Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
710/LĐLĐ-TCTGNC 24/04/2020

V/v hưởng ứng Cuộc thi Viết tìm hiểu các địa danh lịch sử...

Tải về
697/LĐLĐ-TCTGNC 10/04/2020

Về việc thực hiện một số nội dung theo Kế hoạch của UBND...

Tải về
505/LĐLĐ-CSPLKT 18/10/2019

V/v tiếp tục thực hiện một số nội dung trọng tâm của Ủy...

Tải về
493/LĐLĐ-CSPLKT 10/10/2019

V/v tiếp tục thục hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định...

Tải về
488/LĐLĐ-TCTGNC 08/10/2019

V/v xin ý kiến góp ý vào các bảng chấm điểm, xếp loại công...

Tải về
55/KH-LĐLĐ 27/09/2019

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Kết luận số 49-KL/TW của Ban...

Tải về
474/LĐLĐ-TCTGNC 30/09/2019

V/v hưởng ứng Cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” lần thứ...

Tải về
26/HD - LĐLĐ 26/09/2019

H¬ƯỚNG DẪN Hoạt động kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội liên...

Tải về
464/LĐLĐ - TCTGNC 25/09/2019

Về việc triệu tập đại biểu tham dự lớp tập huấn phần mềm...

Tải về
463/LĐLĐ-CSPLKT 24/09/2019

Về việc thống kê số liệu CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn

Tải về
442/LĐLĐ-CSPLKT 06/09/2019

V/v thực hiện thương lượng và ký kết Thỏa ước lao động tập...

Tải về
440/LĐLĐ - TCTGNC 05/09/2019

Về việc đăng ký mua Sổ tay công tác nữ công năm 2020

Tải về
439/LĐLĐ - TCTGNC 05/09/2019

Về việc đôn đốc thực hiện một số cuộc thi trong năm 2019

Tải về
432/LĐLĐ-TCTGNC 29/08/2019

Về việc lựa chọn thí sinh tham gia Cuộc thi “Người đẹp du...

Tải về
........... 20/08/2019

Tài liệu Hội nghị đánh giá kết quả vận động và đôn đốc thu...

Tải về
421/LĐLĐ - TCTGNC 19/08/2019

Về việc hưởng ứng Giải Báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết...

Tải về
415 /LĐLĐ-TCTGNC 14/08/2019

V/v sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ...

Tải về
399 /LĐLĐ-VP 26/07/2019

V/v sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành VNPT-...

Tải về
..... 29/07/2019

Phụ lục báo cáo kết quả 90 năm ngày TL CĐVN (gửi các đơn vị)

Tải về
..... 14/07/2019

ĐỊNH HƯỚNG THẢO LUẬN HỘI NGHỊ BCH LẦN THỨ 5

Tải về
.......... 11/07/2019

TÀI LIỆU HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 (BAN TỔ CHỨC...

Tải về
383 /GM-LĐLĐ 10/07/2019

GIẤY MỜI Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 5 khóa XVI, nhiệm...

Tải về
41/KH-LĐLĐ 28/05/2019

KẾ HOẠCH Tổ chức vòng 1 cuộc thi ảnh “Nét đẹp công đoàn và...

Tải về
35/KH-LĐLĐ 11/04/2019

KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình “Nâng cao hiệu quả việc...

Tải về
341/LĐLĐ-TCTGNC 30/05/2019

V/v tham gia viết bài và đăng ký mua cuốn sách “Công đoàn...

Tải về
40/KH - LĐLĐ 28/05/2019

Kế hoạch thực hiện Kết luận số 43 KL/TW ngày 07/01/2019 của...

Tải về
38/KH-LĐLĐ 03/05/2019

Kế hoạch tập huấn phần mềm quản lý đoàn viên và triển khai...

Tải về
335/LĐLĐ-TCTGNC 27/05/2019

V/v Triển khai thực hiện công tác Dân số, Gia đình, Trẻ em...

Tải về
339/LĐLĐ - TCTGNC 28/05/2019

Về việc hưởng ứng giải Báo chí toàn quốc “Báo chí với công...

Tải về
326 /LĐLĐ-CSPLKT 15/05/2019

V/v báo cáo hoạt động UBKT Công đoàn 6 tháng đầu năm 2019

Tải về
323 /LĐLĐ-VP 15/05/2019

V/v hướng dẫn sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm...

Tải về
322/LĐLĐ-CSPLKT 14/05/2019

V/v lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi)

Tải về
293/LĐLĐ-TCTGNC 22/04/2019

Về việc lập Kế hoạch công tác của từng cá nhân và phòng,...

