Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
723 /LĐLĐ-TCTGNC 05/05/2020

V/v đánh giá, phân loại CĐCS và tổng kết phong trào thi đua,...

Tải về
531/QĐ-LĐLĐ 27/04/2020

QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng thành tích xuất sắc đột xuất...

Tải về
706/LĐLĐ - TCTGNC 23/04/2020

Về việc biểu dương điển hình tiên tiến trong học tập và làm...

Tải về
703/LĐLĐ-TCTGNC 21/04/2020

V/v xét chọn và trao tặng “Giải thưởng Nguyễn Văn Linh” lần...

Tải về
95/KH-LĐLĐ 15/04/2020

KẾ HOẠCH Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến trong công...

Tải về
693 /LĐLĐ-TCTGNC 07/04/2020

Về việc xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ...

Tải về
692 /LĐLĐ-TCTGNC 07/04/2020

V/v triển khai Công văn số 307/TLĐ ngày 31/3/2020 của Đoàn...

Tải về
677/LĐLĐ-TCTGNC 24/03/2020

V/v triển khai Kế hoạch số 363/KH-UBND ngày 20/02/2020 của...

Tải về
89/KH-LĐLĐ 30/03/2020

KẾ HOẠCH Về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong...

Tải về
444/LĐLĐ-TCTGNC 04/09/2019

V/v doanh nghiệp đăng ký tham gia “Bảng xếp hạng Doanh...

Tải về
338/QĐ-LĐLĐ 05/08/2019

QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng thành tích phong trào thi...

Tải về
số 1075/QĐ-UBND 15/07/2019

Về việc tặng thưởng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có...

Tải về
395/LĐLĐ-TCTGNC 24/07/2019

V/v lựa chọn tập thể, cá nhân điển hình thực hiện...

Tải về
21/HD-LĐLĐ 10/05/2019

HƯỚNG DẪN Xét chọn và trao tặng “Giải thưởng Nguyễn Văn...

Tải về
29 /KH-LĐLĐ 28/03/2019

KẾ HOẠCH Biểu dương chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu lần...

Tải về
19 /HD-LĐLĐ 26/04/2019

HƯỚNG DẪN Khen thưởng chuyên đề “Xanh – Sạch – Đẹp, bảo đảm...

Tải về
17 /HD-LĐLĐ 25/04/2019

HƯỚNG DẪN Khen thưởng chuyên đề “Văn hóa - Thể thao”

Tải về
298/LĐLĐ-TCTGNC 24/04/2019

V/v đánh giá, phân loại CĐCS và tổng kết phong trào thi đua,...

Tải về
27/KH-LĐLĐ 28/03/2019

KẾ HOẠCH Tổ chức và thực hiện phong trào thi đua “Đổi...

Tải về
859/LĐLĐ 18/04/2019

Về việc đề nghị tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp "Xây dựng...

Tải về
241/LĐLĐ-TCTGNC 11/03/2019

Về việc xét tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp "Xây dựng tổ...

Tải về
214/QĐ-LĐLĐ đến 220/QĐ-LĐLĐ 25/02/2019

Các quyết định khen thưởng toàn diện và chuyên đề năm 2018

Tải về
BIỂU ĐĂNG KÝ THI ĐUA NĂM 2019 18/01/2019

BIỂU ĐĂNG KÝ THI ĐUA NĂM 2019 (Kèm theo Công văn số...

Tải về
197/LĐLĐ-BTCTGNC 18/01/2019

Về việc đăng ký thi đua, sáng kiến, giải pháp hữu ích, đề...

Tải về
198/PĐTĐ-LĐLĐ 18/01/2019

PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA Trong cán bộ, công chức, viên...

Tải về
Số: 144/LĐLĐ-BToC 26/11/2018

V/v chấm điểm đánh giá CĐCS VM và tổng kết phong trào thi...

