Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
52/HD-LĐLĐ 15/09/2020

H¬ƯỚNG DẪN Hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày Thành lập Hội Liên...

Tải về
50/HD-LĐLĐ 23/04/2020

HƯỚNG DẪN Tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch...

Tải về
49/HD-LĐLĐ 08/04/2020

HƯỚNG DẪN Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện...

Tải về
44/HD-LĐLĐ 28/02/2020

HƯỚNG DẪN Tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội...

Tải về
43/HD-LĐLĐ 28/02/2020

HƯỚNG DẪN Công tác tuyên truyền thực hiện Đề án nông nghiệp...

Tải về
42 /HD-LĐLĐ 28/02/2020

HƯỚNG DẪN KHEN THƯỞNG BẰNG LAO ĐỘNG SÁNG TẠO

Tải về
40 /HD-LĐLĐ 25/02/2020

HƯỚNG DẪN học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại...

Tải về
37/HD-LĐLĐ 22/01/2020

HƯỚNG DẪN Công tác tuyên truyền, giáo dục của Công đoàn năm...

Tải về
39/HD-LĐLĐ 14/02/2020

HƯỚNG DẪN Nhiệm vụ trọng tâm công tác nữ công năm 2020

Tải về
36/HD-LĐLĐ 21/01/2020

HƯỚNG DẪN Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày Thành lập Đảng...

Tải về
35/HD-LĐLĐ 10/12/2019

HƯỚNG DẪN Kiểm điểm, đánh giá, phân loại và bình xét khen...

Tải về
73/KH-LĐLĐ 28/11/2019

KẾ HOẠCH Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH về...

Tải về
30/HD-LĐLĐ 11/11/2019

HƯỚNG DẪN Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày Thành...

Tải về
32, 33, 34/HD-LĐLĐ 14/11/2019

Đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở...

Tải về
28/HD-LĐLĐ 30/10/2019

HƯỚNG DẪN Thực hiện phong trào “Cán bộ, công chức, viên...

Tải về
27/HD-LĐLĐ 07/10/2019

HƯỚNG DẪN Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự...

Tải về
1360 /HD-TLĐ 28/08/2019

HƯỚNG DẪN CÔNG ĐOÀN THAM GIA XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN QUY CHẾ...

Tải về
26/HD - LĐLĐ 26/09/2019

H¬ƯỚNG DẪN Hoạt động kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội liên...

Tải về
25/HD-LĐLĐ 03/09/2019

HƯỚNG DẪN Tuyên tuyền kỷ niệm 520 năm thành lập tỉnh (1499...

Tải về
401/HD-LĐLĐ 26/07/2019

HƯỚNG DẪN Tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn trong quý...

Tải về
22/HD-LĐLĐ 25/06/2019

HƯỚNG DẪN Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành...

Tải về
21/HD-LĐLĐ 10/05/2019

HƯỚNG DẪN Xét chọn và trao tặng “Giải thưởng Nguyễn Văn...

Tải về
19 /HD-LĐLĐ 26/04/2019

HƯỚNG DẪN Khen thưởng chuyên đề “Xanh – Sạch – Đẹp, bảo đảm...

Tải về
20/HD-LĐLĐ 26/04/2019

HƯỚNG DẪN Khen thưởng chuyên đề “Giỏi việc nước, Đảm việc...

Tải về
18 /HD-LĐLĐ 25/04/2019

HƯỚNG DẪN Tổ chức và hoạt động của ban nữ công công đoàn cơ...

Tải về
17 /HD-LĐLĐ 25/04/2019

HƯỚNG DẪN Khen thưởng chuyên đề “Văn hóa - Thể thao”

Tải về
16/HD-LĐLĐ 04/04/2019

HD tuyên truyền quý II/2019

Tải về
15/HD-LĐLĐ 02/04/2019

Hướng dẫn tuyên truyền công tác biển, đảo; công tác biên...

Tải về
14 /HD-LĐLĐ 20/03/2019

HƯỚNG DẪN Công tác bình đẳng giới năm 2019

Tải về
16 /HD-UBKT 26/03/2019

HƯỚNG DẪN Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2019

Tải về
13 /HD-LĐLĐ 18/02/2019

HƯỚNG DẪN Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 109 năm ngày Quốc...

Tải về
12/HD – LĐLĐ 31/01/2019

HƯỚNG DẪN Nhiệm vụ trọng tâm công tác nữ công năm 2019

Tải về
11/HD-LĐLĐ 28/01/2019

HƯỚNG DẪN Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện...

