Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
1360 /HD-TLĐ 28/08/2019

HƯỚNG DẪN CÔNG ĐOÀN THAM GIA XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN QUY CHẾ...

Tải về
456/LĐLĐ-CSPLKT 17/09/2019

V/v sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 9b/NQ-BCH ngày...

Tải về
441/LĐLĐ-CSPLKT 06/09/2019

Về việc phối hợp thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và tổ...

Tải về
98/BC-LĐLĐ 04/04/2019

BÁO CÁO Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 3 tháng...

Tải về
211/LĐLĐ-CSPLKT 12/02/2019

V/v triển khai thực hiện quy định chi tiết khoản 3 Điều 63...

Tải về
Số: 137/LĐLĐ 22/11/2018

Về việc phối hợp tổ chức Hội nghị CBCCVC, Hội nghị NLĐ năm...

Tải về
Số: 935/LĐLĐ 26/06/2018

Về việc phối hợp tổ chức Hội nghị CBCCVC năm học 2017 - 2018

Tải về
Số: 89 /KH - LĐLĐ 28/05/2018

Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định số 60/2013/NĐ- CP, ngày...

Tải về
Số: 751 /LĐLĐ 08/01/2018

Về việc Công đoàn tham gia thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ...

Tải về
Số: 711 /LĐLĐ 25/10/2017

Về việc phối hợp tổ chức Hội nghị CBCCVC, Hội nghị NLĐ năm...

Tải về
Số: 709 /LĐLĐ 25/10/2017

Về việc báo cáo phối hợp tổ chức Hội nghị CBCCVC năm học...

Tải về
Số: 627 /LĐLĐ 20/07/2017

Về việc phối hợp tổ chức Hội nghị CBCCVC năm học 2017- 2018

Tải về
Số: 197 /BC-LĐLĐ 10/04/2017

Kết quả phối hợp thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm...

Tải về
Số: 505 /LĐLĐ 07/03/2017

Về việc báo cáo kết quả phối hợp tổ chức Hội nghị CBCCVC,...

Tải về
Số: 426 /LĐLĐ 03/11/2016

Về việc báo cáo phối hợp tổ chức Hội nghị CBCCVC năm học...

Tải về
Số: 389/LĐLĐ 26/09/2016

Về việc phối hợp tổ chức Hội nghị CBCCVC, Hội nghị NLĐ hàng...

Tải về
Số: 292/LĐLĐ 01/06/2016

Về việc thực hiện Chỉ thị 08-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy...

Tải về
Số: 28/HD-LĐLĐ 02/11/2015

Hướng dẫn công đoàn tham gia tổ chức Hội nghị người lao động...

Tải về