Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
Số: 34/KH-LĐLĐ 24/05/2016

Kế hoạch vận động đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức,...

Tải về
Số: 282/LĐLĐ 24/05/2016

V/v Tuyên truyền phòng, chống tội phạm, ma tuý, HIV/AIDS,...

Tải về
Số: 280/LĐLĐ 19/05/2016

V/v đánh giá xếp loại chất lượng hoạt động CĐCS và CĐ cấp...

Tải về
Số: 279 /LĐLĐ 19/05/2016

V/v Đề nghị xét tặng Kỷ niệm Chương "Vì sự nghiệp xây dựng...

Tải về
Số: 278/LĐLĐ 17/05/2016

V/v Báo cáo kết quả thực hiện hoạt động Tư vấn pháp luật của...

Tải về
Số: 33/KH-LĐLĐ 13/05/2016

Kế hoạch hành động bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020

Tải về
Số: 272/LĐLĐ 13/05/2016

V/v Báo cáo tình hình bữa ăn giữa của người lao động

Tải về
Số: 270/LĐLĐ 12/05/2016

Về việc báo cáo công tác Tuyên giáo Công đoàn 6 tháng đầu...

Tải về
Số: 39/HD-LĐLĐ 12/05/2016

Báo cáo sơ kết công tác Công đoàn 6 tháng đầu năm 2016,...

Tải về
Số: 265/LĐLĐ 05/05/2016

V/v Tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng năm học...

Tải về
Số: 269/LĐLĐ 10/05/2016

V/v Cử cán bộ tham dự ngày Hội Thanh niên Công nhân, năm...

Tải về
Số: 264/LĐLĐ 04/05/2016

V/v Vận động ủng hộ "Chương trình học bổng Công đoàn" nhân...

Tải về
Số: 257/LĐLĐ 25/04/2016

V/v hướng dẫn Hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ, Tháng hành...

Tải về
Số: 262/GM-LĐLĐ 27/04/2016

Hội nghị lần thứ IX (Kỳ họp bất thường )

Tải về
Số: 42/UBKT - LĐLĐ 25/04/2016

V/v Tổng hợp báo cáo hoạt động Uỷ ban Kiểm tra 6 tháng đầu...

Tải về
Số: 36/HD-LĐLĐ 30/03/2016

Hướng dẫn tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 6b/TLĐ ngày...

Tải về
Số: 38/HD-LĐLĐ 08/04/2016

Hướng dẫn công tác tuyên truyền biển, đảo và biên giới đất...

Tải về
Số: 248/LĐLĐ 08/04/2016

Về việc thống kê số liệu tình hình hoạt động nữ CNVCLĐ 6...

Tải về
Số: 31/KH-LĐLĐ 08/04/2016

Kế hoạch phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an...

Tải về
Số: 247/LĐLĐ 08/04/2016

Về việc phát động "Phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an...

Tải về
Số: 246/LĐLĐ 08/04/2016

Về việc đôn đốc ủng hộ quỹ "Vì nữ CNVCLĐ nghèo”; quỹ...

Tải về
Số: 37/HD-LĐLĐ 30/03/2016

Hướng dẫn kỷ niệm 130 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 -...

Tải về
Số: 243/GM-LĐLĐ 04/04/2016

Giấy mời

Tải về
Số: 241/LĐLĐ 04/04/2016

V/v Hướng dẫn thực hiện "Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện"...

Tải về
Số: 233/LĐLĐ 15/03/2016

Về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Nước thế giới...

Tải về
Số: 232/LĐLĐ 15/03/2016

Về việc tổ chức phong trào toàn dân bảo vệ chủ quyền lãnh...

Tải về
Số: 256/QĐ-LĐLĐ 10/03/2016

Ban hành Quy định về phụ cấp Ban biên tập, chế độ nhuận bút...

Tải về
Số: 255/QĐ-LĐLĐ 10/03/2016

Về việc sửa đổi Quy chế quản lý và hoạt động của Trang thông...

Tải về
Số: 255/QĐ-LĐLĐ 10/03/2016

Về việc sửa đổi Quy chế quản lý và hoạt động của Trang thông...

Tải về
Số: 27/KH -LĐLĐ 10/03/2016

Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại...

Tải về
Số: 35/HD-LĐLĐ 08/03/2016

HƯỚNG DẪN HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ QUỐC GIA VỀ AN TOÀN VỆ SINH LAO...

Tải về
Số: 222/LĐLĐ 26/02/2016

Về việc tăng cường viết tin, bài cho trang Website Liên đoàn...

Tải về
Số: 221/LĐLĐ 26/02/2016

Về việc triển khai các hoạt động tuyên truyền phòng, chống...

Tải về
Số 215/LĐLĐ ngày 17/02/2016 17/02/2016

Hướng dẫn báo cao tổng kết 10 năm (2006 - 2015) công đoàn tổ...

Tải về
Số 33/HD-LĐLĐ 29/01/2016

Hướng dẫn tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân Bính...

Tải về
Số 215/QĐ-LĐLĐ 22/01/2016

Quyết định khen thưởng chuyên đề "Giỏi việc nước, đảm việc...

Tải về
Số 34/HD-LĐLĐ 29/01/2016

Hướng dẫn tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm 2016

Tải về
Số 214,216,217,218,219/QĐ-LĐLĐ 22/01/2016

Các quyết định khen thưởng năm 2015

Tải về
Số 32/HD-LĐLĐ 19/01/2016

Hướng dẫn công tác nữ công năm 2016

Tải về
Số 202/GM-LĐLĐ 18/01/2016

Giấy mời dự Hội nghị Tổng kết Công đoàn năm 2015 và sơ kết...

Tải về
Số 201/LĐLĐ 14/01/2016

Công văn đôn đốc báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại...

Tải về
Số 30/HD-LĐLĐ 07/01/2016

HƯỚNG DẪN Công tác tuyên truyền giáo dục năm 2016

Tải về
Số 35/KH-UBKT-LĐLĐ 31/12/2015

KẾ HOẠCH Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt...

Tải về
Số 34/CTr-UBKT-LĐLĐ 30/12/2015

Chương trình công tác năm 2016 của Ủy Ban Kiểm tra Liê đoàn...

Tải về
Số 31/HD-LĐLĐ 08/01/2016

Hướng dẫn khen thưởng chuyên đề "Văn hoá, Thể thao"

Tải về
Số: 191/LĐLĐ 28/12/2015

V/v thực hiện kê khai MBTS năm 2015

Tải về
Số: 187 /LĐLĐ 16/12/2015

Về việc báo cáo quyết toán thu – chi Tài chính công đoàn năm...

Tải về
Số: 29/HD-LĐLĐ 15/12/2015

Đánh giá, phân loại và bình xét khen thưởng tập thể, cá nhân...

Tải về
Số: 183/LĐLĐ 14/12/2015

Về việc chăm lo đời sống CNVCLĐ trong dịp Tết nguyên đán...

Tải về
Số: 179/LĐLĐ 09/12/2015

V/v tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng năm 2015

Tải về
  Trang trước  1 2 3 4 5 6 7 8 9  Trang sau