Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
1070/KH-UBND 28/04/2020

Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người dân...

Tải về
95/KH-LĐLĐ 15/04/2020

KẾ HOẠCH Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến trong công...

Tải về
89/KH-LĐLĐ 30/03/2020

KẾ HOẠCH Về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong...

Tải về
91/KH-LĐLĐ 30/03/2020

KẾ HOẠCH Tổ chức Tháng Công nhân, Tháng hành động về an...

Tải về
71/KH-LĐLĐ 28/11/2019

KẾ HOẠCH Tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến trong các cấp...

Tải về
64/KH-LĐLĐ 05/11/2019

KẾ HOẠCH Thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và...

Tải về
55/KH-LĐLĐ 16/10/2019

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Kết luận số 49-KL/TW của Ban...

Tải về
59 /KH-LĐLĐ 18/10/2019

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG Thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày...

Tải về
65 /KH-LĐLĐ 07/11/2019

KẾ HOẠCH Sơ kết công tác chăm lo đời sống, việc làm cho...

Tải về
61/KH-LĐLĐ 30/10/2019

KẾ HOẠCH Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 04a/NQ-TLĐ ngày...

Tải về
56/KH-LĐLĐ 15/10/2019

KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án đổi mới công tác tuyên truyền,...

Tải về
57/KH-LĐLĐ 17/10/2019

KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục...

Tải về
55/KH-LĐLĐ 27/09/2019

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Kết luận số 49-KL/TW của Ban...

Tải về
49/KH-LĐLĐ 24/07/2019

Kế hoạch tuyên truyền việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp...

Tải về
39/KH-LĐLĐ 03/05/2019

KẾ HOẠCH Tuyên truyền chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo...

Tải về
48/KH-LĐLĐ 26/06/2019

KẾ HOẠCH Phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào...

Tải về
47/KH-LĐLĐ 18/06/2019

KẾ HOẠCH Truyền thông Công đoàn tỉnh Cao Bằng năm 2019

Tải về
46/KH-LĐLĐ 14/06/2019

Kế hoạch tổ chức Hội nghị Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh lần thứ V...

Tải về
28/KH-LĐLĐ 28/03/2019

KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án giải pháp đột phá nâng cao chất...

Tải về
41/KH-LĐLĐ 28/05/2019

KẾ HOẠCH Tổ chức vòng 1 cuộc thi ảnh “Nét đẹp công đoàn và...

Tải về
35/KH-LĐLĐ 11/04/2019

KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình “Nâng cao hiệu quả việc...

Tải về
40/KH - LĐLĐ 28/05/2019

Kế hoạch thực hiện Kết luận số 43 KL/TW ngày 07/01/2019 của...

Tải về
38/KH-LĐLĐ 03/05/2019

Kế hoạch tập huấn phần mềm quản lý đoàn viên và triển khai...

Tải về
29 /KH-LĐLĐ 28/03/2019

KẾ HOẠCH Biểu dương chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu lần...

Tải về
27/KH-LĐLĐ 28/03/2019

KẾ HOẠCH Tổ chức và thực hiện phong trào thi đua “Đổi...

Tải về
34 /KH-LĐLĐ 08/04/2019

KẾ HOẠCH Triển khai phần mềm quản lý đoàn viên và đổi thẻ...

Tải về
25/KH-LĐLĐ 20/03/2019

KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện phong trào thi đua và các hoạt...

Tải về
32 /KH-LĐLĐ 04/04/2019

KẾ HOẠCH Tổ chức Tháng Công nhân năm 2019

Tải về
31 /KH-LĐLĐ 04/04/2019

KẾ HOẠCH Tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao...

Tải về
22/KH-LĐLĐ 28/02/2019

KẾ HOẠCH Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm...

Tải về
18/KH-LĐLĐ 30/01/2019

KẾ HOẠCH Công tác phòng, chống tham nhũng các cấp công đoàn...

Tải về
20 /KH-LĐLĐ 15/02/2019

KẾ HOẠCH Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt...

Tải về
12 /KH-LĐLĐ 03/01/2019

KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện Chương trình “Tết sum vầy” năm...

Tải về
11/KH-LĐLĐ 07/12/2018

KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động chăm lo, bảo vệ cho đoàn...

Tải về
11/KH-LĐLĐ 07/12/2018

Tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, công nhân, viên...

Tải về
Số: 05/KH-LĐLĐ 28/09/2018

Tiếp cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức và người lao...

Tải về
Số: 01 /KH- LĐLĐ 11/09/2018

Tổng kết 5 năm thực hiện Luật Công đoàn 2012

Tải về
Số: 93/KH-LĐLĐ 26/06/2018

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; nâng cao trình...

Tải về
Số: 91/KH-LĐLĐ 21/06/2018

Tuyên truyền chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế,...

Tải về
Số: 89 /KH - LĐLĐ 28/05/2018

Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định số 60/2013/NĐ- CP, ngày...

Tải về
Số: 88/KH-LĐLĐ 03/05/2018

Thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” giai đoạn...

Tải về
Số: 86 /KH-LĐLĐ 20/04/2018

Học tập, quán triệt, triển khai, tuyên truyền các Chỉ thị,...

