Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
Số: 272/QĐ-LĐLĐ 06/04/2016

Về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức quản lý và hoạt...

Tải về
Số: 294/GM-LĐLĐ 05/06/2016

Giấy mời họp Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng

Tải về
Số: 292/LĐLĐ 31/05/2016

Về việc thực hiện Chỉ thị 08-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy...

Tải về
Luật số: 58/2014/QH13 20/11/2014

Luật Bảo hiểm xã hội

Tải về
Số: 298/QĐ-LĐLĐ 29/05/2016

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ “Vì nữ công nhân,...

Tải về
Số: 290/LĐLĐ 30/05/2016

Về việc vận động hỗ trợ nhân dân vùng bị thiệt hại do thiên...

Tải về
Số: 35 /KH - LĐLĐ 24/05/2016

Kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước trong công...

Tải về
Số: 285/LĐLĐ 24/05/2016

V/v Hưởng ứng Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Cao Bằng lần...

Tải về
Số: 34/KH-LĐLĐ 23/05/2016

Kế hoạch vận động đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức,...

Tải về
Số: 282/LĐLĐ 23/05/2016

V/v Tuyên truyền phòng, chống tội phạm, ma tuý, HIV/AIDS,...

Tải về
Số: 280/LĐLĐ 18/05/2016

V/v đánh giá xếp loại chất lượng hoạt động CĐCS và CĐ cấp...

Tải về
Số: 279 /LĐLĐ 18/05/2016

V/v Đề nghị xét tặng Kỷ niệm Chương "Vì sự nghiệp xây dựng...

Tải về
Số: 278/LĐLĐ 16/05/2016

V/v Báo cáo kết quả thực hiện hoạt động Tư vấn pháp luật của...

Tải về
Số: 33/KH-LĐLĐ 12/05/2016

Kế hoạch hành động bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020

Tải về
Số: 272/LĐLĐ 12/05/2016

V/v Báo cáo tình hình bữa ăn giữa của người lao động

Tải về
Số: 270/LĐLĐ 11/05/2016

Về việc báo cáo công tác Tuyên giáo Công đoàn 6 tháng đầu...

Tải về
Số: 39/HD-LĐLĐ 11/05/2016

Báo cáo sơ kết công tác Công đoàn 6 tháng đầu năm 2016,...

Tải về
Số: 265/LĐLĐ 04/05/2016

V/v Tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng năm học...

Tải về
Số: 269/LĐLĐ 09/05/2016

V/v Cử cán bộ tham dự ngày Hội Thanh niên Công nhân, năm...

Tải về
Số: 264/LĐLĐ 03/05/2016

V/v Vận động ủng hộ "Chương trình học bổng Công đoàn" nhân...

Tải về
Số: 257/LĐLĐ 24/04/2016

V/v hướng dẫn Hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ, Tháng hành...

Tải về
Số: 262/GM-LĐLĐ 26/04/2016

Hội nghị lần thứ IX (Kỳ họp bất thường )

Tải về
Số: 42/UBKT - LĐLĐ 24/04/2016

V/v Tổng hợp báo cáo hoạt động Uỷ ban Kiểm tra 6 tháng đầu...

Tải về
Số: 36/HD-LĐLĐ 29/03/2016

Hướng dẫn tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 6b/TLĐ ngày...

Tải về
Số: 38/HD-LĐLĐ 07/04/2016

Hướng dẫn công tác tuyên truyền biển, đảo và biên giới đất...

Tải về
Số: 248/LĐLĐ 07/04/2016

Về việc thống kê số liệu tình hình hoạt động nữ CNVCLĐ 6...

Tải về
Số: 31/KH-LĐLĐ 07/04/2016

Kế hoạch phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an...

Tải về
Số: 247/LĐLĐ 07/04/2016

Về việc phát động "Phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an...

Tải về
Số: 246/LĐLĐ 07/04/2016

Về việc đôn đốc ủng hộ quỹ "Vì nữ CNVCLĐ nghèo”; quỹ...

Tải về
Số: 37/HD-LĐLĐ 29/03/2016

Hướng dẫn kỷ niệm 130 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 -...

Tải về
Số: 243/GM-LĐLĐ 03/04/2016

Giấy mời

Tải về
Số: 241/LĐLĐ 03/04/2016

V/v Hướng dẫn thực hiện "Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện"...

Tải về
Số: 233/LĐLĐ 14/03/2016

Về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Nước thế giới...

Tải về
Số: 232/LĐLĐ 14/03/2016

Về việc tổ chức phong trào toàn dân bảo vệ chủ quyền lãnh...

