Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
552/TTr - LĐLĐ 21/11/2019

THÔNG TRI Triệu tập tập huấn pháp luật lao động năm 2019

Tải về
Số: 886 /TTr - LĐLĐ 15/05/2018

Triệu tập Đại biểu dự Đại hội Công đoàn tỉnh Cao Bằng lần...

Tải về
Số 202/GM-LĐLĐ 18/01/2016

Giấy mời dự Hội nghị Tổng kết Công đoàn năm 2015 và sơ kết...

Tải về
Số: 1316/TTr-LĐLĐ 31/08/2010

Hướng dẫn kiểm tra chấm điểm thi đua và khen thưởng chuyên...

Tải về