Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
Số: 711 /LĐLĐ 25/10/2017

Về việc phối hợp tổ chức Hội nghị CBCCVC, Hội nghị NLĐ năm...

Tải về
Số: 709 /LĐLĐ 25/10/2017

Về việc báo cáo phối hợp tổ chức Hội nghị CBCCVC năm học...

Tải về
Số: 706/LĐLĐ 19/10/2017

V/v Báo cáo hoạt động của Uỷ ban Kiểm tra công đoàn năm...

Tải về
Số: 487/LĐLĐ 19/09/2017

Về việc báo cáo đánh 2 năm thực hiện Nghị định 85/NĐ-CP

Tải về
Số: 76/KH-LĐLĐ 17/10/2017

Tuyên truyền Tháng hành động vì người cao tuổi năm 2017

Tải về
Số: 68/HD-LĐLĐ 15/10/2017

Tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm trong quý IV năm 2017

Tải về
Số: 75/KH-LĐLĐ 26/09/2017

Duyệt Hồ sơ Đại hội các Liên đoàn Lao động huyện, thành phố,...

Tải về
Số: 703 /GM-LĐLĐ 13/10/2017

Giấy mời hội nghị giao ban 9 tháng

Tải về
Số: 700 /LĐLĐ 03/10/2017

Về việc vận động cán bộ, CNVCLĐ ủng hộ các tỉnh Miền Trung...

Tải về
Số: 496 / LĐLĐ 25/09/2017

V/v cung cấp thông tin phục vụ báo cáo Tổng kết 10 năm thực...

Tải về
Số: 67 /HD-LĐLĐ 25/09/2017

Lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam tại...

Tải về
Số: 66/HD - LĐLĐ 22/09/2017

Hoạt động kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt...

Tải về
Số: 493/LĐLĐ 22/09/2017

Về việc tuyên truyền APEC Việt Nam năm 2017

Tải về
Số: 492/LĐLĐ 22/09/2017

Về việc gửi tin, bài tuyên truyền về lợi ích đoàn viên và...

Tải về
Số: 481/LĐLĐ 13/09/2017

Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg, ngày...

Tải về
Số: 480/LĐLĐ 13/09/2017

Về việc vận động CNVCLĐ hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp...

Tải về
Số: 06/CTr - LĐLĐ 30/08/2017

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành...

Tải về
Số: 65/HD-LĐLĐ 30/08/2017

Giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến đại biểu đại...

Tải về
Số: 661/LĐLĐ 17/08/2017

Về việc tuyên truyền, thực hiện Ngày pháp luật, năm 2017

Tải về
Số: 664 /LĐLĐ 17/08/2017

Về việc thanh toán Báo Lao động năm 2016

Tải về
Số: 168 /GM-TLĐ 28/07/2017

GIẤY MỜI “Tập huấn chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội,...

Tải về
Số: 629/LĐLĐ 21/07/2017

Về việc thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh...

Tải về
Số: 68/KH-LĐLĐ 21/07/2017

Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động phòng chống tác hại...

Tải về
Số:630/LĐLĐ 25/07/2017

Về việc vận động đoàn viên, CNVCLĐ tham gia cuộc thi vẽ...

Tải về
Số: 626 /LĐLĐ 18/07/2017

V/v trang phục dự Hội nghị, Hội thảo

Tải về
Số: 627 /LĐLĐ 20/07/2017

Về việc phối hợp tổ chức Hội nghị CBCCVC năm học 2017- 2018

Tải về
Số: 619/LĐLĐ 07/07/2017

V/v phân bổ Báo Lao động năm 2017

Tải về
Số: 625/GM-LĐLĐ 18/07/2017

GIẤY MỜI

Tải về
Số: 613/GM-LĐLĐ 04/07/2017

Hội nghị tập huấn

Tải về
Số: 612/GM-LĐLĐ 04/07/2017

Sơ kết công tác Công đoàn năm 2017 và triển khai phương...

Tải về
Số: 611/LĐLĐ 04/07/2017

V/v vận động đoàn viên, CNVCLĐ tiếp tục ủng hộ Chương...

Tải về
Số: 610 /LĐLĐ 28/06/2017

V/v Thông báo thời gian tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6...

Tải về
Số: 64 /HD-LĐLĐ 28/06/2017

Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ ...

Tải về
Số: 66/KH-LĐLĐ 28/06/2017

Triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ...

