Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
Số: 576/LĐLĐ 15/05/2017

Về việc tổ chức các hoạt động “Tháng hành động vì môi...

Tải về
Số: 573/LĐLĐ 15/05/2017

V/v đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động CĐCS trường học,...

Tải về
Số: 571/LĐLĐ 15/05/2017

V/v phân bổ chỉ tiêu vận động CNVCLĐ đóng góp quỹ Mái ấm...

Tải về
Số: 569/LĐLĐ 12/05/2017

Về việc báo cáo công tác nữ công 6 tháng đầu năm 2017

Tải về
Số: 566/LĐLĐ 12/05/2017

Về việc đôn đốc báo cáo “Tháng công nhân” năm 2017

Tải về
Số: 567 /LĐLĐ 12/05/2017

Về việc tuyên truyền kết quả giải quyết sự cố môi trường...

Tải về
Số: 565/LĐLĐ 11/05/2017

Về việc hướng dẫn sơ kết công tác Công đoàn 6 tháng đầu năm...

Tải về
Số: 558/LĐLĐ 10/05/2017

Về việc báo cáo công tác Tuyên giáo Công đoàn 6 tháng đầu...

Tải về
Văn phòng Tổng Liên đoàn 10/04/2017

Một số định hướng lớn về nội dung dự kiến trình Đại hội Công...

Tải về
Số 58 /HD-LĐLĐ 25/04/2017

Hướng dẫn một số nội dung xây dựng Báo cáo Đại hội Công đoàn...

Tải về
Số: 61/HD-LĐLĐ 03/05/2017

Tuyên truyền về "Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia...

Tải về
Số: 58 /KH-LĐLĐ 03/05/2017

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ an toàn giao thông...

Tải về
Số: 551/LĐLĐ 03/05/2017

V/v tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh...

Tải về
Số: 552/LĐLĐ 03/05/2017

V/v hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của...

Tải về
Số: 548 /CV-LĐLĐ 25/04/2017

V/v báo cáo thống kê định kỳ tình hình phát triển đoàn viên

Tải về
Số: 59 /HD-LĐLĐ 25/04/2017

Xây dựng báo cáo tổng kết nhiệm kỳ hoạt động của Ủy ban kiểm...

Tải về
Số: 60 /HD-LĐLĐ 25/04/2017

Công tác nhân sự Ban Chấp hành tại Đại hội công đoàn các cấp...

Tải về
Số: 544 /LĐLĐ 20/07/2017

Về việc tuyên truyền công tác quản lý các loài ngoại lai và...

Tải về
Số57 /HD-LĐLĐ 20/07/2017

Triển khai Thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, ma tuý,...

Tải về
GIẤY MỜI 19/04/2017

Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 13, nhiệm kỳ 2013-2018

Tải về
Số: 528 /LĐLĐ 30/03/2017

Về việc vận động ủng hộ quỹ “Vì nữ CNVCLĐ nghèo” năm 2017

Tải về
Số: 527/LĐLĐ 30/03/2017

Về việc đọc và mua Báo Lao động

Tải về
Số: 536/LĐLĐ 11/04/2017

Về việc tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TU,...

Tải về
Số: 56 /HD-LĐLĐ 11/04/2017

Hướng dẫn Tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm trong quý II năm...

Tải về
Số: 535 /LĐLĐ 11/04/2017

V/v hướng dẫn hoạt động bình đẳng giới, Vì sự tiến bộ Phụ...

Tải về
Sè: 55/HD-LĐLĐ 11/04/2017

Hướng dẫn Tuyên truyền công tác thông tin đối ngoại; công...

Tải về
Số: 197 /BC-LĐLĐ 10/04/2017

Kết quả phối hợp thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm...

Tải về
Số: 56 /KH-LĐLĐ 10/04/2017

Tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2017

Tải về
Số: 53/HD-LĐLĐ 27/03/2017

Hướng dẫn Học tập, sinh hoạt chuyên đề thực hiện Chỉ thị số...

Tải về
Số: 54/HD-LĐLĐ 27/03/2017

Hướng dẫn công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng,...

Tải về
Số: 523 /GM-LĐLĐ 27/03/2017

GIẤY MỜI

Tải về
Số: 522 /LĐLĐ 24/03/2017

V/v tuyên truyền kết quả Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ...

Tải về
Số 49/HD-LĐLĐ 17/02/2017

Tuyên truyền Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XII...

Tải về
Số: 52 /HD-LĐLĐ 14/03/2017

Hướng dẫn Tổ chức Tháng Công nhân năm 2017

Tải về
Số: 512 /LĐLĐ 14/03/2017

V/v hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động...

