Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
Số: 476/LĐLĐ 10/01/2017

V/v tham gia Chương trình nghệ thuật mừng Đảng quang vinh,...

Tải về
Số: 474/GM-LĐLĐ 10/01/2017

Giấy mời Hội nghị Ban Chấp hành (mở rộng), tổng kết công tác...

Tải về
Số: 475 /LĐLĐ 10/01/2017

V/v đôn đốc thực hiện một số nội dung tại Chương trình “Tết...

Tải về
Số: 472 /GM-LĐLĐ 06/01/2017

Giấy mời dự Chương trình “Tết sum vầy 2017”

Tải về
Số 469/LĐLD 05/12/2017

V/v thực hiện Nghị định 153/2016/NĐ-CP của Chính phủ và tăng...

Tải về
Số: 465 /BTC 29/12/2016

V/v phân bổ quà Tết, trao nhà Mái ấm Công đoàn cho CNVCLĐ có...

Tải về
Số: 48/HD-LĐLĐ 27/12/2016

Hướng dẫn công tác tuyên truyền giáo dục năm 2017

Tải về
Số: 461/LĐLĐ 22/12/2016

V/v Thông báo thời gian tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác...

Tải về
Số: 459/LĐLĐ 22/12/2016

V/v đôn đốc thu kinh phí Công đoàn và Báo cáo quyết toán thu...

Tải về
Số: 47/HD-LĐLĐ 21/12/2016

Hướng dẫn Kiểm điểm, đánh giá, phân loại và bình xét khen...

Tải về
Số: 46 /KH- LĐLĐ 20/12/2016

Kế hoạch chăm lo cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao...

Tải về
.... 16/12/2016

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ TỈNH...

Tải về
Số: 449/LĐLĐ 09/12/2016

V/v đánh giá chất lượng hoạt động các cấp công đoàn năm 2016

Tải về
Số: 46 /HD-LĐLĐ 12/12/2016

Hướng dẫn thực hiện Quy chế khen thưởng của Liên đoàn Lao...

Tải về
Số:45 /HD-LĐLĐ 01/12/2016

Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác nữ công năm 2017

Tải về
Số: 443/LĐLĐ 24/11/2016

V/v thực hiện kê khai MBTS năm 2016

Tải về
Số: 445 /LĐLĐ 25/11/2016

V/v thông báo thanh lý hợp đồng đặt mua và đọc Báo Lao động...

Tải về
Số: 44/HD-LĐLĐ 25/11/2016

Hướng dẫn triển khai tháng hành động Quốc gia phòng chống...

Tải về
Số: 24 /TB-LĐLĐ 22/11/2016

Về việc phân công nhiệm vụ đối với các đồng chí Lãnh đạo...

Tải về
Số: 437/LĐLĐ 22/11/2016

V/v thông báo kết quả và đôn đốc ủng hộ xây dựng Quỹ "Mái ấm...

Tải về
Số: 78- HD/ĐĐ-LĐLĐ 15/11/2016

Xây dựng kế hoạch hành động cá nhân thực hiện Nghị quyết Đại...

Tải về
Số: 45 /KH-LĐLĐ 15/11/2016

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của...

Tải về
Số: 432 /LĐLĐ 10/11/2016

V/v báo cáo số liệu thực hiện phát triển đoàn viên năm 2016.

Tải về
Số: 44/KH-LĐLĐ 10/11/2016

Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình giáo dục đời sống...

Tải về
Số: 429/LĐLĐ 08/11/2016

Về việc báo cáo tổng kết công tác nữ công công đoàn 2016

Tải về
Số: 43/KH- LĐLĐ 08/11/2016

Kế hoạch Hưởng ứng phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam...

Tải về
Số: 427 /LĐLĐ 03/11/2016

Về việc xây dựng cơ sở dữ liệu và hình thành Thư viện thỏa...

Tải về
Số: 426 /LĐLĐ 03/11/2016

Về việc báo cáo phối hợp tổ chức Hội nghị CBCCVC năm học...

Tải về
Số: 423/LĐLĐ 01/11/2016

Về việc cử đoàn viên công đoàn tham gia văn nghệ chào mừng...

Tải về
Số: 424/LĐLĐ 01/11/2016

Về việc báo cáo kết quả 15 năm phong trào xây dựng đời sống...

Tải về
Số: 422/LĐLĐ 31/10/2016

Về việc thực hiện Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” năm...

Tải về
Số: 420/LĐLĐ 26/10/2016

Về việc hướng dẫn tổng kết công tác Công đoàn năm 2016,...

Tải về
Số: 67/LĐLĐ 26/10/2016

V/v Báo cáo hoạt động của Uỷ ban Kiểm tra công đoàn năm...

