Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
Số: 443/LĐLĐ 23/11/2016

V/v thực hiện kê khai MBTS năm 2016

Tải về
Số: 445 /LĐLĐ 24/11/2016

V/v thông báo thanh lý hợp đồng đặt mua và đọc Báo Lao động...

Tải về
Số: 44/HD-LĐLĐ 24/11/2016

Hướng dẫn triển khai tháng hành động Quốc gia phòng chống...

Tải về
Số: 24 /TB-LĐLĐ 21/11/2016

Về việc phân công nhiệm vụ đối với các đồng chí Lãnh đạo...

Tải về
Số: 437/LĐLĐ 21/11/2016

V/v thông báo kết quả và đôn đốc ủng hộ xây dựng Quỹ "Mái ấm...

Tải về
Số: 78- HD/ĐĐ-LĐLĐ 14/11/2016

Xây dựng kế hoạch hành động cá nhân thực hiện Nghị quyết Đại...

Tải về
Số: 45 /KH-LĐLĐ 14/11/2016

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của...

Tải về
Số: 432 /LĐLĐ 09/11/2016

V/v báo cáo số liệu thực hiện phát triển đoàn viên năm 2016.

Tải về
Số: 44/KH-LĐLĐ 09/11/2016

Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình giáo dục đời sống...

Tải về
Số: 429/LĐLĐ 07/11/2016

Về việc báo cáo tổng kết công tác nữ công công đoàn 2016

Tải về
Số: 43/KH- LĐLĐ 07/11/2016

Kế hoạch Hưởng ứng phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam...

Tải về
Số: 427 /LĐLĐ 02/11/2016

Về việc xây dựng cơ sở dữ liệu và hình thành Thư viện thỏa...

Tải về
Số: 426 /LĐLĐ 02/11/2016

Về việc báo cáo phối hợp tổ chức Hội nghị CBCCVC năm học...

Tải về
Số: 423/LĐLĐ 31/10/2016

Về việc cử đoàn viên công đoàn tham gia văn nghệ chào mừng...

Tải về
Số: 424/LĐLĐ 31/10/2016

Về việc báo cáo kết quả 15 năm phong trào xây dựng đời sống...

Tải về
Số: 422/LĐLĐ 30/10/2016

Về việc thực hiện Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” năm...

Tải về
Số: 420/LĐLĐ 25/10/2016

Về việc hướng dẫn tổng kết công tác Công đoàn năm 2016,...

Tải về
Số: 67/LĐLĐ 25/10/2016

V/v Báo cáo hoạt động của Uỷ ban Kiểm tra công đoàn năm...

Tải về
Số: 419/LĐLĐ 24/10/2016

Về việc vận động hỗ trợ nhân dân vùng bị thiệt hại do thiên...

Tải về
Số: 66 /HD-UBKT 20/10/2016

Hướng dẫn thực hiện việc phân loại Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn...

Tải về
Số: 43/HD-LĐLĐ 18/10/2016

Xây dựng dự toán tài chính Công đoàn năm 2017

Tải về
Số: 410 /LĐLĐ 10/10/2016

Về việc nâng cao hiệu quả công tác nắm bắt dư luận xã hội...

Tải về
Số: 409/GM-LĐLĐ 09/10/2016

Giấy mời Hội nghị giao ban 9 tháng đầu năm 2016

Tải về
Sè: 42 /HD-L§L§ 06/10/2016

Tổ chức hoạt động kỷ niệm 86 năm Ngày truyền thống công tác...

Tải về
Số: 404/LĐLĐ 02/10/2016

Về việc triển khai thực hiện Công văn số 1857/VPCP-KGVX của...

Tải về
Số: 403 /LĐLĐ 02/10/2016

V/v đôn đốc triển khai thực hiện Kế hoạch PTĐV năm 2016

Tải về
Số: 15/TB-LĐLĐ 02/10/2016

Kết luận Hội nghị lần thứ 21 Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh nhiệm...

Tải về
Số: 399 /LĐLĐ 27/09/2016

Về việc báo cáo đánh giá công tác cán bộ công đoàn

Tải về
Số: 398/LĐLĐ 26/09/2016

Về việc tham gia ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn...

Tải về
Số: 292/LĐLĐ 25/09/2016

Về việc tham gia cuộc thi viết về Tấm gương điển hình trong...

Tải về
Số: 391 /LĐLĐ 25/09/2016

Về việc triển khai Cuộc thi Kể chuyện bằng hình ảnh “Con gái...

Tải về
Số: 386/LĐLĐ 21/09/2016

Về việc hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2016

Tải về
Số: 389/LĐLĐ 25/09/2016

Về việc phối hợp tổ chức Hội nghị CBCCVC, Hội nghị NLĐ hàng...

Tải về
Số: 41/HD - LĐLĐ 21/09/2016

Hướng dẫn Hoạt động kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 và...

Tải về
Số: 362 /LĐLĐ 09/08/2016

V/v Hướng dẫn thủ tục xin trợ cấp (vay vốn) từ Quỹ “Vì nữ...

Tải về
Số: 372 /LĐLĐ 23/08/2016

V/v Triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng,...

Tải về
Số: 363/QĐ- LĐLĐ 24/08/2016

Về việc khen thưởng thành tích phong trào thi đua Lao động...

Tải về
Biểu mẫu số 03 22/08/2016

Báo cáo danh sách Ban chấp hành công đoàn từ cấp trên trực...

Tải về
Mẫu kê khai 21/08/2016

Bản kê khai cá nhân

Tải về
Số: 40/HD-LĐLĐ 03/08/2016

Hướng dẫn Thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về đẩy mạnh...

Tải về
Số: 85/2015/NĐ-CP; 115/2015/NĐ-CP; 59/2015/TT-BLĐTBXH 30/09/2015

- QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ...

Tải về
............... 17/07/2016

Tài liệu về Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Tải về
Số: 324/LĐLĐ 14/07/2016

V/v Tuyên truyền cao điểm kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Công...

Tải về
Số: 333/LĐLĐ 07/07/2016

V/v Thông báo thời gian Hội diễn Nghệ thuật CNVCLĐ tỉnh Cao...

Tải về
Số: 312/QĐ-LĐLĐ 08/06/2016

V/v Ban hành Thể lệ Hội diễn Nghệ thuật công nhân, viên...

Tải về
Số: 307/LĐLĐ 12/06/2016

V/v Báo cáo kết quả cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV...

Tải về
Số: 272/QĐ-LĐLĐ 06/04/2016

Về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức quản lý và hoạt...

Tải về
Số: 294/GM-LĐLĐ 05/06/2016

Giấy mời họp Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng

Tải về
Số: 292/LĐLĐ 31/05/2016

Về việc thực hiện Chỉ thị 08-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy...

Tải về
Luật số: 58/2014/QH13 20/11/2014

Luật Bảo hiểm xã hội

Tải về
  Trang trước  1 2 3 4 5 6 7 8  Trang sau