Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
25/HD-LĐLĐ 03/09/2019

HƯỚNG DẪN Tuyên tuyền kỷ niệm 520 năm thành lập tỉnh (1499...

Tải về
440/LĐLĐ - TCTGNC 05/09/2019

Về việc đăng ký mua Sổ tay công tác nữ công năm 2020

Tải về
438/LĐLĐ - TCTGNC 05/09/2019

Về việc tuyên truyền và tham gia Liên hoan phim toàn quốc về...

Tải về
439/LĐLĐ - TCTGNC 05/09/2019

Về việc đôn đốc thực hiện một số cuộc thi trong năm 2019

Tải về
432/LĐLĐ-TCTGNC 29/08/2019

Về việc lựa chọn thí sinh tham gia Cuộc thi “Người đẹp du...

Tải về
430/LĐLĐ - TCTGNC 27/08/2019

Về việc tuyên truyền, giới thiệu Cuộc thi “Người đẹp du lịch...

Tải về
428/LĐLĐ-TCTGNC 23/08/2019

V/v tuyên truyền bảo đảm TTATGT trong thời gian Lễ...

Tải về
........... 20/08/2019

Tài liệu Hội nghị đánh giá kết quả vận động và đôn đốc thu...

Tải về
421/LĐLĐ - TCTGNC 19/08/2019

Về việc hưởng ứng Giải Báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết...

Tải về
415 /LĐLĐ-TCTGNC 14/08/2019

V/v sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ...

Tải về
338/QĐ-LĐLĐ 05/08/2019

QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng thành tích phong trào thi...

Tải về
49/KH-LĐLĐ 24/07/2019

Kế hoạch tuyên truyền việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp...

Tải về
399 /LĐLĐ-VP 26/07/2019

V/v sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành VNPT-...

Tải về
401/HD-LĐLĐ 26/07/2019

HƯỚNG DẪN Tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn trong quý...

Tải về
401/LĐLĐ - TCTGNC 29/07/2019

Về việc hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu Pháp luật trực tuyến”...

Tải về
400/LĐLĐ-TCTGNC 29/07/2019

V/v tuyên truyền, phổ biến chiến lược Bảo vệ Tổ quốc (Kèm...

Tải về
..... 29/07/2019

Phụ lục báo cáo kết quả 90 năm ngày TL CĐVN (gửi các đơn vị)

Tải về
số 1075/QĐ-UBND 15/07/2019

Về việc tặng thưởng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có...

Tải về
395/LĐLĐ-TCTGNC 24/07/2019

V/v lựa chọn tập thể, cá nhân điển hình thực hiện...

Tải về
..... 14/07/2019

ĐỊNH HƯỚNG THẢO LUẬN HỘI NGHỊ BCH LẦN THỨ 5

Tải về
.......... 11/07/2019

TÀI LIỆU HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 (BAN TỔ CHỨC...

Tải về
Số: /GM-LĐLĐ 10/07/2019

Giấy mời Dự kỷ niệm 90 năm thành lập CĐVN

Tải về
383 /GM-LĐLĐ 10/07/2019

GIẤY MỜI Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 5 khóa XVI, nhiệm...

Tải về
39/KH-LĐLĐ 03/05/2019

KẾ HOẠCH Tuyên truyền chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo...

Tải về
48/KH-LĐLĐ 26/06/2019

KẾ HOẠCH Phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào...

Tải về
22/HD-LĐLĐ 25/06/2019

HƯỚNG DẪN Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành...

Tải về
367/LĐLĐ-TCTGNC 21/06/2019

V/v tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công...

Tải về
47/KH-LĐLĐ 18/06/2019

KẾ HOẠCH Truyền thông Công đoàn tỉnh Cao Bằng năm 2019

Tải về
364/LĐLĐ - TCTGNC 18/06/2019

Về việc tổ chức các giải thể thao trong tổ chức Công đoàn

Tải về
360/LĐLĐ-TC 14/06/2019

Về việc đôn đốc nôp báo cáo số liệu thực hiện đề án giải...

Tải về
46/KH-LĐLĐ 14/06/2019

Kế hoạch tổ chức Hội nghị Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh lần thứ V...

Tải về
28/KH-LĐLĐ 28/03/2019

KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án giải pháp đột phá nâng cao chất...

Tải về
41/KH-LĐLĐ 28/05/2019

KẾ HOẠCH Tổ chức vòng 1 cuộc thi ảnh “Nét đẹp công đoàn và...

Tải về
346/LĐLĐ-TCTGNC 31/05/2019

V/v tuyên truyền kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống công...

Tải về
35/KH-LĐLĐ 11/04/2019

KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình “Nâng cao hiệu quả việc...