Tải về
Số: 123/QĐ-LĐLĐ 20/11/2018

Về việc ban hành Quy chế Khen thưởng của Liên đoàn Lao động...

Tải về
Số: 57/QĐ-LĐLĐ 13/09/2018

Về việc khen thưởng thành tích phong trào thi đua “Giỏi việc...

Tải về
Số: 34/QĐ-LĐLĐ; Số: 35/QĐ-LĐLĐ 30/08/2018

Về việc khen thưởng thành tích phong trào “Xanh - Sạch -...

Tải về
Số: 44/LĐLĐ-BToC 20/08/2018

V/v Báo cáo kết quả tổ chức các phong trào thi đua chào mừng...

Tải về
Số: 41/LĐLĐ-BToC 15/08/2018

V/v lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quy chế Thi đua khen thưởng...

Tải về
Số: 40 /LĐLĐ-BToC 15/08/2018

V/v lập hồ sơ đề nghị tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dân...

Tải về
Số: 902/LĐLĐ 25/05/2018

V/v tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng năm học...

Tải về
Số: 739/LĐLĐ 18/12/2017

V/v Tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng năm 2017 và...

Tải về
Số: 568/LĐLĐ 12/05/2017

V/v Tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng năm học...

Tải về
Số: 62/HD-LĐLĐ 12/05/2017

Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế khen thưởng Liên...

Tải về
Số: 56 /KH-LĐLĐ 10/04/2017

Tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2017

Tải về
Số: 27/TB-LĐLĐ 06/01/2017

Kết quả họp xét khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành...

Tải về
Số: 482/PĐTĐ-LĐLĐ 19/01/2017

Phát động phong trào thi đua Trong cán bộ, công chức, viên...

Tải về
Số: 46 /HD-LĐLĐ 12/12/2016

Hướng dẫn thực hiện Quy chế khen thưởng của Liên đoàn Lao...

Tải về
Số: 43/KH- LĐLĐ 08/11/2016

Kế hoạch Hưởng ứng phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam...

Tải về
Số: 363/QĐ- LĐLĐ 25/08/2016

Về việc khen thưởng thành tích phong trào thi đua Lao động...

Tải về
Số: 35 /KH - LĐLĐ 25/05/2016

Kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước trong công...

Tải về
Số: 265/LĐLĐ 05/05/2016

V/v Tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng năm học...

Tải về
Số: 31/KH-LĐLĐ 08/04/2016

Kế hoạch phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an...

Tải về
Số: 247/LĐLĐ 08/04/2016

Về việc phát động "Phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an...

Tải về
Số 215/QĐ-LĐLĐ 22/01/2016

Quyết định khen thưởng chuyên đề "Giỏi việc nước, đảm việc...

Tải về
Số 214,216,217,218,219/QĐ-LĐLĐ 22/01/2016

Các quyết định khen thưởng năm 2015

Tải về
Số 31/HD-LĐLĐ 08/01/2016

Hướng dẫn khen thưởng chuyên đề "Văn hoá, Thể thao"

Tải về
Số: 179/LĐLĐ 09/12/2015

V/v tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng năm 2015

Tải về
Số: 25/HD-LĐLĐ 14/10/2015

Hướng dẫn hoạt động và bình xét khen thưởng Khối thi đua...

Tải về
Số: 166/QĐ- LĐLĐ 14/10/2015

Về việc ban hành Quy chế khen thưởng của Liên đoàn Lao động...

Tải về
Số: 23/HD-CTĐ 02/10/2015

Hướng dẫn chấm điểm thi đua năm 2015

Tải về
Số: 21/KH-CTĐ 02/10/2015

Kế hoạch tổ chức Hội thảo về thi đua, khen thưởng và kiểm...

Tải về
Số: 21/HD-LĐLĐ 21/09/2015

Hướng dẫn Phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"...

Tải về
Số: 133/QĐ-LĐLĐ 12/08/2015

Về việc khen thưởng thành tích phong trào thi đua Lao động...