Tải về
Số: 419/LĐLĐ 25/10/2016

Về việc vận động hỗ trợ nhân dân vùng bị thiệt hại do thiên...

Tải về
Số: 66 /HD-UBKT 21/10/2016

Hướng dẫn thực hiện việc phân loại Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn...

Tải về
Số: 43/HD-LĐLĐ 19/10/2016

Xây dựng dự toán tài chính Công đoàn năm 2017

Tải về
Số: 410 /LĐLĐ 11/10/2016

Về việc nâng cao hiệu quả công tác nắm bắt dư luận xã hội...

Tải về
Số: 409/GM-LĐLĐ 10/10/2016

Giấy mời Hội nghị giao ban 9 tháng đầu năm 2016

Tải về
Sè: 42 /HD-L§L§ 07/10/2016

Tổ chức hoạt động kỷ niệm 86 năm Ngày truyền thống công tác...

Tải về
Số: 404/LĐLĐ 03/10/2016

Về việc triển khai thực hiện Công văn số 1857/VPCP-KGVX của...

Tải về
Số: 403 /LĐLĐ 03/10/2016

V/v đôn đốc triển khai thực hiện Kế hoạch PTĐV năm 2016

Tải về
Số: 15/TB-LĐLĐ 03/10/2016

Kết luận Hội nghị lần thứ 21 Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh nhiệm...

Tải về
Số: 399 /LĐLĐ 28/09/2016

Về việc báo cáo đánh giá công tác cán bộ công đoàn

Tải về
Số: 398/LĐLĐ 27/09/2016

Về việc tham gia ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn...

Tải về
Số: 292/LĐLĐ 26/09/2016

Về việc tham gia cuộc thi viết về Tấm gương điển hình trong...

Tải về
Số: 391 /LĐLĐ 26/09/2016

Về việc triển khai Cuộc thi Kể chuyện bằng hình ảnh “Con gái...

Tải về
Số: 386/LĐLĐ 22/09/2016

Về việc hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2016

Tải về
Số: 389/LĐLĐ 26/09/2016

Về việc phối hợp tổ chức Hội nghị CBCCVC, Hội nghị NLĐ hàng...

Tải về
Số: 41/HD - LĐLĐ 22/09/2016

Hướng dẫn Hoạt động kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 và...

Tải về
Số: 362 /LĐLĐ 10/08/2016

V/v Hướng dẫn thủ tục xin trợ cấp (vay vốn) từ Quỹ “Vì nữ...

Tải về
Số: 372 /LĐLĐ 24/08/2016

V/v Triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng,...

Tải về
Số: 363/QĐ- LĐLĐ 25/08/2016

Về việc khen thưởng thành tích phong trào thi đua Lao động...

Tải về
Biểu mẫu số 03 23/08/2016

Báo cáo danh sách Ban chấp hành công đoàn từ cấp trên trực...

Tải về
Mẫu kê khai 22/08/2016

Bản kê khai cá nhân

Tải về
Số: 40/HD-LĐLĐ 04/08/2016

Hướng dẫn Thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về đẩy mạnh...

Tải về
Số: 85/2015/NĐ-CP; 115/2015/NĐ-CP; 59/2015/TT-BLĐTBXH 01/10/2015

- QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ...

Tải về
............... 18/07/2016

Tài liệu về Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Tải về
Số: 324/LĐLĐ 15/07/2016

V/v Tuyên truyền cao điểm kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Công...

Tải về
Số: 333/LĐLĐ 08/07/2016

V/v Thông báo thời gian Hội diễn Nghệ thuật CNVCLĐ tỉnh Cao...

Tải về
Số: 312/QĐ-LĐLĐ 09/06/2016

V/v Ban hành Thể lệ Hội diễn Nghệ thuật công nhân, viên...

Tải về
Số: 307/LĐLĐ 13/06/2016

V/v Báo cáo kết quả cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV...

Tải về
Số: 272/QĐ-LĐLĐ 07/04/2016

Về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức quản lý và hoạt...

Tải về
Số: 294/GM-LĐLĐ 06/06/2016

Giấy mời họp Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng

Tải về
Số: 292/LĐLĐ 01/06/2016

Về việc thực hiện Chỉ thị 08-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy...

Tải về
Luật số: 58/2014/QH13 21/11/2014

Luật Bảo hiểm xã hội

Tải về
Số: 298/QĐ-LĐLĐ 30/05/2016

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ “Vì nữ công nhân,...

Tải về
Số: 290/LĐLĐ 31/05/2016

Về việc vận động hỗ trợ nhân dân vùng bị thiệt hại do thiên...