Tải về
10/HD-LĐLĐ 22/01/2019

HƯỚNG DẪN Công tác tuyên truyền, giáo dục của tổ chức Công...

Tải về
09/HD-LĐLĐ 10/01/2019

HƯỚNG DẪN Học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn...

Tải về
08/HD-LĐLĐ 10/12/2018

Kiểm điểm, đánh giá, phân loại và bình xét khen thưởng tập...

Tải về
Số: 07/HD-LĐLĐ 26/11/2018

Triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS...

Tải về
Số: 06/HD-LĐLĐ 23/11/2018

Công tác cho vay, hỗ trợ tạo việc làm từ Quỹ quốc gia về...

Tải về
Số: 05 /HD-LĐLĐ 14/11/2018

Xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2019

Tải về
Số: 04 /HD-LĐLĐ 14/11/2018

Thu nộp kinh phí công đoàn qua tài khoản của Tổng Liên đoàn...

Tải về
Số: 03 /HD-LĐLĐ 26/09/2018

Tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm trong quý IV năm 2018

Tải về
Số: 02/HD - LĐLĐ 26/09/2018

Hoạt động kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ...

Tải về
Số: 80/HD- LĐLĐ 29/06/2018

Thực hiện tiêu chuẩn, định mức, chế độ chi tiêu trong các...

Tải về
Số: 79/HD-LĐLĐ 28/06/2018

Triển khai các hoạt động tuyên truyền phòng, chống tội...

Tải về
Số: 78/HD - LĐLĐ 28/05/2018

Tổ chức các hoạt động “Tháng hành động vì môi trường” hưởng...

Tải về
Số: 76 /HD-LĐLĐ 27/04/2018

Tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm trong quý II năm 2018

Tải về
Số: 75 /HD-LĐLĐ 27/04/2018

Tuyên truyền kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt...

Tải về
Số: 74/HD-LĐLĐ 20/04/2018

Công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo; công...

Tải về
Số:73 /HD–LĐLĐ 20/03/2018

Tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm...

Tải về
72a/HD-LĐLĐ 26/02/2018

Kỷ niệm 108 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910- 8/3/2018) và...

Tải về
Số: 71/HD-LĐLĐ 05/02/2018

Công tác tuyên truyền giáo dục, năm 2018

Tải về
Số: 70 /HD-LĐLĐ 09/01/2018

Kiểm điểm, đánh giá, phân loại và bình xét khen thưởng tập...

Tải về
Số: 69/ HD-LĐLĐ 17/11/2017

Xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2018

Tải về
Số: 76/KH-LĐLĐ 17/10/2017

Tuyên truyền Tháng hành động vì người cao tuổi năm 2017

Tải về
Số: 68/HD-LĐLĐ 15/10/2017

Tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm trong quý IV năm 2017

Tải về
Số: 67 /HD-LĐLĐ 25/09/2017

Lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam tại...

Tải về
Số: 66/HD - LĐLĐ 22/09/2017

Hoạt động kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt...

Tải về
Số: 65/HD-LĐLĐ 30/08/2017

Giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến đại biểu đại...

Tải về
Số: 64 /HD-LĐLĐ 28/06/2017

Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ ...

Tải về
Số: 62/HD-LĐLĐ 12/05/2017

Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế khen thưởng Liên...

Tải về
Số 58 /HD-LĐLĐ 25/04/2017

Hướng dẫn một số nội dung xây dựng Báo cáo Đại hội Công đoàn...

Tải về
Số: 61/HD-LĐLĐ 03/05/2017

Tuyên truyền về "Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia...

Tải về
Số: 59 /HD-LĐLĐ 25/04/2017

Xây dựng báo cáo tổng kết nhiệm kỳ hoạt động của Ủy ban kiểm...

Tải về
Số: 60 /HD-LĐLĐ 25/04/2017

Công tác nhân sự Ban Chấp hành tại Đại hội công đoàn các cấp...

Tải về
Số57 /HD-LĐLĐ 20/07/2017

Triển khai Thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, ma tuý,...

Tải về
Số: 56 /HD-LĐLĐ 11/04/2017

Hướng dẫn Tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm trong quý II năm...

Tải về
Sè: 55/HD-LĐLĐ 11/04/2017

Hướng dẫn Tuyên truyền công tác thông tin đối ngoại; công...

Tải về
Số: 53/HD-LĐLĐ 27/03/2017

Hướng dẫn Học tập, sinh hoạt chuyên đề thực hiện Chỉ thị số...