Tải về
Số: 63 /KH-LĐLĐ 26/06/2017

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW (Khóa X) về...

Tải về
Số: 65 /KH-LĐLĐ 26/06/2017

Phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, vận động và giám...

Tải về
Số: 64/KH-LĐLĐ 26/06/2017

Triển khai các hoạt động Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu...

Tải về
Số: 604 /LĐLĐ 20/06/2017

V/v vận động đoàn viên công đoàn tham gia Chương trình hiến...

Tải về
Số: 603/LĐLĐ 20/06/2017

V/v đôn đốc tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Cao Bằng...

Tải về
Số: 62 / KH-LĐLĐ 09/06/2017

Thực hiện Đề án “Đổi mới nâng cao chất lượng công tác nghiên...

Tải về
Số: 595 /LĐLĐ 09/06/2017

V/v Triển khai cuộc thi tìm hiểu Lịch sử quan hệ đặc biệt...

Tải về
Số: 61/KH-LĐLĐ 06/06/2017

Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình...

Tải về
Số: 60 /KH -LĐLĐ 06/06/2017

Thực hiện Chương trình số 1464/CTr-TLĐ về “Nâng cao trình...

Tải về
Số: 590/LĐLĐ 30/05/2017

V/v gửi tài liệu trên trang TTĐT LĐLĐ tỉnh Cao Bằng

Tải về
Số: 589 /LĐLĐ 30/05/2017

Về việc triển khai các hoạt động tuyên truyền Phòng chống...

Tải về
Số: 588 /LĐLĐ 30/05/2017

Về việc triển khai Tháng hành động vì trẻ em, Tháng hành...

Tải về
Số: 568/LĐLĐ 12/05/2017

V/v Tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng năm học...

Tải về
Số: 62/HD-LĐLĐ 12/05/2017

Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế khen thưởng Liên...

Tải về
Số: 579/LĐLĐ 16/05/2017

Về việc tuyên truyền thực hiện Chương trình phối hợp giữa...

Tải về
Số: 578/LĐLĐ 16/05/2017

Về việc thực hiện Kết luận số 11KL/TW, ngày 19/01/2017 của...

Tải về
Số: 580/LĐLĐ 17/05/2017

V/v chuẩn bị báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm tra 6 tháng...

Tải về
Số: 576/LĐLĐ 15/05/2017

Về việc tổ chức các hoạt động “Tháng hành động vì môi...

Tải về
Số: 573/LĐLĐ 15/05/2017

V/v đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động CĐCS trường học,...

Tải về
Số: 571/LĐLĐ 15/05/2017

V/v phân bổ chỉ tiêu vận động CNVCLĐ đóng góp quỹ Mái ấm...

Tải về
Số: 569/LĐLĐ 12/05/2017

Về việc báo cáo công tác nữ công 6 tháng đầu năm 2017

Tải về
Số: 566/LĐLĐ 12/05/2017

Về việc đôn đốc báo cáo “Tháng công nhân” năm 2017

Tải về
Số: 567 /LĐLĐ 12/05/2017

Về việc tuyên truyền kết quả giải quyết sự cố môi trường...

Tải về
Số: 565/LĐLĐ 11/05/2017

Về việc hướng dẫn sơ kết công tác Công đoàn 6 tháng đầu năm...

Tải về
Số: 558/LĐLĐ 10/05/2017

Về việc báo cáo công tác Tuyên giáo Công đoàn 6 tháng đầu...

Tải về
Văn phòng Tổng Liên đoàn 10/04/2017

Một số định hướng lớn về nội dung dự kiến trình Đại hội Công...

Tải về
Số 58 /HD-LĐLĐ 25/04/2017

Hướng dẫn một số nội dung xây dựng Báo cáo Đại hội Công đoàn...

Tải về
Số: 61/HD-LĐLĐ 03/05/2017

Tuyên truyền về "Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia...

Tải về
Số: 58 /KH-LĐLĐ 03/05/2017

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ an toàn giao thông...

Tải về
Số: 551/LĐLĐ 03/05/2017

V/v tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh...

Tải về
Số: 552/LĐLĐ 03/05/2017

V/v hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của...

Tải về
Số: 548 /CV-LĐLĐ 25/04/2017

V/v báo cáo thống kê định kỳ tình hình phát triển đoàn viên

Tải về
Số: 59 /HD-LĐLĐ 25/04/2017

Xây dựng báo cáo tổng kết nhiệm kỳ hoạt động của Ủy ban kiểm...