Tải về
280/LĐLĐ - TCTGNC 10/04/2019

V/v đánh giá xếp loại công đoàn các cấp

Tải về
34 /KH-LĐLĐ 08/04/2019

KẾ HOẠCH Triển khai phần mềm quản lý đoàn viên và đổi thẻ...

Tải về
25/KH-LĐLĐ 20/03/2019

KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện phong trào thi đua và các hoạt...

Tải về
273/LĐLĐ-TCTGNC 09/04/2019

Về việc hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên...

Tải về
270/LĐLĐ-TCTGNC 08/04/2019

Công văn đôn đốc thanh toán tiền Báo Lao động

Tải về
269/LĐLĐ-TCTGNC 04/04/2019

V/v tổng hợp ý kiến, kiến nghị của công nhân, viên chức, lao...

Tải về
266 /GM-LĐLĐ 02/04/2019

Giấy mời dự Hội nghị giao ban công tác Quý I và triển khai...

Tải về
16 /HD-UBKT 26/03/2019

HƯỚNG DẪN Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2019

Tải về
30 /ĐA-LĐLĐ 15/08/2018

ĐỀ ÁN Giải pháp đột phá nâng cao chất lượng, hiệu quả tăng...

Tải về
18/KH-LĐLĐ 30/01/2019

KẾ HOẠCH Công tác phòng, chống tham nhũng các cấp công đoàn...

Tải về
249 /LĐLĐ-TCTGNC 15/03/2019

V/v thống kê, làm con dấu theo mẫu mới của các cấp công đoàn...

Tải về
244/LĐLĐ-BTCTGNC 13/03/2019

V/v đăng ký mua tài liệu

Tải về
219/GUQ-LĐLĐ 21/02/2019

Giấy ủy quyền

Tải về
20 /KH-LĐLĐ 15/02/2019

KẾ HOẠCH Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt...

Tải về
205 /LĐLĐ-BTCTGNC 29/01/2019

V/v báo cáo số lượng, chất lượng cán bộ công đoàn các cấp...

Tải về
210 /LĐLĐ-BTCTGNC 11/02/2019

V/v báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện quy định về sắp xếp công...

Tải về
69 /BC-LĐLĐ 16/01/2019

BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 01 và...

Tải về
196 /LĐLĐ 15/01/2019

V/v tiếp tục thực hiện một số nội dung trọng tâm của UBKT...

Tải về
12 /KH-LĐLĐ 03/01/2019

KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện Chương trình “Tết sum vầy” năm...

Tải về
11/KH-LĐLĐ 07/12/2018

KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động chăm lo, bảo vệ cho đoàn...

Tải về
Số: 184/LĐLĐ-BTCTGNC 08/01/2019

V/v đăng ký chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập công...

Tải về
GIẤY MỜI 02/01/2019

Dự Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Lãnh...

Tải về
08/HD-LĐLĐ 10/12/2018

Kiểm điểm, đánh giá, phân loại và bình xét khen thưởng tập...

Tải về
Số 144 -CV/ĐĐ 05/12/2018

V/v đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể Đảng đoàn và Chủ...

Tải về
11/KH-LĐLĐ 07/12/2018

Tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, công nhân, viên...

Tải về
................... 05/12/2018

Tài liệu Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn...

Tải về
Số: 145 /LĐLĐ-VP 27/11/2018

V/v tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập Nghị quyết Đại hội...

Tải về
Số: 130/GM-LĐLĐ 14/11/2018

GIẤY MỜI dự buổi làm việc với Đoàn công tác của Tổng LĐLĐ...

Tải về
Số: 126/LĐLĐ-BToC 08/11/2018

V/v xét tặng Giấy chứng nhận “Công nhân lao động vì môi...

Tải về
Số: 125 /LĐLĐ-BToC 07/11/2018

V/v báo cáo số lượng doanh nghiệp, công nhân lao động trên...

Tải về
Số: 124 /LĐLĐ 07/11/2018

Về việc thống kê số liệu CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn

Tải về
Số:116/LĐLĐ-UBKT 29/10/2018

V/v báo cáo hoạt động của Uỷ ban Kiểm tra, giám sát của công...

Tải về
Số: 05/KH-LĐLĐ 28/09/2018

Tiếp cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức và người lao...

Tải về
Số: 77/QĐ-LĐLĐ 28/09/2018

Ban hành Nội quy tiếp cán bộ, đoàn viên và người lao động...

Tải về
Số: 78/QĐ-LĐLĐ 28/09/2018

Về việc Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Liên...

