việc báo cáo tổng kết công tác Tuyên giáo Công đoàn năm...

Tải về
525/LĐLĐ-TGTCNC 01/11/2019

Về việc báo cáo tổng kết công tác nữ công công đoàn năm 2019

Tải về
522/LĐLĐ-CSPLKT 29/10/2019

V/v báo cáo kết quả giám sát, phản biện xã hội năm 2019

Tải về
518/LĐLĐ-CSPLKT 28/10/2019

V/v báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của công đoàn năm...

Tải về
517/LĐLĐ 25/10/2019

V/v báo cáo kết quả hoạt động công đoàn năm 2019; phướng...

Tải về
510/LĐLĐ-CSPLKT 22/10/2019

V/v triển khai Hướng dẫn số: 1560/HD-TLĐ của Tổng LĐLĐ Việt...

Tải về
505/LĐLĐ-CSPLKT 18/10/2019

V/v tiếp tục thực hiện một số nội dung trọng tâm của Ủy...

Tải về
493/LĐLĐ-CSPLKT 10/10/2019

V/v tiếp tục thục hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định...

Tải về
488/LĐLĐ-TCTGNC 08/10/2019

V/v xin ý kiến góp ý vào các bảng chấm điểm, xếp loại công...

Tải về
474/LĐLĐ-TCTGNC 30/09/2019

V/v hưởng ứng Cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” lần thứ...

Tải về
467/LĐLĐ - TCTGNC 26/09/2019

Về việc giải quyết ô nhiễm rác thải nhựa và hưởng ứng chiến...

Tải về
464/LĐLĐ - TCTGNC 25/09/2019

Về việc triệu tập đại biểu tham dự lớp tập huấn phần mềm...

Tải về
463/LĐLĐ-CSPLKT 24/09/2019

Về việc thống kê số liệu CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn

Tải về
456/LĐLĐ-CSPLKT 17/09/2019

V/v sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 9b/NQ-BCH ngày...

Tải về
460/LĐLĐ-TCTGNC 19/09/2019

V/v tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVCLĐ tham gia...

Tải về
444/LĐLĐ-TCTGNC 04/09/2019

V/v doanh nghiệp đăng ký tham gia “Bảng xếp hạng Doanh...

Tải về
453/LĐLĐ - TCTGNC 12/09/2019

Về việc hưởng ứng cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm lịch...

Tải về
454/LĐLĐ-TCTGNC 12/09/2019

V/v phối hợp tuyên truyền, tham gia khảo sát về số con mong...

Tải về
451/LĐLĐ-TCTGNC 12/09/2019

V/v tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh cụ Bùi...

Tải về
450/LĐLĐ-TCTGNC 12/09/2019

V/v triển khai tuyên truyền văn bản trong đoàn viên,...

Tải về
425/LĐLĐ-TCTGNC 12/09/2019

V/v thực hiện ngày Pháp luật Việt Nam trong đoàn...

Tải về
442/LĐLĐ-CSPLKT 06/09/2019

V/v thực hiện thương lượng và ký kết Thỏa ước lao động tập...

Tải về
441/LĐLĐ-CSPLKT 06/09/2019

Về việc phối hợp thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và tổ...

Tải về
440/LĐLĐ - TCTGNC 05/09/2019

Về việc đăng ký mua Sổ tay công tác nữ công năm 2020

Tải về
438/LĐLĐ - TCTGNC 05/09/2019

Về việc tuyên truyền và tham gia Liên hoan phim toàn quốc về...

Tải về
439/LĐLĐ - TCTGNC 05/09/2019

Về việc đôn đốc thực hiện một số cuộc thi trong năm 2019

Tải về
432/LĐLĐ-TCTGNC 29/08/2019

Về việc lựa chọn thí sinh tham gia Cuộc thi “Người đẹp du...

Tải về
430/LĐLĐ - TCTGNC 27/08/2019

Về việc tuyên truyền, giới thiệu Cuộc thi “Người đẹp du lịch...

Tải về
428/LĐLĐ-TCTGNC 23/08/2019

V/v tuyên truyền bảo đảm TTATGT trong thời gian Lễ...

Tải về
........... 20/08/2019

Tài liệu Hội nghị đánh giá kết quả vận động và đôn đốc thu...

Tải về
421/LĐLĐ - TCTGNC 19/08/2019

Về việc hưởng ứng Giải Báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết...

Tải về
415 /LĐLĐ-TCTGNC 14/08/2019

V/v sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ...

Tải về
399 /LĐLĐ-VP 26/07/2019

V/v sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành VNPT-...

Tải về
401/LĐLĐ - TCTGNC 29/07/2019

Về việc hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu Pháp luật trực tuyến”...

Tải về
400/LĐLĐ-TCTGNC 29/07/2019

V/v tuyên truyền, phổ biến chiến lược Bảo vệ Tổ quốc (Kèm...

Tải về
395/LĐLĐ-TCTGNC 24/07/2019

V/v lựa chọn tập thể, cá nhân điển hình thực hiện...

Tải về
.......... 11/07/2019

TÀI LIỆU HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 (BAN TỔ CHỨC...

Tải về
367/LĐLĐ-TCTGNC 21/06/2019

V/v tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công...

Tải về
364/LĐLĐ - TCTGNC 18/06/2019

Về việc tổ chức các giải thể thao trong tổ chức Công đoàn

Tải về
360/LĐLĐ-TC 14/06/2019

Về việc đôn đốc nôp báo cáo số liệu thực hiện đề án giải...

Tải về
346/LĐLĐ-TCTGNC 31/05/2019

V/v tuyên truyền kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống công...

Tải về
341/LĐLĐ-TCTGNC 30/05/2019

V/v tham gia viết bài và đăng ký mua cuốn sách “Công đoàn...

Tải về
342/LĐLĐ-TCTGNC 30/05/2019

V/v triển khai tuyên truyền văn bản, hướng dẫn trong đoàn...

Tải về
340/LĐLĐ-TCTGNC 30/05/2019

V/v đôn đốc báo cáo công tác Tuyên giáo Công đoàn 6 tháng...

Tải về
18 /CV-UBKT 31/05/2019

V/v báo cáo danh sách trích ngang cán bộ UBKT nhiệm kỳ...

Tải về
335/LĐLĐ-TCTGNC 27/05/2019

V/v Triển khai thực hiện công tác Dân số, Gia đình, Trẻ em...

Tải về
338/LĐLĐ-TCTGNC 28/05/2019

V/v tiếp tục triển khai tuyên truyền, phổ biến, giáo...

Tải về
336/LĐLĐ-TCTGNC 27/05/2019

V/v tuyên truyền Chỉ thị số 30-CT/TU, ngày 06/5/2019...

Tải về
339/LĐLĐ - TCTGNC 28/05/2019

Về việc hưởng ứng giải Báo chí toàn quốc “Báo chí với công...

Tải về
331/LĐLĐ-TCTGNC 21/05/2019

V/v tuyên truyền điển hình tiêu biểu học tập và làm theo...

Tải về
329/LĐLĐ-TCTGNC 17/05/2019

V/v tuyên truyền kỷ niệm 115 năm ngày sinh đồng chí...

Tải về
326 /LĐLĐ-CSPLKT 15/05/2019

V/v báo cáo hoạt động UBKT Công đoàn 6 tháng đầu năm 2019

Tải về
323 /LĐLĐ-VP 15/05/2019

V/v hướng dẫn sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm...

Tải về
322/LĐLĐ-CSPLKT 14/05/2019

V/v lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi)

Tải về
1 2 3 4  Trang sau