Tải về
Số: 55 /KH-LĐLĐ 13/03/2017

Kế hoạch Tổ chức đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XVI...

Tải về
Số: 505 /LĐLĐ 07/03/2017

Về việc báo cáo kết quả phối hợp tổ chức Hội nghị CBCCVC,...

Tải về
Số: 504 /LĐLĐ 07/03/2017

Về việc tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Công đoàn...

Tải về
Số: 503 /LĐLĐ 07/03/2017

V/v phân bổ chỉ tiêu hỗ trợ sửa chữa nhà và làm nhà mới từ...

Tải về
Số: 54/KH -LĐLĐ 07/03/2017

Phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao...

Tải về
Số: 04 /CTr-LĐLĐ 27/02/2017

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM NĂM 2017

Tải về
Số: 29 /TB-LĐLĐ 27/02/2017

Thông báo Kết luận Hội nghị lần thứ 23 Ban Thường vụ LĐLĐ...

Tải về
Số: 50 /KH-LĐLĐ 27/02/2017

Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập...

Tải về
Số: 489 /QĐ- LĐLĐ 21/02/2017

Về việc khen thưởng thành tích phong trào thi đua “Giỏi việc...

Tải về
Số: 51 /HD-LĐLĐ 17/02/2017

Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2017

Tải về
Số: 50/HD-LĐLĐ 17/02/2017

Tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”...

Tải về
Số: 492/GM-LĐLĐ 17/02/2017

Giấy mời Hội nghị cán bộ chuyên trách Công đoàn chủ chốt,...

Tải về
Số: 27/TB-LĐLĐ 06/01/2017

Kết quả họp xét khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành...

Tải về
Số: 482/PĐTĐ-LĐLĐ 19/01/2017

Phát động phong trào thi đua Trong cán bộ, công chức, viên...

Tải về
Số: 476/LĐLĐ 10/01/2017

V/v tham gia Chương trình nghệ thuật mừng Đảng quang vinh,...

Tải về
Số: 474/GM-LĐLĐ 10/01/2017

Giấy mời Hội nghị Ban Chấp hành (mở rộng), tổng kết công tác...

Tải về
Số: 475 /LĐLĐ 10/01/2017

V/v đôn đốc thực hiện một số nội dung tại Chương trình “Tết...

Tải về
Số: 472 /GM-LĐLĐ 06/01/2017

Giấy mời dự Chương trình “Tết sum vầy 2017”

Tải về
Số 469/LĐLD 05/12/2017

V/v thực hiện Nghị định 153/2016/NĐ-CP của Chính phủ và tăng...

Tải về
Số: 465 /BTC 29/12/2016

V/v phân bổ quà Tết, trao nhà Mái ấm Công đoàn cho CNVCLĐ có...

Tải về
Số: 48/HD-LĐLĐ 27/12/2016

Hướng dẫn công tác tuyên truyền giáo dục năm 2017

Tải về
Số: 461/LĐLĐ 22/12/2016

V/v Thông báo thời gian tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác...

Tải về
Số: 459/LĐLĐ 22/12/2016

V/v đôn đốc thu kinh phí Công đoàn và Báo cáo quyết toán thu...

Tải về
Số: 47/HD-LĐLĐ 21/12/2016

Hướng dẫn Kiểm điểm, đánh giá, phân loại và bình xét khen...

Tải về
Số: 46 /KH- LĐLĐ 20/12/2016

Kế hoạch chăm lo cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao...

Tải về
.... 16/12/2016

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ TỈNH...

Tải về
Số: 449/LĐLĐ 09/12/2016

V/v đánh giá chất lượng hoạt động các cấp công đoàn năm 2016

Tải về
Số: 46 /HD-LĐLĐ 12/12/2016

Hướng dẫn thực hiện Quy chế khen thưởng của Liên đoàn Lao...

Tải về
Số:45 /HD-LĐLĐ 01/12/2016

Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác nữ công năm 2017

Tải về
Số: 443/LĐLĐ 24/11/2016

V/v thực hiện kê khai MBTS năm 2016

Tải về
Số: 445 /LĐLĐ 25/11/2016

V/v thông báo thanh lý hợp đồng đặt mua và đọc Báo Lao động...

Tải về
Số: 44/HD-LĐLĐ 25/11/2016

Hướng dẫn triển khai tháng hành động Quốc gia phòng chống...

Tải về
Số: 24 /TB-LĐLĐ 22/11/2016

Về việc phân công nhiệm vụ đối với các đồng chí Lãnh đạo...