Tải về
341/LĐLĐ-TCTGNC 30/05/2019

V/v tham gia viết bài và đăng ký mua cuốn sách “Công đoàn...

Tải về
342/LĐLĐ-TCTGNC 30/05/2019

V/v triển khai tuyên truyền văn bản, hướng dẫn trong đoàn...

Tải về
340/LĐLĐ-TCTGNC 30/05/2019

V/v đôn đốc báo cáo công tác Tuyên giáo Công đoàn 6 tháng...

Tải về
18 /CV-UBKT 31/05/2019

V/v báo cáo danh sách trích ngang cán bộ UBKT nhiệm kỳ...

Tải về
40/KH - LĐLĐ 28/05/2019

Kế hoạch thực hiện Kết luận số 43 KL/TW ngày 07/01/2019 của...

Tải về
38/KH-LĐLĐ 03/05/2019

Kế hoạch tập huấn phần mềm quản lý đoàn viên và triển khai...

Tải về
335/LĐLĐ-TCTGNC 27/05/2019

V/v Triển khai thực hiện công tác Dân số, Gia đình, Trẻ em...

Tải về
338/LĐLĐ-TCTGNC 28/05/2019

V/v tiếp tục triển khai tuyên truyền, phổ biến, giáo...

Tải về
336/LĐLĐ-TCTGNC 27/05/2019

V/v tuyên truyền Chỉ thị số 30-CT/TU, ngày 06/5/2019...

Tải về
339/LĐLĐ - TCTGNC 28/05/2019

Về việc hưởng ứng giải Báo chí toàn quốc “Báo chí với công...

Tải về
331/LĐLĐ-TCTGNC 21/05/2019

V/v tuyên truyền điển hình tiêu biểu học tập và làm theo...

Tải về
329/LĐLĐ-TCTGNC 17/05/2019

V/v tuyên truyền kỷ niệm 115 năm ngày sinh đồng chí...

Tải về
326 /LĐLĐ-CSPLKT 15/05/2019

V/v báo cáo hoạt động UBKT Công đoàn 6 tháng đầu năm 2019

Tải về
323 /LĐLĐ-VP 15/05/2019

V/v hướng dẫn sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm...

Tải về
21/HD-LĐLĐ 10/05/2019

HƯỚNG DẪN Xét chọn và trao tặng “Giải thưởng Nguyễn Văn...

Tải về
322/LĐLĐ-CSPLKT 14/05/2019

V/v lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi)

Tải về
29 /KH-LĐLĐ 28/03/2019

KẾ HOẠCH Biểu dương chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu lần...

Tải về
19 /HD-LĐLĐ 26/04/2019

HƯỚNG DẪN Khen thưởng chuyên đề “Xanh – Sạch – Đẹp, bảo đảm...

Tải về
20/HD-LĐLĐ 26/04/2019

HƯỚNG DẪN Khen thưởng chuyên đề “Giỏi việc nước, Đảm việc...

Tải về
18 /HD-LĐLĐ 25/04/2019

HƯỚNG DẪN Tổ chức và hoạt động của ban nữ công công đoàn cơ...

Tải về
303 /LĐLĐ-TCTGNC 25/04/2019

V/v tiếp tục thành lập, kiện toàn Ban nữ công quần chúng...

Tải về
293/LĐLĐ-TCTGNC 22/04/2019

Về việc lập Kế hoạch công tác của từng cá nhân và phòng,...

Tải về
17 /HD-LĐLĐ 25/04/2019

HƯỚNG DẪN Khen thưởng chuyên đề “Văn hóa - Thể thao”

Tải về
298/LĐLĐ-TCTGNC 24/04/2019

V/v đánh giá, phân loại CĐCS và tổng kết phong trào thi đua,...

Tải về
27/KH-LĐLĐ 28/03/2019

KẾ HOẠCH Tổ chức và thực hiện phong trào thi đua “Đổi...

Tải về
18 /TB-UBKT 22/04/2019

Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và kiểm...

Tải về
233/LĐLĐ-CSPLKT 07/03/2019

V/v trả lời câu hỏi Tư vấn pháp luật trực tuyến

Tải về
280/LĐLĐ - TCTGNC 10/04/2019

V/v đánh giá xếp loại công đoàn các cấp

Tải về
34 /KH-LĐLĐ 08/04/2019

KẾ HOẠCH Triển khai phần mềm quản lý đoàn viên và đổi thẻ...

Tải về
25/KH-LĐLĐ 20/03/2019

KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện phong trào thi đua và các hoạt...