Tải về
Số: 07/TB-LĐLĐ 10/08/2015

Kết quả họp xét khen thưởng Công đoàn giáo dục năm học 2014...

Tải về
Số: 45/BC-LĐLĐ 29/06/2015

Kết quả thực hiện các nội dung, chỉ tiêu giao ước thi đua 6...

Tải về
Số: 79/QĐ- LĐLĐ 25/05/2015

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng sáng kiến...

Tải về
Số: 04/TB-LĐLĐ 25/05/2015

Thông báo về việc phân công nhiệm vụ các đồng chí Ủy viên...

Tải về
Số: 78/QĐ-LĐLĐ 25/05/2015

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua -...

Tải về
Số: 16/HD-LĐLĐ 25/05/2015

Hướng dẫn khen thưởng thi đua chuyên đề “Xanh - Sạch - Đẹp,...

Tải về
Số: 65/LĐLĐ 21/05/2015

V/v tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng năm học...

Tải về
Số: 73/QĐ- LĐLĐ 18/05/2015

Về việc khen thưởng thành tích phong trào “Giỏi việc nước,...

Tải về
Số: 72/QĐ- LĐLĐ 18/05/2015

Về việc khen thưởng tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến...

Tải về
Số: 14/HD-LĐLĐ 22/04/2015

Hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ...

Tải về
Số: 01/KH- LĐLĐ 30/01/2015

Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07 tháng 4 năm...

Tải về
Số:07/HD-LĐLĐ 29/01/2015

Hướng dẫn Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp

Tải về
Số: 12/PĐTĐ-LĐLĐ 21/01/2015

Phát động phong trào Trong cán bộ, công chức, viên chức và...

Tải về
Số: 06/QĐ- LĐLĐ 19/01/2015

Về việc khen thưởng thành tích phong trào “Xanh - Sạch -...

Tải về
Số: 05/QĐ- LĐLĐ 19/01/2015

Về việc khen thưởng thành tích phong trào “Giỏi việc nước,...

Tải về
Số: 04/QĐ- LĐLĐ 19/01/2015

Về việc khen thưởng thành tích phong trào thi đua lao động...

Tải về
số: 1564/QĐ- TLĐ 24/12/2014

Quyết định về việc Ban hành Quy chế khen thưởng của Tổ chức...

Tải về
Số: 2564 /HD-LĐLĐ 10/10/2012

Hướng dẫn Khen thưởng Phong trào thi đua "Giỏi việc nước,...

Tải về
Số: 2207/HD-LĐLĐ 07/03/2012

Hướng dẫn Khen thưởng Bằng Lao động sáng tạo hàng năm

Tải về
Số: 1316/TTr-LĐLĐ 31/08/2010

Hướng dẫn kiểm tra chấm điểm thi đua và khen thưởng chuyên...

Tải về
Số: 307/QĐ-LĐLĐ 03/10/2013

V/v Sửa đổi, bổ sung Quy chế khen thưởng Của Liên đoàn Lao...

Tải về
Số: 2014/QĐ- LĐLĐ 28/11/2011

Về việc ban hành Quy chế khen thưởng của Liên đoàn Lao...

Tải về
1098/LĐLĐ 17/12/2014

V/v bình xét khen thưởng năm 2014

Tải về
1085/LĐLĐ 12/12/2014

V/v tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng năm 2014

Tải về
1078/KH- CTĐ 09/12/2014

Hoạt động Cụm thi đua năm 2015

Tải về
1077/PĐTĐ-CTĐ 09/12/2014

PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA Trong cán bộ, công chức, viên...

Tải về
Số: 1058/HD- LĐLĐ 26/11/2014

Hoạt động của Khối thi đua Liên đoàn Lao động các huyện, ...

Tải về
1030/KH-LĐLĐ 17/11/2014

Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại...

Tải về