Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
411 /QĐ-LĐLĐ 22/11/2019

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế Khen thưởng của Liên...

Tải về
338/QĐ-LĐLĐ 05/08/2019

QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng thành tích phong trào thi...

Tải về
số 1075/QĐ-UBND 15/07/2019

Về việc tặng thưởng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có...

Tải về
214/QĐ-LĐLĐ đến 220/QĐ-LĐLĐ 25/02/2019

Các quyết định khen thưởng toàn diện và chuyên đề năm 2018

Tải về
Số: 123/QĐ-LĐLĐ 20/11/2018

Về việc ban hành Quy chế Khen thưởng của Liên đoàn Lao động...

Tải về
Số: 77/QĐ-LĐLĐ 28/09/2018

Ban hành Nội quy tiếp cán bộ, đoàn viên và người lao động...

Tải về
Số: 78/QĐ-LĐLĐ 28/09/2018

Về việc Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Liên...

Tải về
Số: 57/QĐ-LĐLĐ 13/09/2018

Về việc khen thưởng thành tích phong trào thi đua “Giỏi việc...

Tải về
Số: 859 /QĐ-LĐLĐ 28/06/2018

Ban hành quy chế về thành lập tổ chức quản lý, hoạt động...

Tải về
Số: 34/QĐ-LĐLĐ; Số: 35/QĐ-LĐLĐ 30/08/2018

Về việc khen thưởng thành tích phong trào “Xanh - Sạch -...

Tải về
Số: 489 /QĐ- LĐLĐ 21/02/2017

Về việc khen thưởng thành tích phong trào thi đua “Giỏi việc...

Tải về
Số: 363/QĐ- LĐLĐ 25/08/2016

Về việc khen thưởng thành tích phong trào thi đua Lao động...

Tải về
Số: 312/QĐ-LĐLĐ 09/06/2016

V/v Ban hành Thể lệ Hội diễn Nghệ thuật công nhân, viên...

Tải về
Số: 272/QĐ-LĐLĐ 07/04/2016

Về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức quản lý và hoạt...

Tải về
Số: 298/QĐ-LĐLĐ 30/05/2016

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ “Vì nữ công nhân,...

Tải về
Số: 256/QĐ-LĐLĐ 10/03/2016

Ban hành Quy định về phụ cấp Ban biên tập, chế độ nhuận bút...

Tải về
Số: 255/QĐ-LĐLĐ 10/03/2016

Về việc sửa đổi Quy chế quản lý và hoạt động của Trang thông...

Tải về
Số: 255/QĐ-LĐLĐ 10/03/2016

Về việc sửa đổi Quy chế quản lý và hoạt động của Trang thông...

Tải về
Số: 166/QĐ- LĐLĐ 14/10/2015

Về việc ban hành Quy chế khen thưởng của Liên đoàn Lao động...

Tải về
Số: 133/QĐ-LĐLĐ 12/08/2015

Về việc khen thưởng thành tích phong trào thi đua Lao động...

Tải về
Số: 79/QĐ- LĐLĐ 25/05/2015

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng sáng kiến...

Tải về
Số: 78/QĐ-LĐLĐ 25/05/2015

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua -...

Tải về
Số: 73/QĐ- LĐLĐ 18/05/2015

Về việc khen thưởng thành tích phong trào “Giỏi việc nước,...

Tải về
Số: 72/QĐ- LĐLĐ 18/05/2015

Về việc khen thưởng tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến...

Tải về
Số: 52/QĐ-LĐLĐ 13/04/2015

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Văn phòng tư vấn pháp...

Tải về
Số: 51/QĐ-LĐLĐ 13/04/2015

Về việc Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động tư vấn...

Tải về
Số: 17/QĐ-LĐLĐ 29/01/2015

Về việc thành lập Văn phòng Tư vấn pháp luật Liên đoàn Lao...

Tải về
Số: 12/QĐ-LĐLĐ 27/01/2015

Về việc phân bổ quà Tết năm 2015

Tải về
Số: 06/QĐ- LĐLĐ 19/01/2015

Về việc khen thưởng thành tích phong trào “Xanh - Sạch -...

Tải về
Số: 05/QĐ- LĐLĐ 19/01/2015

Về việc khen thưởng thành tích phong trào “Giỏi việc nước,...

Tải về
Số: 04/QĐ- LĐLĐ 19/01/2015

Về việc khen thưởng thành tích phong trào thi đua lao động...

Tải về
số: 1564/QĐ- TLĐ 24/12/2014

Quyết định về việc Ban hành Quy chế khen thưởng của Tổ chức...

Tải về
Số: 307/QĐ-LĐLĐ 03/10/2013

V/v Sửa đổi, bổ sung Quy chế khen thưởng Của Liên đoàn Lao...

Tải về
Số: 2014/QĐ- LĐLĐ 28/11/2011

Về việc ban hành Quy chế khen thưởng của Liên đoàn Lao...

Tải về
Số: 911/QĐ-LĐLĐ 08/09/2014

QUYẾT ĐỊNH Về việc bố trí cán bộ Ban Chính sách - Pháp...

Tải về
Số: 912/QĐ-LĐLĐ 08/09/2014

QUYẾT ĐỊNH Về việc bố trí cán bộ Ban Tổ chức Liên đoàn Lao...

Tải về
Số: 910/QĐ-LĐLĐ 08/09/2014

QUYẾT ĐỊNH Về việc Thành lập Ban Chính sách - Pháp luật ...

Tải về
Số: 909/QĐ-LĐLĐ 08/09/2014

Về việc Thành lập Ban Tổ chức Liên đoàn Lao động tỉnh Cao...

Tải về
Số: 20/2007/QĐ-BLĐTBXH 02/08/2007

QUYẾT ĐỊNH Ban hành chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức cần thiết...

Tải về