Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
517/LĐLĐ 25/10/2019

V/v báo cáo kết quả hoạt động công đoàn năm 2019; phướng...

Tải về
75 /BC-LĐLĐ 14/02/2019

BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 02 và...

Tải về
68 /BC-LĐLĐ 16/01/2019

BÁO CÁO Kết quả hoạt động công đoàn và phong trào công...

Tải về
Số: 160/LĐLĐ-VP 06/12/2018

V/v báo cáo kết quả hoạt động công đoànnăm 2018 và xây dựng...

Tải về
Số: 117 /LĐLĐ-VP 30/10/2018

V/v báo cáo kết quả hoạt động công đoàn năm 2018; phướng...

Tải về
Số:21 /BC-LĐLĐ; Số:22/BC-LĐLĐ 24/09/2018

Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác quý III,9 tháng đầu năm...

Tải về
Số: 06 /BC-LĐLĐ 30/07/2018

Kết quả hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân, viên...

Tải về
Số: 916/LĐLĐ 06/06/2018

Về việc hướng dẫn sơ kết công tác Công đoàn 6 tháng đầu năm...

Tải về
Số: 858/LĐLĐ 18/04/2018

Về việc báo cáo thống kê định kỳ tình hình phát triển đoàn...

Tải về
Số: 714/LĐLĐ 31/10/2017

Về việc báo cáo tổng kết công tác Công đoàn năm 2017, nhiệm...

Tải về
Số: 565/LĐLĐ 11/05/2017

Về việc hướng dẫn sơ kết công tác Công đoàn 6 tháng đầu năm...

Tải về
Số: 558/LĐLĐ 10/05/2017

Về việc báo cáo công tác Tuyên giáo Công đoàn 6 tháng đầu...

Tải về
Số 58 /HD-LĐLĐ 25/04/2017

Hướng dẫn một số nội dung xây dựng Báo cáo Đại hội Công đoàn...

Tải về
Số: 420/LĐLĐ 26/10/2016

Về việc hướng dẫn tổng kết công tác Công đoàn năm 2016,...

Tải về
Số: 270/LĐLĐ 12/05/2016

Về việc báo cáo công tác Tuyên giáo Công đoàn 6 tháng đầu...

Tải về
Số: 39/HD-LĐLĐ 12/05/2016

Báo cáo sơ kết công tác Công đoàn 6 tháng đầu năm 2016,...

Tải về
Số 215/LĐLĐ ngày 17/02/2016 17/02/2016

Hướng dẫn báo cao tổng kết 10 năm (2006 - 2015) công đoàn tổ...

Tải về
Số 201/LĐLĐ 14/01/2016

Công văn đôn đốc báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại...

Tải về
Số: 53/BC-LĐLĐ 24/07/2015

Hoạt động công đoàn tháng 7, nhiệm vụ công tác tháng 8 năm...

Tải về
Số: 41/BC-LĐLĐ 20/07/2015

Báo cáo Hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, phương hướng,...

Tải về
Số: 40/BC-LĐLĐ 15/06/2015

Hoạt động công đoàn tháng 6, nhiệm vụ công tác tháng 7 năm...

Tải về