Tải về
Số: 60 /HD-LĐLĐ 25/04/2017

Công tác nhân sự Ban Chấp hành tại Đại hội công đoàn các cấp...

Tải về
Số: 544 /LĐLĐ 20/07/2017

Về việc tuyên truyền công tác quản lý các loài ngoại lai và...

Tải về
Số57 /HD-LĐLĐ 20/07/2017

Triển khai Thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, ma tuý,...

Tải về
GIẤY MỜI 19/04/2017

Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 13, nhiệm kỳ 2013-2018

Tải về
Số: 528 /LĐLĐ 30/03/2017

Về việc vận động ủng hộ quỹ “Vì nữ CNVCLĐ nghèo” năm 2017

Tải về
Số: 527/LĐLĐ 30/03/2017

Về việc đọc và mua Báo Lao động

Tải về
Số: 536/LĐLĐ 11/04/2017

Về việc tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TU,...

Tải về
Số: 56 /HD-LĐLĐ 11/04/2017

Hướng dẫn Tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm trong quý II năm...

Tải về
Số: 535 /LĐLĐ 11/04/2017

V/v hướng dẫn hoạt động bình đẳng giới, Vì sự tiến bộ Phụ...

Tải về
Sè: 55/HD-LĐLĐ 11/04/2017

Hướng dẫn Tuyên truyền công tác thông tin đối ngoại; công...

Tải về
Số: 197 /BC-LĐLĐ 10/04/2017

Kết quả phối hợp thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm...

Tải về
Số: 56 /KH-LĐLĐ 10/04/2017

Tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2017

Tải về
Số: 53/HD-LĐLĐ 27/03/2017

Hướng dẫn Học tập, sinh hoạt chuyên đề thực hiện Chỉ thị số...

Tải về
Số: 54/HD-LĐLĐ 27/03/2017

Hướng dẫn công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng,...

Tải về
Số: 523 /GM-LĐLĐ 27/03/2017

GIẤY MỜI

Tải về
Số: 522 /LĐLĐ 24/03/2017

V/v tuyên truyền kết quả Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ...

Tải về
Số 49/HD-LĐLĐ 17/02/2017

Tuyên truyền Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XII...

Tải về
Số: 52 /HD-LĐLĐ 14/03/2017

Hướng dẫn Tổ chức Tháng Công nhân năm 2017

Tải về
Số: 512 /LĐLĐ 14/03/2017

V/v hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động...

Tải về
Số: 55 /KH-LĐLĐ 13/03/2017

Kế hoạch Tổ chức đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XVI...

Tải về
Số: 505 /LĐLĐ 07/03/2017

Về việc báo cáo kết quả phối hợp tổ chức Hội nghị CBCCVC,...

Tải về
Số: 504 /LĐLĐ 07/03/2017

Về việc tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Công đoàn...

Tải về
Số: 503 /LĐLĐ 07/03/2017

V/v phân bổ chỉ tiêu hỗ trợ sửa chữa nhà và làm nhà mới từ...

Tải về
Số: 54/KH -LĐLĐ 07/03/2017

Phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao...

Tải về
Số: 04 /CTr-LĐLĐ 27/02/2017

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM NĂM 2017

Tải về
Số: 29 /TB-LĐLĐ 27/02/2017

Thông báo Kết luận Hội nghị lần thứ 23 Ban Thường vụ LĐLĐ...

Tải về
Số: 50 /KH-LĐLĐ 27/02/2017

Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập...

Tải về
Số: 489 /QĐ- LĐLĐ 21/02/2017

Về việc khen thưởng thành tích phong trào thi đua “Giỏi việc...

Tải về
Số: 51 /HD-LĐLĐ 17/02/2017

Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2017

Tải về
Số: 50/HD-LĐLĐ 17/02/2017

Tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”...

Tải về
Số: 492/GM-LĐLĐ 17/02/2017

Giấy mời Hội nghị cán bộ chuyên trách Công đoàn chủ chốt,...

Tải về
Số: 27/TB-LĐLĐ 06/01/2017

Kết quả họp xét khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành...

Tải về
Số: 482/PĐTĐ-LĐLĐ 19/01/2017

Phát động phong trào thi đua Trong cán bộ, công chức, viên...

Tải về