Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
18 /CV-UBKT 31/05/2019

V/v báo cáo danh sách trích ngang cán bộ UBKT nhiệm kỳ...

Tải về
Số: 07/UBKT-LĐLĐ 07/05/2015

Về việc tổng hợp báo cáo hoạt động Ủy ban kiểm tra 6 tháng...

Tải về
1003/UBKT - LĐLĐ 28/10/2014

V/v báo cáo thống kê số liệu phục vụ cho công tác nghiên cứu...

Tải về