Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
11/HD-LĐLĐ 28/01/2019

HƯỚNG DẪN Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện...

Tải về
10/HD-LĐLĐ 22/01/2019

HƯỚNG DẪN Công tác tuyên truyền, giáo dục của tổ chức Công...

Tải về
BIỂU ĐĂNG KÝ THI ĐUA NĂM 2019 18/01/2019

BIỂU ĐĂNG KÝ THI ĐUA NĂM 2019 (Kèm theo Công văn số...

Tải về
197/LĐLĐ-BTCTGNC 18/01/2019

Về việc đăng ký thi đua, sáng kiến, giải pháp hữu ích, đề...

Tải về
198/PĐTĐ-LĐLĐ 18/01/2019

PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA Trong cán bộ, công chức, viên...

Tải về
68 /BC-LĐLĐ 16/01/2019

BÁO CÁO Kết quả hoạt động công đoàn và phong trào công...

Tải về
69 /BC-LĐLĐ 16/01/2019

BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 01 và...

Tải về
196 /LĐLĐ 15/01/2019

V/v tiếp tục thực hiện một số nội dung trọng tâm của UBKT...

Tải về
12 /KH-LĐLĐ 03/01/2019

KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện Chương trình “Tết sum vầy” năm...

Tải về
11/KH-LĐLĐ 07/12/2018

KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động chăm lo, bảo vệ cho đoàn...

Tải về
193/GM-LĐLĐ 15/01/2019

Giấy mời dự "Tết sum vầy" năm 2019

Tải về
185/LĐLĐ-TGNC 08/01/2019

V/v đảm bảo TTATGT và phối hợp thực hiện cao điểm bảo vệ...

Tải về
09/HD-LĐLĐ 10/01/2019

HƯỚNG DẪN Học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn...

Tải về
Đề cương tuyên truyền kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV 02/01/2019

Đề cương tuyên truyền kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV (kèm...

Tải về
Số: 183/LĐLĐ-TGNC 02/01/2019

V/v tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV

Tải về
Số: 184/LĐLĐ-BTCTGNC 08/01/2019

V/v đăng ký chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập công...

Tải về
GIẤY MỜI 02/01/2019

Dự Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Lãnh...

Tải về
Tài liệu Hội nghị 24/12/2018

Tài liệu Hội nghị Ban chấp hành và tổng kết công tác Công...

Tải về
174/GM-LĐLĐ 20/12/2018

Dự Hội nghị BCH mở rộng và Hội nghị tổng kết công tác công...

Tải về
08/HD-LĐLĐ 10/12/2018

Kiểm điểm, đánh giá, phân loại và bình xét khen thưởng tập...

Tải về
Số: 165/LĐLĐ-TGNC 11/12/2018

V/v tuyên truyền phòng ngừa, ngăn chặn tín dụng đen trong...

Tải về
Số 144 -CV/ĐĐ 05/12/2018

V/v đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể Đảng đoàn và Chủ...

Tải về
11/KH-LĐLĐ 07/12/2018

Tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, công nhân, viên...

Tải về
Số: 160/LĐLĐ-VP 06/12/2018

V/v báo cáo kết quả hoạt động công đoànnăm 2018 và xây dựng...

Tải về
................... 05/12/2018

Tài liệu Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn...

Tải về
Số: 149/LĐLĐ-CSPL 30/11/2018

V/v thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa Tổng LĐLĐ Việt Nam và...

Tải về
Số: 07/HD-LĐLĐ 26/11/2018

Triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS...

Tải về
Số: 145 /LĐLĐ-VP 27/11/2018

V/v tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập Nghị quyết Đại hội...

Tải về
Số: 06/HD-LĐLĐ 23/11/2018

Công tác cho vay, hỗ trợ tạo việc làm từ Quỹ quốc gia về...

Tải về
Số: 144/LĐLĐ-BToC 26/11/2018

V/v chấm điểm đánh giá CĐCS VM và tổng kết phong trào thi...

Tải về
Số: 123/QĐ-LĐLĐ 20/11/2018

Về việc ban hành Quy chế Khen thưởng của Liên đoàn Lao động...

Tải về
Số: 137/LĐLĐ 22/11/2018

Về việc phối hợp tổ chức Hội nghị CBCCVC, Hội nghị NLĐ năm...

Tải về
Số: 05 /HD-LĐLĐ 14/11/2018

Xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2019

Tải về
Số: 04 /HD-LĐLĐ 14/11/2018

Thu nộp kinh phí công đoàn qua tài khoản của Tổng Liên đoàn...

