Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
2291/TB-SGTVT 05/11/2019

Thông báo về vi phạm các tuyến đường được phép hoạt...

Tải về
Số: /GM-LĐLĐ 10/07/2019

Giấy mời Dự kỷ niệm 90 năm thành lập CĐVN

Tải về
40/KH - LĐLĐ 28/05/2019

Kế hoạch thực hiện Kết luận số 43 KL/TW ngày 07/01/2019 của...

Tải về
197/LĐLĐ-BTCTGNC 18/01/2019

Về việc đăng ký thi đua, sáng kiến, giải pháp hữu ích, đề...

Tải về
GIẤY MỜI 02/01/2019

Dự Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Lãnh...

Tải về
Tài liệu giao ban quý 09/10/2018

Tài liệu giao ban quý

Tải về
Số: 02/HD - LĐLĐ 26/09/2018

Hoạt động kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ...

Tải về
Số: 40 /LĐLĐ-BToC 15/08/2018

V/v lập hồ sơ đề nghị tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dân...

Tải về
Số: 43/TB-LĐLĐ 15/05/2018

Bố trí địa điểm ăn, nghỉ, phương tiện và nhận quà, tài liệu...

Tải về
Số: 805/LĐLĐ 29/03/2018

V/v giới thiệu nhân sự tham gia BCH Liên đoàn Lao động tỉnh...

Tải về
.......... 02/01/2018

Dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh...

Tải về
Số: 62 / KH-LĐLĐ 09/06/2017

Thực hiện Đề án “Đổi mới nâng cao chất lượng công tác nghiên...

Tải về
Số: 60 /KH -LĐLĐ 06/06/2017

Thực hiện Chương trình số 1464/CTr-TLĐ về “Nâng cao trình...

Tải về
Số: 551/LĐLĐ 03/05/2017

V/v tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh...

Tải về
Số: 29 /TB-LĐLĐ 27/02/2017

Thông báo Kết luận Hội nghị lần thứ 23 Ban Thường vụ LĐLĐ...

Tải về
Số: 489 /QĐ- LĐLĐ 21/02/2017

Về việc khen thưởng thành tích phong trào thi đua “Giỏi việc...

Tải về
.... 16/12/2016

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ TỈNH...

Tải về
Số: 19/HD-LĐLĐ 30/06/2015

Tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của công...

Tải về
1031/HD-LĐLĐ 17/11/2014

Đánh giá chất lượng thương lượng tập thể, ký kết và tổ chức...

Tải về
Tóm tắt một số nội dung cần lưu ý về xây dựng đề án vị trí việc làm (26/2/2014) 06/02/2014

Tóm tắt một số nội dung cần lưu ý về xây dựng đề án vị trí...

Tải về