Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
329/LĐLĐ-TCTGNC 16/05/2019

V/v tuyên truyền kỷ niệm 115 năm ngày sinh đồng chí...

Tải về
326 /LĐLĐ-CSPLKT 14/05/2019

V/v báo cáo hoạt động UBKT Công đoàn 6 tháng đầu năm 2019

Tải về
323 /LĐLĐ-VP 14/05/2019

V/v hướng dẫn sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm...

Tải về
21/HD-LĐLĐ 09/05/2019

HƯỚNG DẪN Xét chọn và trao tặng “Giải thưởng Nguyễn Văn...

Tải về
322/LĐLĐ-CSPLKT 13/05/2019

V/v lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi)

Tải về
29 /KH-LĐLĐ 27/03/2019

KẾ HOẠCH Biểu dương chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu lần...

Tải về
19 /HD-LĐLĐ 25/04/2019

HƯỚNG DẪN Khen thưởng chuyên đề “Xanh – Sạch – Đẹp, bảo đảm...

Tải về
20/HD-LĐLĐ 25/04/2019

HƯỚNG DẪN Khen thưởng chuyên đề “Giỏi việc nước, Đảm việc...

Tải về
18 /HD-LĐLĐ 24/04/2019

HƯỚNG DẪN Tổ chức và hoạt động của ban nữ công công đoàn cơ...

Tải về
303 /LĐLĐ-TCTGNC 24/04/2019

V/v tiếp tục thành lập, kiện toàn Ban nữ công quần chúng...

Tải về
293/LĐLĐ-TCTGNC 21/04/2019

Về việc lập Kế hoạch công tác của từng cá nhân và phòng,...

Tải về
17 /HD-LĐLĐ 24/04/2019

HƯỚNG DẪN Khen thưởng chuyên đề “Văn hóa - Thể thao”

Tải về
298/LĐLĐ-TCTGNC 23/04/2019

V/v đánh giá, phân loại CĐCS và tổng kết phong trào thi đua,...

Tải về
27/KH-LĐLĐ 27/03/2019

KẾ HOẠCH Tổ chức và thực hiện phong trào thi đua “Đổi...

Tải về
18 /TB-UBKT 21/04/2019

Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và kiểm...

Tải về
233/LĐLĐ-CSPLKT 06/03/2019

V/v trả lời câu hỏi Tư vấn pháp luật trực tuyến

Tải về
280/LĐLĐ - TCTGNC 09/04/2019

V/v đánh giá xếp loại công đoàn các cấp

Tải về
34 /KH-LĐLĐ 07/04/2019

KẾ HOẠCH Triển khai phần mềm quản lý đoàn viên và đổi thẻ...

Tải về
25/KH-LĐLĐ 19/03/2019

KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện phong trào thi đua và các hoạt...

Tải về
32 /KH-LĐLĐ 03/04/2019

KẾ HOẠCH Tổ chức Tháng Công nhân năm 2019

Tải về
31 /KH-LĐLĐ 03/04/2019

KẾ HOẠCH Tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao...

Tải về
22/KH-LĐLĐ 27/02/2019

KẾ HOẠCH Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm...

Tải về
273/LĐLĐ-TCTGNC 08/04/2019

Về việc hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên...

Tải về
270/LĐLĐ-TCTGNC 07/04/2019

Công văn đôn đốc thanh toán tiền Báo Lao động

Tải về
16/HD-LĐLĐ 03/04/2019

HD tuyên truyền quý II/2019

Tải về
Số: /BC-LĐLĐ 04/04/2019

Tài liệu hội nghị giao ban quý I/2019

Tải về
269/LĐLĐ-TCTGNC 03/04/2019

V/v tổng hợp ý kiến, kiến nghị của công nhân, viên chức, lao...

Tải về
98/BC-LĐLĐ 03/04/2019

BÁO CÁO Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 3 tháng...

Tải về
15/HD-LĐLĐ 01/04/2019

Hướng dẫn tuyên truyền công tác biển, đảo; công tác biên...

Tải về
265/LĐLĐ-TCTGNC 01/04/2019

V/v hưởng ứng cuộc thi báo chí viết về tấm gương "Dân vận...

Tải về
266 /GM-LĐLĐ 01/04/2019

Giấy mời dự Hội nghị giao ban công tác Quý I và triển khai...

Tải về
257 /LĐLĐ-VP 26/03/2019

V/v tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2019

Tải về
14 /HD-LĐLĐ 19/03/2019

HƯỚNG DẪN Công tác bình đẳng giới năm 2019

Tải về
16 /HD-UBKT 25/03/2019

HƯỚNG DẪN Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2019

Tải về
08/ĐĐ-LĐLĐ 12/03/2019

Về việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý...