Tải về
Số: 85/KH-LĐLĐ 30/03/2018

Tổ chức Tháng Công nhân năm 2018

Tải về
Số: 79 /KH-LĐLĐ 05/02/2018

Phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao...

Tải về
Số: 77/KH- LĐLĐ 23/01/2018

Tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, công nhân,...

Tải về
Số: 75/KH-LĐLĐ 26/09/2017

Duyệt Hồ sơ Đại hội các Liên đoàn Lao động huyện, thành phố,...

Tải về
Số: 06/CTr - LĐLĐ 30/08/2017

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành...

Tải về
Số: 68/KH-LĐLĐ 21/07/2017

Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động phòng chống tác hại...

Tải về
Số: 66/KH-LĐLĐ 28/06/2017

Triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ...

Tải về
Số: 63 /KH-LĐLĐ 26/06/2017

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW (Khóa X) về...

Tải về
Số: 65 /KH-LĐLĐ 26/06/2017

Phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, vận động và giám...

Tải về
Số: 64/KH-LĐLĐ 26/06/2017

Triển khai các hoạt động Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu...

Tải về
Số: 62 / KH-LĐLĐ 09/06/2017

Thực hiện Đề án “Đổi mới nâng cao chất lượng công tác nghiên...

Tải về
Số: 61/KH-LĐLĐ 06/06/2017

Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình...

Tải về
Số: 60 /KH -LĐLĐ 06/06/2017

Thực hiện Chương trình số 1464/CTr-TLĐ về “Nâng cao trình...

Tải về
Số: 58 /KH-LĐLĐ 03/05/2017

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ an toàn giao thông...

Tải về
Số: 56 /KH-LĐLĐ 10/04/2017

Tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2017

Tải về
Số: 55 /KH-LĐLĐ 13/03/2017

Kế hoạch Tổ chức đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XVI...

Tải về
Số: 54/KH -LĐLĐ 07/03/2017

Phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao...

Tải về
Số: 50 /KH-LĐLĐ 27/02/2017

Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập...

Tải về
Số: 46 /KH- LĐLĐ 20/12/2016

Kế hoạch chăm lo cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao...

Tải về
Số: 44/KH-LĐLĐ 10/11/2016

Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình giáo dục đời sống...

Tải về
Số: 43/KH- LĐLĐ 08/11/2016

Kế hoạch Hưởng ứng phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam...

Tải về
Số: 35 /KH - LĐLĐ 25/05/2016

Kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước trong công...

Tải về
Số: 34/KH-LĐLĐ 24/05/2016

Kế hoạch vận động đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức,...

Tải về
Số: 33/KH-LĐLĐ 13/05/2016

Kế hoạch hành động bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020

Tải về
Số: 31/KH-LĐLĐ 08/04/2016

Kế hoạch phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an...

Tải về
Số: 27/KH -LĐLĐ 10/03/2016

Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại...

Tải về
Số 35/KH-UBKT-LĐLĐ 31/12/2015

KẾ HOẠCH Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt...

Tải về
Số: 20/KH-LĐLĐ 02/10/2015

Kế hoạch Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 5b/NQ-BCH ngày...

Tải về
Số: 21/KH-CTĐ 02/10/2015

Kế hoạch tổ chức Hội thảo về thi đua, khen thưởng và kiểm...

Tải về
Số: 18/KH-LĐLĐ 25/09/2015

Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nữ công và Bình...

Tải về
Số: 17/KH-LĐLĐ 24/09/2015

Kế hoạch sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội...

Tải về
Số: 14/KH-LĐLĐ 11/09/2015

Kế hoạch Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch...

Tải về
Số: 10/KH-LN 15/06/2015

Kế hoạch tổ chức Hội thao công nhân viên chức, lao động tỉnh...

Tải về
Số: 09/KH- LĐLĐ 15/06/2015

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 25/5/2015 của...

Tải về
Số: 04/KH-LĐLĐ 06/04/2015

Kế hoạch Tổ chức Lễ phát động “Tháng Công nhân” năm 2015

Tải về
Số: 03/KH-LĐLĐ 02/02/2015

Kế hoạch Đi thăm, tặng quà cán bộ lão thành công đoàn, doanh...

Tải về
Số: 02 /KH-LĐLĐ 30/01/2015

Kế hoạch Tổ chức lấy ý kiến tham gia dự thảo Bộ luật Dân sự...

Tải về
Số: 01/KH- LĐLĐ 30/01/2015

Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07 tháng 4 năm...

Tải về
Số: 1115/ KH-KTr- LĐLĐ 31/12/2015

Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, kiểm...

Tải về
Số: 1104/KH-LĐLĐ 24/12/2014

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014...

Tải về
1078/KH- CTĐ 09/12/2014

Hoạt động Cụm thi đua năm 2015

Tải về
1063/KH-LĐLĐ 01/12/2014

Làm việc của Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh tại huyện...

Tải về
1035/KH-LĐLĐ 18/11/2014

Thực hiện Kết luận số 95-KL/TW ngày 02/4/2014 của Ban Bí thư...

Tải về
1030/KH-LĐLĐ 17/11/2014

Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại...

Tải về