Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
Số: 420/LĐLĐ 25/10/2016

Về việc hướng dẫn tổng kết công tác Công đoàn năm 2016,...

Tải về
Số: 67/LĐLĐ 25/10/2016

V/v Báo cáo hoạt động của Uỷ ban Kiểm tra công đoàn năm...

Tải về
Số: 419/LĐLĐ 24/10/2016

Về việc vận động hỗ trợ nhân dân vùng bị thiệt hại do thiên...

Tải về
Số: 66 /HD-UBKT 20/10/2016

Hướng dẫn thực hiện việc phân loại Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn...

Tải về
Số: 43/HD-LĐLĐ 18/10/2016

Xây dựng dự toán tài chính Công đoàn năm 2017

Tải về
Số: 410 /LĐLĐ 10/10/2016

Về việc nâng cao hiệu quả công tác nắm bắt dư luận xã hội...

Tải về
Số: 409/GM-LĐLĐ 09/10/2016

Giấy mời Hội nghị giao ban 9 tháng đầu năm 2016

Tải về
Sè: 42 /HD-L§L§ 06/10/2016

Tổ chức hoạt động kỷ niệm 86 năm Ngày truyền thống công tác...

Tải về
Số: 404/LĐLĐ 02/10/2016

Về việc triển khai thực hiện Công văn số 1857/VPCP-KGVX của...

Tải về
Số: 403 /LĐLĐ 02/10/2016

V/v đôn đốc triển khai thực hiện Kế hoạch PTĐV năm 2016

Tải về
Số: 15/TB-LĐLĐ 02/10/2016

Kết luận Hội nghị lần thứ 21 Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh nhiệm...

Tải về
Số: 399 /LĐLĐ 27/09/2016

Về việc báo cáo đánh giá công tác cán bộ công đoàn

Tải về
Số: 398/LĐLĐ 26/09/2016

Về việc tham gia ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn...

Tải về
Số: 292/LĐLĐ 25/09/2016

Về việc tham gia cuộc thi viết về Tấm gương điển hình trong...

Tải về
Số: 391 /LĐLĐ 25/09/2016

Về việc triển khai Cuộc thi Kể chuyện bằng hình ảnh “Con gái...

Tải về
Số: 386/LĐLĐ 21/09/2016

Về việc hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2016

Tải về
Số: 389/LĐLĐ 25/09/2016

Về việc phối hợp tổ chức Hội nghị CBCCVC, Hội nghị NLĐ hàng...

Tải về
Số: 41/HD - LĐLĐ 21/09/2016

Hướng dẫn Hoạt động kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 và...

Tải về
Số: 362 /LĐLĐ 09/08/2016

V/v Hướng dẫn thủ tục xin trợ cấp (vay vốn) từ Quỹ “Vì nữ...

Tải về
Số: 372 /LĐLĐ 23/08/2016

V/v Triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng,...

Tải về
Số: 363/QĐ- LĐLĐ 24/08/2016

Về việc khen thưởng thành tích phong trào thi đua Lao động...

Tải về
Biểu mẫu số 03 22/08/2016

Báo cáo danh sách Ban chấp hành công đoàn từ cấp trên trực...

Tải về
Mẫu kê khai 21/08/2016

Bản kê khai cá nhân

Tải về
Số: 40/HD-LĐLĐ 03/08/2016

Hướng dẫn Thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về đẩy mạnh...

Tải về
Số: 85/2015/NĐ-CP; 115/2015/NĐ-CP; 59/2015/TT-BLĐTBXH 30/09/2015

- QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ...

Tải về
............... 17/07/2016

Tài liệu về Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Tải về
Số: 324/LĐLĐ 14/07/2016

V/v Tuyên truyền cao điểm kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Công...

Tải về
Số: 333/LĐLĐ 07/07/2016

V/v Thông báo thời gian Hội diễn Nghệ thuật CNVCLĐ tỉnh Cao...

Tải về
Số: 312/QĐ-LĐLĐ 08/06/2016

V/v Ban hành Thể lệ Hội diễn Nghệ thuật công nhân, viên...

Tải về
Số: 307/LĐLĐ 12/06/2016

V/v Báo cáo kết quả cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV...

Tải về
Số: 272/QĐ-LĐLĐ 06/04/2016

Về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức quản lý và hoạt...

Tải về
Số: 294/GM-LĐLĐ 05/06/2016

Giấy mời họp Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng

Tải về
Số: 292/LĐLĐ 31/05/2016

Về việc thực hiện Chỉ thị 08-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy...

Tải về
Luật số: 58/2014/QH13 20/11/2014

Luật Bảo hiểm xã hội

Tải về
Số: 298/QĐ-LĐLĐ 29/05/2016

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ “Vì nữ công nhân,...

Tải về
Số: 290/LĐLĐ 30/05/2016

Về việc vận động hỗ trợ nhân dân vùng bị thiệt hại do thiên...

Tải về
Số: 35 /KH - LĐLĐ 24/05/2016

Kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước trong công...

Tải về
Số: 285/LĐLĐ 24/05/2016

V/v Hưởng ứng Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Cao Bằng lần...

Tải về
Số: 34/KH-LĐLĐ 23/05/2016

Kế hoạch vận động đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức,...

Tải về
Số: 282/LĐLĐ 23/05/2016

V/v Tuyên truyền phòng, chống tội phạm, ma tuý, HIV/AIDS,...

Tải về
Số: 280/LĐLĐ 18/05/2016

V/v đánh giá xếp loại chất lượng hoạt động CĐCS và CĐ cấp...

Tải về
Số: 279 /LĐLĐ 18/05/2016

V/v Đề nghị xét tặng Kỷ niệm Chương "Vì sự nghiệp xây dựng...

Tải về
Số: 278/LĐLĐ 16/05/2016

V/v Báo cáo kết quả thực hiện hoạt động Tư vấn pháp luật của...

Tải về
Số: 33/KH-LĐLĐ 12/05/2016

Kế hoạch hành động bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020

Tải về
Số: 272/LĐLĐ 12/05/2016

V/v Báo cáo tình hình bữa ăn giữa của người lao động

Tải về
Số: 270/LĐLĐ 11/05/2016

Về việc báo cáo công tác Tuyên giáo Công đoàn 6 tháng đầu...

Tải về
Số: 39/HD-LĐLĐ 11/05/2016

Báo cáo sơ kết công tác Công đoàn 6 tháng đầu năm 2016,...

Tải về
Số: 265/LĐLĐ 04/05/2016

V/v Tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng năm học...

Tải về
Số: 269/LĐLĐ 09/05/2016

V/v Cử cán bộ tham dự ngày Hội Thanh niên Công nhân, năm...

Tải về
Số: 264/LĐLĐ 03/05/2016

V/v Vận động ủng hộ "Chương trình học bổng Công đoàn" nhân...

Tải về
  Trang trước  1 2 3 4 5 6 7 8  Trang sau