Tải về
Số: 256/QĐ-LĐLĐ 09/03/2016

Ban hành Quy định về phụ cấp Ban biên tập, chế độ nhuận bút...

Tải về
Số: 255/QĐ-LĐLĐ 09/03/2016

Về việc sửa đổi Quy chế quản lý và hoạt động của Trang thông...

Tải về
Số: 255/QĐ-LĐLĐ 09/03/2016

Về việc sửa đổi Quy chế quản lý và hoạt động của Trang thông...

Tải về
Số: 27/KH -LĐLĐ 09/03/2016

Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại...

Tải về
Số: 35/HD-LĐLĐ 07/03/2016

HƯỚNG DẪN HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ QUỐC GIA VỀ AN TOÀN VỆ SINH LAO...

Tải về
Số: 222/LĐLĐ 25/02/2016

Về việc tăng cường viết tin, bài cho trang Website Liên đoàn...

Tải về
Số: 221/LĐLĐ 25/02/2016

Về việc triển khai các hoạt động tuyên truyền phòng, chống...

Tải về
Số 215/LĐLĐ ngày 17/02/2016 16/02/2016

Hướng dẫn báo cao tổng kết 10 năm (2006 - 2015) công đoàn tổ...

Tải về
Số 33/HD-LĐLĐ 28/01/2016

Hướng dẫn tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân Bính...

Tải về
Số 215/QĐ-LĐLĐ 21/01/2016

Quyết định khen thưởng chuyên đề "Giỏi việc nước, đảm việc...

Tải về
Số 34/HD-LĐLĐ 28/01/2016

Hướng dẫn tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm 2016

Tải về
Số 214,216,217,218,219/QĐ-LĐLĐ 21/01/2016

Các quyết định khen thưởng năm 2015

Tải về
Số 32/HD-LĐLĐ 18/01/2016

Hướng dẫn công tác nữ công năm 2016

Tải về
Số 202/GM-LĐLĐ 17/01/2016

Giấy mời dự Hội nghị Tổng kết Công đoàn năm 2015 và sơ kết...

Tải về
Số 201/LĐLĐ 13/01/2016

Công văn đôn đốc báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại...

Tải về
Số 30/HD-LĐLĐ 06/01/2016

HƯỚNG DẪN Công tác tuyên truyền giáo dục năm 2016

Tải về
Số 35/KH-UBKT-LĐLĐ 30/12/2015

KẾ HOẠCH Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt...

Tải về
Số 34/CTr-UBKT-LĐLĐ 29/12/2015

Chương trình công tác năm 2016 của Ủy Ban Kiểm tra Liê đoàn...

Tải về
Số 31/HD-LĐLĐ 07/01/2016

Hướng dẫn khen thưởng chuyên đề "Văn hoá, Thể thao"

Tải về
Số: 191/LĐLĐ 27/12/2015

V/v thực hiện kê khai MBTS năm 2015

Tải về
Số: 187 /LĐLĐ 15/12/2015

Về việc báo cáo quyết toán thu – chi Tài chính công đoàn năm...

Tải về
Số: 29/HD-LĐLĐ 14/12/2015

Đánh giá, phân loại và bình xét khen thưởng tập thể, cá nhân...

Tải về
Số: 183/LĐLĐ 13/12/2015

Về việc chăm lo đời sống CNVCLĐ trong dịp Tết nguyên đán...

Tải về
Số: 179/LĐLĐ 08/12/2015

V/v tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng năm 2015

Tải về
Số: 169/LĐLĐ 24/11/2015

V/v đánh giá chất lượng hoạt động các cấp công đoàn và thống...

Tải về
Số: 166/LĐLĐ 22/11/2015

Về việc báo cáo kết quả hoạt động công tác nữ công năm 2015

Tải về
Số: 26/HD-UBKT 02/11/2015

Hướng dẫn Uỷ Ban Kiểm tra công đoàn các cấp sơ kết nửa nhiệm...

Tải về
Số: 28/HD-LĐLĐ 01/11/2015

Hướng dẫn công đoàn tham gia tổ chức Hội nghị người lao động...

Tải về
Số: 25/HD-LĐLĐ 13/10/2015

Hướng dẫn hoạt động và bình xét khen thưởng Khối thi đua...

Tải về
Số: 27/HD-LĐLĐ 27/10/2015

Hướng dẫn báo cáo tổng kết công tác Công đoàn năm 2015,...