Tải về
30 /ĐA-LĐLĐ 14/08/2018

ĐỀ ÁN Giải pháp đột phá nâng cao chất lượng, hiệu quả tăng...

Tải về
18/KH-LĐLĐ 29/01/2019

KẾ HOẠCH Công tác phòng, chống tham nhũng các cấp công đoàn...

Tải về
253 /LĐLĐ - TCTGNC 17/03/2019

Về việc hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ IV năm 2019

Tải về
249 /LĐLĐ-TCTGNC 14/03/2019

V/v thống kê, làm con dấu theo mẫu mới của các cấp công đoàn...

Tải về
244/LĐLĐ-BTCTGNC 12/03/2019

V/v đăng ký mua tài liệu

Tải về
243/LĐLĐ-CSPLKT 11/03/2019

V/v phân bổ nhà “Mái ấm Công đoàn” năm 2019 từ “Quỹ Xã hội”...

Tải về
859/LĐLĐ 17/04/2019

Về việc đề nghị tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp "Xây dựng...

Tải về
241/LĐLĐ-TCTGNC 10/03/2019

Về việc xét tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp "Xây dựng tổ...

Tải về
221/LĐLĐ - TCTGNC 25/02/2019

Về việc viết tin, bài cho Trang thông tin điện tử LĐLĐ...

Tải về
214/QĐ-LĐLĐ đến 220/QĐ-LĐLĐ 24/02/2019

Các quyết định khen thưởng toàn diện và chuyên đề năm 2018

Tải về
219/GUQ-LĐLĐ 20/02/2019

Giấy ủy quyền

Tải về
13 /HD-LĐLĐ 17/02/2019

HƯỚNG DẪN Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 109 năm ngày Quốc...

Tải về
75 /BC-LĐLĐ 13/02/2019

BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 02 và...

Tải về
214/LĐLĐ-CSPLKT 17/02/2019

V/v phát động CNVCLĐ đóng góp ủng hộ Quỹ Xã hội LĐLĐ tỉnh...

Tải về
12/HD – LĐLĐ 30/01/2019

HƯỚNG DẪN Nhiệm vụ trọng tâm công tác nữ công năm 2019

Tải về
20 /KH-LĐLĐ 14/02/2019

KẾ HOẠCH Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt...

Tải về
205 /LĐLĐ-BTCTGNC 28/01/2019

V/v báo cáo số lượng, chất lượng cán bộ công đoàn các cấp...

Tải về
211/LĐLĐ-CSPLKT 11/02/2019

V/v triển khai thực hiện quy định chi tiết khoản 3 Điều 63...

Tải về
210 /LĐLĐ-BTCTGNC 10/02/2019

V/v báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện quy định về sắp xếp công...

Tải về
11/HD-LĐLĐ 27/01/2019

HƯỚNG DẪN Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện...

Tải về
10/HD-LĐLĐ 21/01/2019

HƯỚNG DẪN Công tác tuyên truyền, giáo dục của tổ chức Công...

Tải về
BIỂU ĐĂNG KÝ THI ĐUA NĂM 2019 17/01/2019

BIỂU ĐĂNG KÝ THI ĐUA NĂM 2019 (Kèm theo Công văn số...

Tải về
197/LĐLĐ-BTCTGNC 17/01/2019

Về việc đăng ký thi đua, sáng kiến, giải pháp hữu ích, đề...

Tải về
198/PĐTĐ-LĐLĐ 17/01/2019

PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA Trong cán bộ, công chức, viên...

Tải về
68 /BC-LĐLĐ 15/01/2019

BÁO CÁO Kết quả hoạt động công đoàn và phong trào công...

Tải về
69 /BC-LĐLĐ 15/01/2019

BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 01 và...

Tải về
196 /LĐLĐ 14/01/2019

V/v tiếp tục thực hiện một số nội dung trọng tâm của UBKT...

Tải về
12 /KH-LĐLĐ 02/01/2019

KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện Chương trình “Tết sum vầy” năm...

Tải về
11/KH-LĐLĐ 06/12/2018

KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động chăm lo, bảo vệ cho đoàn...

Tải về
193/GM-LĐLĐ 14/01/2019

Giấy mời dự "Tết sum vầy" năm 2019

Tải về
185/LĐLĐ-TGNC 07/01/2019

V/v đảm bảo TTATGT và phối hợp thực hiện cao điểm bảo vệ...

Tải về
09/HD-LĐLĐ 09/01/2019

HƯỚNG DẪN Học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn...

