Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
20/HD-LĐLĐ 26/04/2019

HƯỚNG DẪN Khen thưởng chuyên đề “Giỏi việc nước, Đảm việc...

Tải về
18 /HD-LĐLĐ 25/04/2019

HƯỚNG DẪN Tổ chức và hoạt động của ban nữ công công đoàn cơ...

Tải về
303 /LĐLĐ-TCTGNC 25/04/2019

V/v tiếp tục thành lập, kiện toàn Ban nữ công quần chúng...

Tải về
14 /HD-LĐLĐ 20/03/2019

HƯỚNG DẪN Công tác bình đẳng giới năm 2019

Tải về
13 /HD-LĐLĐ 18/02/2019

HƯỚNG DẪN Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 109 năm ngày Quốc...

Tải về
12/HD – LĐLĐ 31/01/2019

HƯỚNG DẪN Nhiệm vụ trọng tâm công tác nữ công năm 2019

Tải về
Số: 127/LĐLĐ 08/11/2018

Về việc báo cáo tổng kết công tác nữ công công đoàn năm 2018

Tải về
Số: 02/HD - LĐLĐ 26/09/2018

Hoạt động kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ...

Tải về
Số: 88/KH-LĐLĐ 03/05/2018

Thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” giai đoạn...

Tải về
Số: 867 /LĐLĐ 27/04/2018

Về việc hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển...

Tải về
Số: 839/LĐLĐ 04/04/2018

V/v thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư về công tác phụ nữ...

Tải về
Số: 852/LĐLĐ 17/04/2018

Về việc thành lập, kiện toàn Ban Nữ công quần chúng Công...

Tải về
72a/HD-LĐLĐ 26/02/2018

Kỷ niệm 108 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910- 8/3/2018) và...

Tải về
Số: 66/HD - LĐLĐ 22/09/2017

Hoạt động kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt...

Tải về
Số: 588 /LĐLĐ 30/05/2017

Về việc triển khai Tháng hành động vì trẻ em, Tháng hành...

Tải về
Số: 569/LĐLĐ 12/05/2017

Về việc báo cáo công tác nữ công 6 tháng đầu năm 2017

Tải về
Số: 535 /LĐLĐ 11/04/2017

V/v hướng dẫn hoạt động bình đẳng giới, Vì sự tiến bộ Phụ...

Tải về
Số: 489 /QĐ- LĐLĐ 21/02/2017

Về việc khen thưởng thành tích phong trào thi đua “Giỏi việc...

Tải về
Số: 50/HD-LĐLĐ 17/02/2017

Tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”...

Tải về
Số:45 /HD-LĐLĐ 01/12/2016

Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác nữ công năm 2017

Tải về
Số: 429/LĐLĐ 08/11/2016

Về việc báo cáo tổng kết công tác nữ công công đoàn 2016

Tải về
Số: 391 /LĐLĐ 26/09/2016

Về việc triển khai Cuộc thi Kể chuyện bằng hình ảnh “Con gái...

Tải về
Số: 41/HD - LĐLĐ 22/09/2016

Hướng dẫn Hoạt động kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 và...

Tải về
Số: 362 /LĐLĐ 10/08/2016

V/v Hướng dẫn thủ tục xin trợ cấp (vay vốn) từ Quỹ “Vì nữ...

Tải về
Số: 372 /LĐLĐ 24/08/2016

V/v Triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng,...

Tải về
Số: 85/2015/NĐ-CP; 115/2015/NĐ-CP; 59/2015/TT-BLĐTBXH 01/10/2015

- QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ...

Tải về
Số: 298/QĐ-LĐLĐ 30/05/2016

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ “Vì nữ công nhân,...

Tải về
Số: 36/HD-LĐLĐ 30/03/2016

Hướng dẫn tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 6b/TLĐ ngày...

Tải về
Số: 248/LĐLĐ 08/04/2016

Về việc thống kê số liệu tình hình hoạt động nữ CNVCLĐ 6...

Tải về
Số 33/HD-LĐLĐ 29/01/2016

Hướng dẫn tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân Bính...

Tải về
Số 32/HD-LĐLĐ 19/01/2016

Hướng dẫn công tác nữ công năm 2016

Tải về
Số: 166/LĐLĐ 23/11/2015

Về việc báo cáo kết quả hoạt động công tác nữ công năm 2015

Tải về
Số: 22/HD-LĐLĐ 24/09/2015

Hướng dẫn Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 85 năm ngày thành...

Tải về
Số: 75/LĐLĐ 12/06/2015

V/v hướng dẫn một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác Bình...

Tải về
Số: 74/HD- LĐLĐ 12/06/2015

V/v Hướng dẫn tổ chức Ngày Gia đình Việt Nam và các ngày kỷ...

Tải về
Số: 54/LĐLĐ 07/05/2015

V/v phân công tham luận tại Hội nghị Sơ kết thực hiện Nghị...

Tải về
Số: 09/HD- LĐLĐ 27/02/2015

Hướng dẫn Về việc sơ kết thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH về...

Tải về
Số: 08/HD-LĐLĐ 13/02/2015

Hướng dẫn Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 105 năm ngày Quốc tế...

Tải về
Số: 06 /HD -LĐLĐ 22/01/2015

Hướng dẫn Tổ chức hoạt động Ban Nữ công quần chúng

Tải về
Số: 05/HD -LĐLĐ 22/01/2015

Hướng dẫn Nhiệm vụ trọng tâm công tác nữ công năm 2015

Tải về