Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
243/LĐLĐ-CSPLKT 12/03/2019

V/v phân bổ nhà “Mái ấm Công đoàn” năm 2019 từ “Quỹ Xã hội”...

Tải về
214/LĐLĐ-CSPLKT 18/02/2019

V/v phát động CNVCLĐ đóng góp ủng hộ Quỹ Xã hội LĐLĐ tỉnh...

Tải về
Số: 149/LĐLĐ-CSPL 30/11/2018

V/v thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa Tổng LĐLĐ Việt Nam và...

Tải về
Số: 06/HD-LĐLĐ 23/11/2018

Công tác cho vay, hỗ trợ tạo việc làm từ Quỹ quốc gia về...

Tải về
Số: 934 /LĐLĐ 25/06/2018

Về việc báo cáo nhanh tình hình CNVCLĐ bị thiệt hại do thiên...

Tải về
Số: 912/LĐLĐ 01/06/2018

Về việc hưởng ứng Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Cao Bằng...

Tải về
Số: 168 /GM-TLĐ 28/07/2017

GIẤY MỜI “Tập huấn chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội,...

Tải về
Số: 278/LĐLĐ 17/05/2016

V/v Báo cáo kết quả thực hiện hoạt động Tư vấn pháp luật của...

Tải về
Số: 20/KH-LĐLĐ 02/10/2015

Kế hoạch Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 5b/NQ-BCH ngày...

Tải về
Số: 96/LĐLĐ 20/07/2015

Về việc kiểm tra, đánh giá chất lượng Thỏa ước lao động tập...

Tải về
01/2015/TTLT-BNV-BTC 14/04/2015

Hướng dẫn một số Điều của Nghị định 108 về chính sách tinh...

Tải về
108/2014/NĐ-CP 20/11/2014

Về chính sách tinh giản biên chế

Tải về
Số: 09/KH- LĐLĐ 15/06/2015

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 25/5/2015 của...

Tải về
Số: 52/QĐ-LĐLĐ 13/04/2015

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Văn phòng tư vấn pháp...

Tải về
Số: 51/QĐ-LĐLĐ 13/04/2015

Về việc Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động tư vấn...

Tải về
Số: 03/KH-LĐLĐ 02/02/2015

Kế hoạch Đi thăm, tặng quà cán bộ lão thành công đoàn, doanh...

Tải về
Số: 12/QĐ-LĐLĐ 27/01/2015

Về việc phân bổ quà Tết năm 2015

Tải về
Số: 1037/LĐLĐ 18/11/2014

V/v Công đoàn phối hợp thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở...

Tải về
1031/HD-LĐLĐ 17/11/2014

Đánh giá chất lượng thương lượng tập thể, ký kết và tổ chức...

Tải về
Số: 986/LĐLĐ 13/10/2014

Về việc tham gia dự thi

Tải về