Tải về
Số: 99 /GM-LĐLĐ 08/10/2018

Hội nghị giao ban quý III năm 2018, đánh giá hoạt động công...

Tải về
Số: 32/LĐLĐ 06/08/2018

Về việc sơ kết 03 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn...

Tải về
Số: 25 / LĐLĐ 02/08/2018

V/v tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 217- QĐ/TW,...

Tải về
Số: 80/HD- LĐLĐ 29/06/2018

Thực hiện tiêu chuẩn, định mức, chế độ chi tiêu trong các...

Tải về
GIẤY MỜI 16/07/2018

Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 3 khóa XVI, sơ kết công tác...

Tải về
Số: 01/LĐLĐ 02/07/2018

V/v đóng góp ý kiến đối với dự thảo Quy chế làm việc của Ban...

Tải về
Số: 920 /LĐLĐ 07/06/2018

Về việc khảo sát nhu cầu nhà ở của người lao động

Tải về
Số: 78/HD - LĐLĐ 28/05/2018

Tổ chức các hoạt động “Tháng hành động vì môi trường” hưởng...

Tải về
Số: 905 /LĐLĐ 28/05/2018

Về việc báo cáo hoạt động của Uỷ ban Kiểm tra 6 tháng đầu...

Tải về
Số: 43/TB-LĐLĐ 15/05/2018

Bố trí địa điểm ăn, nghỉ, phương tiện và nhận quà, tài liệu...

Tải về
Số: 886 /TTr - LĐLĐ 15/05/2018

Triệu tập Đại biểu dự Đại hội Công đoàn tỉnh Cao Bằng lần...

Tải về
Số: 882 /LĐLĐ 11/05/2018

V/v sử dụng Thẻ đoàn viên Công đoàn biểu quyết tại Đại hội...

Tải về
Số: 874/LĐLĐ 03/05/2018

Về việc hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương“Vì sự phát triển...

Tải về
Số: 859/LĐLĐ 18/04/2018

Về việc đề nghị tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp "Xây dựng...

Tải về
Số: 838/LĐLĐ 02/04/2018

Về việc thực hiện may, mặc áo đồng phục nhận diện Công đoàn...

Tải về
Số: 788/GM-LĐLĐ 19/03/2018

Giấy mời Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng lần thứ XVII, nhiệm...

Tải về
Số: 772/LĐLĐ 07/02/2018

V/v phân bổ quà tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 cho CNVCLĐ có...

Tải về
Số: 71/HD-LĐLĐ 05/02/2018

Công tác tuyên truyền giáo dục, năm 2018

Tải về
Số:769/LĐLĐ 02/02/2018

V/v cử đoàn viên đến tham dự Chương trình “Tết sum vầy” năm...

Tải về
Số: 766/LĐLĐ 31/01/2018

V/v phân bổ quà Tết, trao nhà Mái ấm Công đoàn cho CNVCLĐ có...

Tải về
Số: 763/GM-LĐLĐ 29/01/2018

Giấy mời dự Chương trình "Tết sum vầy năm 2018"

Tải về
Số: 79/BĐCB-TH 29/01/2018

Thực hiện ký kết thỏa thuận hợp tác “Chương trình phúc lợi...

Tải về
Số: 77/KH- LĐLĐ 23/01/2018

Tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, công nhân,...

Tải về
Số: 756/LĐLĐ 11/01/2018

V/v Báo cáo kết quả Đại hội CĐCS

Tải về
Số: 753/LĐLĐ 08/01/2018

V/v rà soát, tổng hợp số liệu đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh...

Tải về
Số: 747/LĐLĐ 03/01/2018

Về việc thực hiện Nghị định 141/2017/NĐ-CP của Chính phủ và...

Tải về
Số: 744/LĐLĐ 27/12/2017

V/v chuẩn bị Đại hội Công đoàn cấp huyện, TP, ngành nhiệm kỳ...

Tải về
Số: 738 /LĐLĐ 15/12/2017

V/v đánh giá chất lượng hoạt động các cấp công đoàn năm 2017

Tải về
Số: 731 /LĐLĐ 30/11/2017

Về việc thanh toán tiền đặt mua Báo Lao động năm...

Tải về
Số: 730/LĐLĐ 30/11/2017

Giấy mời họp hội nghị tổng kết năm 2017

Tải về
Số: 726 /LĐLĐ 21/11/2017

V/v dự Đại hội điểm LĐLĐ huyện Nguyên Bình

Tải về
Số:718 /CV-LĐLĐ 08/11/2017

V/v báo cáo thống kê định kỳ tình hình phát triển đoàn viên...

Tải về