Tải về
Số: 54/HD-LĐLĐ 27/03/2017

Hướng dẫn công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng,...

Tải về
Số 49/HD-LĐLĐ 17/02/2017

Tuyên truyền Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XII...

Tải về
Số: 52 /HD-LĐLĐ 14/03/2017

Hướng dẫn Tổ chức Tháng Công nhân năm 2017

Tải về
Số: 51 /HD-LĐLĐ 17/02/2017

Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2017

Tải về
Số: 50/HD-LĐLĐ 17/02/2017

Tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”...

Tải về
Số: 48/HD-LĐLĐ 27/12/2016

Hướng dẫn công tác tuyên truyền giáo dục năm 2017

Tải về
Số: 47/HD-LĐLĐ 21/12/2016

Hướng dẫn Kiểm điểm, đánh giá, phân loại và bình xét khen...

Tải về
Số: 46 /HD-LĐLĐ 12/12/2016

Hướng dẫn thực hiện Quy chế khen thưởng của Liên đoàn Lao...

Tải về
Số:45 /HD-LĐLĐ 01/12/2016

Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác nữ công năm 2017

Tải về
Số: 44/HD-LĐLĐ 25/11/2016

Hướng dẫn triển khai tháng hành động Quốc gia phòng chống...

Tải về
Số: 78- HD/ĐĐ-LĐLĐ 15/11/2016

Xây dựng kế hoạch hành động cá nhân thực hiện Nghị quyết Đại...

Tải về
Số: 66 /HD-UBKT 21/10/2016

Hướng dẫn thực hiện việc phân loại Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn...

Tải về
Sè: 42 /HD-L§L§ 07/10/2016

Tổ chức hoạt động kỷ niệm 86 năm Ngày truyền thống công tác...

Tải về
Số: 41/HD - LĐLĐ 22/09/2016

Hướng dẫn Hoạt động kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 và...

Tải về
Số: 40/HD-LĐLĐ 04/08/2016

Hướng dẫn Thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về đẩy mạnh...

Tải về
Số: 39/HD-LĐLĐ 12/05/2016

Báo cáo sơ kết công tác Công đoàn 6 tháng đầu năm 2016,...

Tải về
Số: 36/HD-LĐLĐ 30/03/2016

Hướng dẫn tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 6b/TLĐ ngày...

Tải về
Số: 38/HD-LĐLĐ 08/04/2016

Hướng dẫn công tác tuyên truyền biển, đảo và biên giới đất...

Tải về
Số: 37/HD-LĐLĐ 30/03/2016

Hướng dẫn kỷ niệm 130 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 -...

Tải về
Số: 35/HD-LĐLĐ 08/03/2016

HƯỚNG DẪN HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ QUỐC GIA VỀ AN TOÀN VỆ SINH LAO...

Tải về
Số 215/LĐLĐ ngày 17/02/2016 17/02/2016

Hướng dẫn báo cao tổng kết 10 năm (2006 - 2015) công đoàn tổ...

Tải về
Số 33/HD-LĐLĐ 29/01/2016

Hướng dẫn tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân Bính...

Tải về
Số 34/HD-LĐLĐ 29/01/2016

Hướng dẫn tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm 2016

Tải về
Số 32/HD-LĐLĐ 19/01/2016

Hướng dẫn công tác nữ công năm 2016

Tải về
Số 30/HD-LĐLĐ 07/01/2016

HƯỚNG DẪN Công tác tuyên truyền giáo dục năm 2016

Tải về
Số 31/HD-LĐLĐ 08/01/2016

Hướng dẫn khen thưởng chuyên đề "Văn hoá, Thể thao"

Tải về
Số: 29/HD-LĐLĐ 15/12/2015

Đánh giá, phân loại và bình xét khen thưởng tập thể, cá nhân...

Tải về
Số: 26/HD-UBKT 03/11/2015

Hướng dẫn Uỷ Ban Kiểm tra công đoàn các cấp sơ kết nửa nhiệm...

Tải về
Số: 28/HD-LĐLĐ 02/11/2015

Hướng dẫn công đoàn tham gia tổ chức Hội nghị người lao động...

Tải về
Số: 25/HD-LĐLĐ 14/10/2015

Hướng dẫn hoạt động và bình xét khen thưởng Khối thi đua...

Tải về
Số: 27/HD-LĐLĐ 28/10/2015

Hướng dẫn báo cáo tổng kết công tác Công đoàn năm 2015,...

Tải về
Số: 26/HD-LĐLĐ 16/10/2015

Hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết về nâng cao chất...

Tải về