Tải về
Số: 20/KH-LĐLĐ 01/10/2015

Kế hoạch Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 5b/NQ-BCH ngày...

Tải về
Số: 25/UBKT-LĐLĐ 15/10/2015

V/v tổng hợp báo cáo hoạt động kiểm tra năm 2015

Tải về
Số: 26/HD-LĐLĐ 15/10/2015

Hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết về nâng cao chất...

Tải về
Số: 166/QĐ- LĐLĐ 13/10/2015

Về việc ban hành Quy chế khen thưởng của Liên đoàn Lao động...

Tải về
10/2012/QH13 17/06/2012

Bộ Luật Lao Động 2012

Tải về
12/2012/QH13 31/12/2012

Luật Công Đoàn 2012

Tải về
Số: 136/LĐLĐ 13/10/2015

V/v mua và đọc Báo Lao động

Tải về
Số: 24/HD-LĐLĐ 12/10/2015

Hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2016

Tải về
Số: 23/HD-CTĐ 01/10/2015

Hướng dẫn chấm điểm thi đua năm 2015

Tải về
Số: 21/KH-CTĐ 01/10/2015

Kế hoạch tổ chức Hội thảo về thi đua, khen thưởng và kiểm...

Tải về
Số: 133/LĐLĐ 07/10/2015

V/v tăng cường viết tin, bài cho trang Website Liên đoàn Lao...

Tải về
Số: 18/KH-LĐLĐ 24/09/2015

Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nữ công và Bình...

Tải về
Số: 17/KH-LĐLĐ 23/09/2015

Kế hoạch sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội...

Tải về
Số: 22/HD-LĐLĐ 23/09/2015

Hướng dẫn Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 85 năm ngày thành...

Tải về
Số: 21/HD-LĐLĐ 20/09/2015

Hướng dẫn Phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"...

Tải về
Số: 128/LĐLĐ 17/09/2015

V/v Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho...

Tải về
Số: 127/LĐLĐ 14/09/2015

V/v Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 6a/NQ-TLĐ...

Tải về
Số: 14/KH-LĐLĐ 10/09/2015

Kế hoạch Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch...

Tải về
Số: 116/LĐLĐ 20/08/2015

V/v Phối hợp tổ chức Hội nghị CBCC, Hội nghị NLĐ

Tải về
Số: 133/QĐ-LĐLĐ 11/08/2015

Về việc khen thưởng thành tích phong trào thi đua Lao động...

Tải về
Số: 07/TB-LĐLĐ 09/08/2015

Kết quả họp xét khen thưởng Công đoàn giáo dục năm học 2014...

Tải về
Số: 100/LĐLĐ 22/07/2015

V/v cung cấp thông tin liên quan để thực hiện kinh phí chỉ...

Tải về
Số: 53/BC-LĐLĐ 23/07/2015

Hoạt động công đoàn tháng 7, nhiệm vụ công tác tháng 8 năm...

Tải về
Số: 41/BC-LĐLĐ 19/07/2015

Báo cáo Hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, phương hướng,...

Tải về
Số: 08/NQ-BCH 16/07/2015

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 8 BAN CHẤP HÀNH LIÊN ĐOÀN LAO...

Tải về
98/LĐLĐ 21/07/2015

V/v đính chính Điều lệ Hội thao CNVCLĐ năm 2015

Tải về
Số: 96/LĐLĐ 19/07/2015

Về việc kiểm tra, đánh giá chất lượng Thỏa ước lao động tập...

Tải về
01/2015/TTLT-BNV-BTC 13/04/2015

Hướng dẫn một số Điều của Nghị định 108 về chính sách tinh...

Tải về
108/2014/NĐ-CP 19/11/2014

Về chính sách tinh giản biên chế

Tải về
91/LĐLĐ 05/07/2015

V/v Triển khai thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của...

Tải về
Số: 90/LĐLĐ 30/06/2015

V/v tuyên truyền phòng chống dịch Mers-Cov

Tải về
Số: 45/BC-LĐLĐ 28/06/2015

Kết quả thực hiện các nội dung, chỉ tiêu giao ước thi đua 6...

Tải về
Số: 19/HD-LĐLĐ 29/06/2015

Tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của công...

Tải về
Số: 18/HD- LĐLĐ 29/06/2015

Xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và đánh giá chất lượng...

Tải về
Số: 88/LĐLĐ 28/06/2015

Về việc tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước CNVCLĐ lần...

Tải về
Số: 40/BC-LĐLĐ 14/06/2015

Hoạt động công đoàn tháng 6, nhiệm vụ công tác tháng 7 năm...

Tải về