Tải về
Số: 130/GM-LĐLĐ 14/11/2018

GIẤY MỜI dự buổi làm việc với Đoàn công tác của Tổng LĐLĐ...

Tải về
Số: 127/LĐLĐ-TGNC 09/11/2018

Về việc đôn đốc báo cáo kết quả công tác Tuyên giáo Công...

Tải về
Số: 127/LĐLĐ 08/11/2018

Về việc báo cáo tổng kết công tác nữ công công đoàn năm 2018

Tải về
Số: 126/LĐLĐ-BToC 08/11/2018

V/v xét tặng Giấy chứng nhận “Công nhân lao động vì môi...

Tải về
Số: 125 /LĐLĐ-BToC 07/11/2018

V/v báo cáo số lượng doanh nghiệp, công nhân lao động trên...

Tải về
Số: 124 /LĐLĐ 07/11/2018

Về việc thống kê số liệu CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn

Tải về
Số: 119/LĐLĐ-BTC 30/10/2018

V/v góp ý Dự thảo Đề án giải pháp đột phá nâng cao chất...

Tải về
Số: 117 /LĐLĐ-VP 30/10/2018

V/v báo cáo kết quả hoạt động công đoàn năm 2018; phướng...

Tải về
Số:116/LĐLĐ-UBKT 29/10/2018

V/v báo cáo hoạt động của Uỷ ban Kiểm tra, giám sát của công...

Tải về
Số: 88 /LĐLĐ-TGNC 21/09/2018

V/v theo dõi thông tin trên Trang Facebook Công đoàn Việt...

Tải về
Số: 89/LĐLĐ - TGNC 21/09/2018

Về việc sao gửi Ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư...

Tải về
Số: 05/KH-LĐLĐ 28/09/2018

Tiếp cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức và người lao...

Tải về
Số: 77/QĐ-LĐLĐ 28/09/2018

Ban hành Nội quy tiếp cán bộ, đoàn viên và người lao động...

Tải về
Số: 78/QĐ-LĐLĐ 28/09/2018

Về việc Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Liên...

Tải về
Tài liệu giao ban quý 09/10/2018

Tài liệu giao ban quý

Tải về
Số: 99 /GM-LĐLĐ 08/10/2018

Hội nghị giao ban quý III năm 2018, đánh giá hoạt động công...

Tải về
Số:21 /BC-LĐLĐ; Số:22/BC-LĐLĐ 24/09/2018

Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác quý III,9 tháng đầu năm...

Tải về
Số: 94 /LĐLĐ –TGNC 26/09/2018

Về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong hoạt động...

Tải về
Số: 03 /HD-LĐLĐ 26/09/2018

Tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm trong quý IV năm 2018

Tải về
Số: 02/HD - LĐLĐ 26/09/2018

Hoạt động kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ...

Tải về
Số: 43/LĐLĐ 16/08/2018

Về việc tuyên truyền công tác bảo vệ môi trường

Tải về
Số: 57/QĐ-LĐLĐ 13/09/2018

Về việc khen thưởng thành tích phong trào thi đua “Giỏi việc...

Tải về
Số: 859 /QĐ-LĐLĐ 28/06/2018

Ban hành quy chế về thành lập tổ chức quản lý, hoạt động...

Tải về
Số: 73/LĐLĐ-TGNC 23/08/2018

V/v treo cờ, khẩu hiệu tuyên truyền Đại hội XII Công đoàn...

Tải về
Số: 01 /KH- LĐLĐ 11/09/2018

Tổng kết 5 năm thực hiện Luật Công đoàn 2012

Tải về
Số: 67/LĐLĐ-TGNC 04/09/2018

V/v huy động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tham quan Triển lãm...

Tải về
66/LĐLĐ-TGNC 31/08/2018

Về việc triển khai công văn số 846-CV/TU ngày 30/8/2018 của...

Tải về
Số: 34/QĐ-LĐLĐ; Số: 35/QĐ-LĐLĐ 30/08/2018

Về việc khen thưởng thành tích phong trào “Xanh - Sạch -...

Tải về
Số: 59/LĐLĐ - TGNC 29/08/2018

Về việc đăng ký mua Sổ tay công tác nữ công năm 2019

Tải về
Số: 49/LĐLĐ-TGNC 23/08/2018

V/v vận động CNVCLĐ hưởng ứng cuộc thi viết “Sáng kiến, mô...

Tải về
Số: 48/LĐLĐ-TGNC 23/08/2018

V/v tuyên truyền Đại hội XII Công đoàn Việt nam

Tải về
Số: 44/LĐLĐ-BToC 20/08/2018

V/v Báo cáo kết quả tổ chức các phong trào thi đua chào mừng...