Tải về
32 /KH-LĐLĐ 04/04/2019

KẾ HOẠCH Tổ chức Tháng Công nhân năm 2019

Tải về
31 /KH-LĐLĐ 04/04/2019

KẾ HOẠCH Tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao...

Tải về
22/KH-LĐLĐ 28/02/2019

KẾ HOẠCH Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm...

Tải về
273/LĐLĐ-TCTGNC 09/04/2019

Về việc hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên...

Tải về
270/LĐLĐ-TCTGNC 08/04/2019

Công văn đôn đốc thanh toán tiền Báo Lao động

Tải về
16/HD-LĐLĐ 04/04/2019

HD tuyên truyền quý II/2019

Tải về
Số: /BC-LĐLĐ 05/04/2019

Tài liệu hội nghị giao ban quý I/2019

Tải về
269/LĐLĐ-TCTGNC 04/04/2019

V/v tổng hợp ý kiến, kiến nghị của công nhân, viên chức, lao...

Tải về
98/BC-LĐLĐ 04/04/2019

BÁO CÁO Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 3 tháng...

Tải về
15/HD-LĐLĐ 02/04/2019

Hướng dẫn tuyên truyền công tác biển, đảo; công tác biên...

Tải về
265/LĐLĐ-TCTGNC 02/04/2019

V/v hưởng ứng cuộc thi báo chí viết về tấm gương "Dân vận...

Tải về
266 /GM-LĐLĐ 02/04/2019

Giấy mời dự Hội nghị giao ban công tác Quý I và triển khai...

Tải về
257 /LĐLĐ-VP 27/03/2019

V/v tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2019

Tải về
14 /HD-LĐLĐ 20/03/2019

HƯỚNG DẪN Công tác bình đẳng giới năm 2019

Tải về
16 /HD-UBKT 26/03/2019

HƯỚNG DẪN Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2019

Tải về
08/ĐĐ-LĐLĐ 13/03/2019

Về việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý...

Tải về
30 /ĐA-LĐLĐ 15/08/2018

ĐỀ ÁN Giải pháp đột phá nâng cao chất lượng, hiệu quả tăng...

Tải về
18/KH-LĐLĐ 30/01/2019

KẾ HOẠCH Công tác phòng, chống tham nhũng các cấp công đoàn...

Tải về
253 /LĐLĐ - TCTGNC 18/03/2019

Về việc hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ IV năm 2019

Tải về
249 /LĐLĐ-TCTGNC 15/03/2019

V/v thống kê, làm con dấu theo mẫu mới của các cấp công đoàn...

Tải về
244/LĐLĐ-BTCTGNC 13/03/2019

V/v đăng ký mua tài liệu

Tải về
243/LĐLĐ-CSPLKT 12/03/2019

V/v phân bổ nhà “Mái ấm Công đoàn” năm 2019 từ “Quỹ Xã hội”...

Tải về
859/LĐLĐ 18/04/2019

Về việc đề nghị tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp "Xây dựng...

Tải về
241/LĐLĐ-TCTGNC 11/03/2019

Về việc xét tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp "Xây dựng tổ...

Tải về
221/LĐLĐ - TCTGNC 26/02/2019

Về việc viết tin, bài cho Trang thông tin điện tử LĐLĐ...

Tải về
214/QĐ-LĐLĐ đến 220/QĐ-LĐLĐ 25/02/2019

Các quyết định khen thưởng toàn diện và chuyên đề năm 2018

Tải về
219/GUQ-LĐLĐ 21/02/2019

Giấy ủy quyền

Tải về
13 /HD-LĐLĐ 18/02/2019

HƯỚNG DẪN Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 109 năm ngày Quốc...

Tải về
75 /BC-LĐLĐ 14/02/2019

BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 02 và...

Tải về
214/LĐLĐ-CSPLKT 18/02/2019

V/v phát động CNVCLĐ đóng góp ủng hộ Quỹ Xã hội LĐLĐ tỉnh...

Tải về
12/HD – LĐLĐ 31/01/2019

HƯỚNG DẪN Nhiệm vụ trọng tâm công tác nữ công năm 2019

Tải về
20 /KH-LĐLĐ 15/02/2019

KẾ HOẠCH Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt...

Tải về
205 /LĐLĐ-BTCTGNC 29/01/2019

V/v báo cáo số lượng, chất lượng cán bộ công đoàn các cấp...

Tải về
211/LĐLĐ-CSPLKT 12/02/2019

V/v triển khai thực hiện quy định chi tiết khoản 3 Điều 63...

Tải về
210 /LĐLĐ-BTCTGNC 11/02/2019

V/v báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện quy định về sắp xếp công...

Tải về
  Trang trước  1 2 3 4 5 6 7 8  Trang sau