Tải về
Số: 35 /KH - LĐLĐ 25/05/2016

Kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước trong công...

Tải về
Số: 285/LĐLĐ 25/05/2016

V/v Hưởng ứng Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Cao Bằng lần...

Tải về
Số: 34/KH-LĐLĐ 24/05/2016

Kế hoạch vận động đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức,...

Tải về
Số: 282/LĐLĐ 24/05/2016

V/v Tuyên truyền phòng, chống tội phạm, ma tuý, HIV/AIDS,...

Tải về
Số: 280/LĐLĐ 19/05/2016

V/v đánh giá xếp loại chất lượng hoạt động CĐCS và CĐ cấp...

Tải về
Số: 279 /LĐLĐ 19/05/2016

V/v Đề nghị xét tặng Kỷ niệm Chương "Vì sự nghiệp xây dựng...

Tải về
Số: 278/LĐLĐ 17/05/2016

V/v Báo cáo kết quả thực hiện hoạt động Tư vấn pháp luật của...

Tải về
Số: 33/KH-LĐLĐ 13/05/2016

Kế hoạch hành động bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020

Tải về
Số: 272/LĐLĐ 13/05/2016

V/v Báo cáo tình hình bữa ăn giữa của người lao động

Tải về
Số: 270/LĐLĐ 12/05/2016

Về việc báo cáo công tác Tuyên giáo Công đoàn 6 tháng đầu...

Tải về
Số: 39/HD-LĐLĐ 12/05/2016

Báo cáo sơ kết công tác Công đoàn 6 tháng đầu năm 2016,...

Tải về
Số: 265/LĐLĐ 05/05/2016

V/v Tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng năm học...

Tải về
Số: 269/LĐLĐ 10/05/2016

V/v Cử cán bộ tham dự ngày Hội Thanh niên Công nhân, năm...

Tải về
Số: 264/LĐLĐ 04/05/2016

V/v Vận động ủng hộ "Chương trình học bổng Công đoàn" nhân...

Tải về
Số: 257/LĐLĐ 25/04/2016

V/v hướng dẫn Hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ, Tháng hành...

Tải về
Số: 262/GM-LĐLĐ 27/04/2016

Hội nghị lần thứ IX (Kỳ họp bất thường )

Tải về
Số: 42/UBKT - LĐLĐ 25/04/2016

V/v Tổng hợp báo cáo hoạt động Uỷ ban Kiểm tra 6 tháng đầu...

Tải về
Số: 36/HD-LĐLĐ 30/03/2016

Hướng dẫn tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 6b/TLĐ ngày...

Tải về
Số: 38/HD-LĐLĐ 08/04/2016

Hướng dẫn công tác tuyên truyền biển, đảo và biên giới đất...

Tải về
Số: 248/LĐLĐ 08/04/2016

Về việc thống kê số liệu tình hình hoạt động nữ CNVCLĐ 6...

Tải về
Số: 31/KH-LĐLĐ 08/04/2016

Kế hoạch phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an...

Tải về
Số: 247/LĐLĐ 08/04/2016

Về việc phát động "Phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an...

Tải về
Số: 246/LĐLĐ 08/04/2016

Về việc đôn đốc ủng hộ quỹ "Vì nữ CNVCLĐ nghèo”; quỹ...

Tải về
Số: 37/HD-LĐLĐ 30/03/2016

Hướng dẫn kỷ niệm 130 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 -...

Tải về
Số: 243/GM-LĐLĐ 04/04/2016

Giấy mời

Tải về
Số: 241/LĐLĐ 04/04/2016

V/v Hướng dẫn thực hiện "Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện"...

Tải về
Số: 233/LĐLĐ 15/03/2016

Về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Nước thế giới...

Tải về
Số: 232/LĐLĐ 15/03/2016

Về việc tổ chức phong trào toàn dân bảo vệ chủ quyền lãnh...

Tải về
Số: 256/QĐ-LĐLĐ 10/03/2016

Ban hành Quy định về phụ cấp Ban biên tập, chế độ nhuận bút...

Tải về
Số: 255/QĐ-LĐLĐ 10/03/2016

Về việc sửa đổi Quy chế quản lý và hoạt động của Trang thông...

Tải về
Số: 255/QĐ-LĐLĐ 10/03/2016

Về việc sửa đổi Quy chế quản lý và hoạt động của Trang thông...

Tải về
Số: 27/KH -LĐLĐ 10/03/2016

Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại...

Tải về
Số: 35/HD-LĐLĐ 08/03/2016

HƯỚNG DẪN HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ QUỐC GIA VỀ AN TOÀN VỆ SINH LAO...

Tải về