Tải về
Số: 38/LĐLĐ-TGNC 13/08/2018

Về việc gửi đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh...

Tải về
Số: 41/LĐLĐ-BToC 15/08/2018

V/v lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quy chế Thi đua khen thưởng...

Tải về
Số: 40 /LĐLĐ-BToC 15/08/2018

V/v lập hồ sơ đề nghị tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dân...

Tải về
Số: 36 /LĐLĐ 10/08/2018

Về việc vận động CNVCLĐ hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về...

Tải về
Số: 32/LĐLĐ 06/08/2018

Về việc sơ kết 03 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn...

Tải về
Số: 25 / LĐLĐ 02/08/2018

V/v tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 217- QĐ/TW,...

Tải về
Số: 06 /BC-LĐLĐ 30/07/2018

Kết quả hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân, viên...

Tải về
Số: 21 /LĐLĐ 25/07/2018

Về việc tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền các hoạt động nổi...

Tải về
Số: 22/LĐLĐ 25/07/2018

Về việc gửi đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc...

Tải về
Số: 01 /HD-LĐLĐ 12/07/2018

Công tác tuyên truyền, kỷ niệm những ngày lễ lớn trong Quý...

Tải về
Số: 93/KH-LĐLĐ 26/06/2018

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; nâng cao trình...

Tải về
Số: 23/LĐLĐ 25/07/2018

Về việc vận động CNVCLĐ tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu pháp...

Tải về
Số: 17/LĐLĐ 20/07/2018

Về việc tuyên truyền công tác phòng, chống mua bán người và...

Tải về
Số:16 /LĐLĐ 18/07/2018

V/v gửi “Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 88 năm ngày tryền...

Tải về
Số: 15/LĐLĐ 17/07/2018

V/v tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 71 năm ngày...

Tải về
Số: 80/HD- LĐLĐ 29/06/2018

Thực hiện tiêu chuẩn, định mức, chế độ chi tiêu trong các...

Tải về
GIẤY MỜI 16/07/2018

Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 3 khóa XVI, sơ kết công tác...

Tải về
Số: 79/HD-LĐLĐ 28/06/2018

Triển khai các hoạt động tuyên truyền phòng, chống tội...

Tải về
Số: 01/LĐLĐ 02/07/2018

V/v đóng góp ý kiến đối với dự thảo Quy chế làm việc của Ban...

Tải về
Số: 938 /LĐLĐ 26/06/2018

V/v tham dự “Liên hoan Ca Múa Nhạc toàn quốc - 2018” (đợt 1)...

Tải về
Số: 937/LĐLĐ 26/06/2018

Về việc tuyên truyền công tác phòng, chống thiên tai

Tải về
Số: 935/LĐLĐ 26/06/2018

Về việc phối hợp tổ chức Hội nghị CBCCVC năm học 2017 - 2018

Tải về
Số: 934 /LĐLĐ 25/06/2018

Về việc báo cáo nhanh tình hình CNVCLĐ bị thiệt hại do thiên...

Tải về
Số: 929/LĐLĐ 21/06/2018

V/v vận động đoàn viên công đoàn tham gia Chương trình Hành...

Tải về
Số: 91/KH-LĐLĐ 21/06/2018

Tuyên truyền chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế,...

Tải về
Số: 920 /LĐLĐ 07/06/2018

Về việc khảo sát nhu cầu nhà ở của người lao động

Tải về
Số: 914 /LĐLĐ 05/06/2018

Về việc tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí...

Tải về
Số: 916/LĐLĐ 06/06/2018

Về việc hướng dẫn sơ kết công tác Công đoàn 6 tháng đầu năm...

Tải về
Số: 915 / LĐLĐ 05/06/2018

V/v vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và các hoạt động...

Tải về
Số: 912/LĐLĐ 01/06/2018

Về việc hưởng ứng Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Cao Bằng...

Tải về
Số: 78/HD - LĐLĐ 28/05/2018

Tổ chức các hoạt động “Tháng hành động vì môi trường” hưởng...

Tải về
Số: 89 /KH - LĐLĐ 28/05/2018

Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định số 60/2013/NĐ- CP, ngày...

Tải về
Số: 905 /LĐLĐ 28/05/2018

Về việc báo cáo hoạt động của Uỷ ban Kiểm tra 6 tháng đầu...

Tải về
Số: 902/LĐLĐ 25/05/2018

V/v tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng năm học...

Tải về
  Trang trước  1 2 3 4 5 6 7 8  Trang sau