Tải về
Đề cương tuyên truyền kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV 01/01/2019

Đề cương tuyên truyền kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV (kèm...

Tải về
Số: 183/LĐLĐ-TGNC 01/01/2019

V/v tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV

Tải về
Số: 184/LĐLĐ-BTCTGNC 07/01/2019

V/v đăng ký chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập công...

Tải về
GIẤY MỜI 01/01/2019

Dự Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Lãnh...

Tải về
Tài liệu Hội nghị 23/12/2018

Tài liệu Hội nghị Ban chấp hành và tổng kết công tác Công...

Tải về
174/GM-LĐLĐ 19/12/2018

Dự Hội nghị BCH mở rộng và Hội nghị tổng kết công tác công...

Tải về
08/HD-LĐLĐ 09/12/2018

Kiểm điểm, đánh giá, phân loại và bình xét khen thưởng tập...

Tải về
Số: 165/LĐLĐ-TGNC 10/12/2018

V/v tuyên truyền phòng ngừa, ngăn chặn tín dụng đen trong...

Tải về
Số 144 -CV/ĐĐ 04/12/2018

V/v đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể Đảng đoàn và Chủ...

Tải về
11/KH-LĐLĐ 06/12/2018

Tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, công nhân, viên...

Tải về
Số: 160/LĐLĐ-VP 05/12/2018

V/v báo cáo kết quả hoạt động công đoànnăm 2018 và xây dựng...

Tải về
................... 04/12/2018

Tài liệu Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn...

Tải về
Số: 149/LĐLĐ-CSPL 29/11/2018

V/v thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa Tổng LĐLĐ Việt Nam và...

Tải về
Số: 07/HD-LĐLĐ 25/11/2018

Triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS...

Tải về
Số: 145 /LĐLĐ-VP 26/11/2018

V/v tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập Nghị quyết Đại hội...

Tải về
Số: 06/HD-LĐLĐ 22/11/2018

Công tác cho vay, hỗ trợ tạo việc làm từ Quỹ quốc gia về...

Tải về
Số: 144/LĐLĐ-BToC 25/11/2018

V/v chấm điểm đánh giá CĐCS VM và tổng kết phong trào thi...

Tải về
Số: 123/QĐ-LĐLĐ 19/11/2018

Về việc ban hành Quy chế Khen thưởng của Liên đoàn Lao động...

Tải về
Số: 137/LĐLĐ 21/11/2018

Về việc phối hợp tổ chức Hội nghị CBCCVC, Hội nghị NLĐ năm...

Tải về
Số: 05 /HD-LĐLĐ 13/11/2018

Xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2019

Tải về
Số: 04 /HD-LĐLĐ 13/11/2018

Thu nộp kinh phí công đoàn qua tài khoản của Tổng Liên đoàn...

Tải về
Số: 130/GM-LĐLĐ 13/11/2018

GIẤY MỜI dự buổi làm việc với Đoàn công tác của Tổng LĐLĐ...

Tải về
Số: 127/LĐLĐ-TGNC 08/11/2018

Về việc đôn đốc báo cáo kết quả công tác Tuyên giáo Công...

Tải về
Số: 127/LĐLĐ 07/11/2018

Về việc báo cáo tổng kết công tác nữ công công đoàn năm 2018

Tải về
Số: 126/LĐLĐ-BToC 07/11/2018

V/v xét tặng Giấy chứng nhận “Công nhân lao động vì môi...

Tải về
Số: 125 /LĐLĐ-BToC 06/11/2018

V/v báo cáo số lượng doanh nghiệp, công nhân lao động trên...

Tải về
Số: 124 /LĐLĐ 06/11/2018

Về việc thống kê số liệu CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn

Tải về
Số: 119/LĐLĐ-BTC 29/10/2018

V/v góp ý Dự thảo Đề án giải pháp đột phá nâng cao chất...

Tải về
Số: 117 /LĐLĐ-VP 29/10/2018

V/v báo cáo kết quả hoạt động công đoàn năm 2018; phướng...

Tải về
Số:116/LĐLĐ-UBKT 28/10/2018

V/v báo cáo hoạt động của Uỷ ban Kiểm tra, giám sát của công...

Tải về
Số: 88 /LĐLĐ-TGNC 20/09/2018

V/v theo dõi thông tin trên Trang Facebook Công đoàn Việt...

Tải về
Số: 89/LĐLĐ - TGNC 20/09/2018

Về việc sao gửi Ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư...

Tải về
Số: 05/KH-LĐLĐ 27/09/2018

Tiếp cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức và người lao...

Tải về