Tải về
Số: 437/LĐLĐ 22/11/2016

V/v thông báo kết quả và đôn đốc ủng hộ xây dựng Quỹ "Mái ấm...

Tải về
Số: 78- HD/ĐĐ-LĐLĐ 15/11/2016

Xây dựng kế hoạch hành động cá nhân thực hiện Nghị quyết Đại...

Tải về
Số: 45 /KH-LĐLĐ 15/11/2016

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của...

Tải về
Số: 432 /LĐLĐ 10/11/2016

V/v báo cáo số liệu thực hiện phát triển đoàn viên năm 2016.

Tải về
Số: 44/KH-LĐLĐ 10/11/2016

Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình giáo dục đời sống...

Tải về
Số: 429/LĐLĐ 08/11/2016

Về việc báo cáo tổng kết công tác nữ công công đoàn 2016

Tải về
Số: 43/KH- LĐLĐ 08/11/2016

Kế hoạch Hưởng ứng phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam...

Tải về
Số: 427 /LĐLĐ 03/11/2016

Về việc xây dựng cơ sở dữ liệu và hình thành Thư viện thỏa...

Tải về
Số: 426 /LĐLĐ 03/11/2016

Về việc báo cáo phối hợp tổ chức Hội nghị CBCCVC năm học...

Tải về
Số: 423/LĐLĐ 01/11/2016

Về việc cử đoàn viên công đoàn tham gia văn nghệ chào mừng...

Tải về
Số: 424/LĐLĐ 01/11/2016

Về việc báo cáo kết quả 15 năm phong trào xây dựng đời sống...

Tải về
Số: 422/LĐLĐ 31/10/2016

Về việc thực hiện Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” năm...

Tải về
Số: 420/LĐLĐ 26/10/2016

Về việc hướng dẫn tổng kết công tác Công đoàn năm 2016,...

Tải về
Số: 67/LĐLĐ 26/10/2016

V/v Báo cáo hoạt động của Uỷ ban Kiểm tra công đoàn năm...

Tải về
Số: 419/LĐLĐ 25/10/2016

Về việc vận động hỗ trợ nhân dân vùng bị thiệt hại do thiên...

Tải về
Số: 66 /HD-UBKT 21/10/2016

Hướng dẫn thực hiện việc phân loại Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn...

Tải về
Số: 43/HD-LĐLĐ 19/10/2016

Xây dựng dự toán tài chính Công đoàn năm 2017

Tải về
Số: 410 /LĐLĐ 11/10/2016

Về việc nâng cao hiệu quả công tác nắm bắt dư luận xã hội...

Tải về
Số: 409/GM-LĐLĐ 10/10/2016

Giấy mời Hội nghị giao ban 9 tháng đầu năm 2016

Tải về
Sè: 42 /HD-L§L§ 07/10/2016

Tổ chức hoạt động kỷ niệm 86 năm Ngày truyền thống công tác...

Tải về
Số: 404/LĐLĐ 03/10/2016

Về việc triển khai thực hiện Công văn số 1857/VPCP-KGVX của...

Tải về
Số: 403 /LĐLĐ 03/10/2016

V/v đôn đốc triển khai thực hiện Kế hoạch PTĐV năm 2016

Tải về
Số: 15/TB-LĐLĐ 03/10/2016

Kết luận Hội nghị lần thứ 21 Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh nhiệm...

Tải về
Số: 399 /LĐLĐ 28/09/2016

Về việc báo cáo đánh giá công tác cán bộ công đoàn

Tải về
Số: 398/LĐLĐ 27/09/2016

Về việc tham gia ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn...

Tải về
Số: 292/LĐLĐ 26/09/2016

Về việc tham gia cuộc thi viết về Tấm gương điển hình trong...

Tải về
Số: 391 /LĐLĐ 26/09/2016

Về việc triển khai Cuộc thi Kể chuyện bằng hình ảnh “Con gái...

Tải về
Số: 386/LĐLĐ 22/09/2016

Về việc hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2016

Tải về
Số: 389/LĐLĐ 26/09/2016

Về việc phối hợp tổ chức Hội nghị CBCCVC, Hội nghị NLĐ hàng...

Tải về
Số: 41/HD - LĐLĐ 22/09/2016

Hướng dẫn Hoạt động kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 và...

Tải về
Số: 362 /LĐLĐ 10/08/2016

V/v Hướng dẫn thủ tục xin trợ cấp (vay vốn) từ Quỹ “Vì nữ...

Tải về
Số: 372 /LĐLĐ 24/08/2016

V/v Triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng,...

Tải về
  Trang trước  1 2 3 4 5 6 7 8  Trang sau