Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
Số: 136/LĐLĐ 13/10/2015

V/v mua và đọc Báo Lao động

Tải về
Số: 24/HD-LĐLĐ 12/10/2015

Hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2016

Tải về
Số: 23/HD-CTĐ 01/10/2015

Hướng dẫn chấm điểm thi đua năm 2015

Tải về
Số: 21/KH-CTĐ 01/10/2015

Kế hoạch tổ chức Hội thảo về thi đua, khen thưởng và kiểm...

Tải về
Số: 133/LĐLĐ 07/10/2015

V/v tăng cường viết tin, bài cho trang Website Liên đoàn Lao...

Tải về
Số: 18/KH-LĐLĐ 24/09/2015

Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nữ công và Bình...

Tải về
Số: 17/KH-LĐLĐ 23/09/2015

Kế hoạch sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội...

Tải về
Số: 22/HD-LĐLĐ 23/09/2015

Hướng dẫn Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 85 năm ngày thành...

Tải về
Số: 21/HD-LĐLĐ 20/09/2015

Hướng dẫn Phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"...

Tải về
Số: 128/LĐLĐ 17/09/2015

V/v Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho...

Tải về
Số: 127/LĐLĐ 14/09/2015

V/v Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 6a/NQ-TLĐ...

Tải về
Số: 14/KH-LĐLĐ 10/09/2015

Kế hoạch Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch...

Tải về
Số: 116/LĐLĐ 20/08/2015

V/v Phối hợp tổ chức Hội nghị CBCC, Hội nghị NLĐ

Tải về
Số: 133/QĐ-LĐLĐ 11/08/2015

Về việc khen thưởng thành tích phong trào thi đua Lao động...

Tải về
Số: 07/TB-LĐLĐ 09/08/2015

Kết quả họp xét khen thưởng Công đoàn giáo dục năm học 2014...

Tải về
Số: 100/LĐLĐ 22/07/2015

V/v cung cấp thông tin liên quan để thực hiện kinh phí chỉ...

Tải về
Số: 53/BC-LĐLĐ 23/07/2015

Hoạt động công đoàn tháng 7, nhiệm vụ công tác tháng 8 năm...

Tải về
Số: 41/BC-LĐLĐ 19/07/2015

Báo cáo Hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, phương hướng,...

Tải về
Số: 08/NQ-BCH 16/07/2015

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 8 BAN CHẤP HÀNH LIÊN ĐOÀN LAO...

Tải về
98/LĐLĐ 21/07/2015

V/v đính chính Điều lệ Hội thao CNVCLĐ năm 2015

Tải về
Số: 96/LĐLĐ 19/07/2015

Về việc kiểm tra, đánh giá chất lượng Thỏa ước lao động tập...

Tải về
01/2015/TTLT-BNV-BTC 13/04/2015

Hướng dẫn một số Điều của Nghị định 108 về chính sách tinh...

Tải về
108/2014/NĐ-CP 19/11/2014

Về chính sách tinh giản biên chế

Tải về
91/LĐLĐ 05/07/2015

V/v Triển khai thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của...

Tải về
Số: 90/LĐLĐ 30/06/2015

V/v tuyên truyền phòng chống dịch Mers-Cov

Tải về
Số: 45/BC-LĐLĐ 28/06/2015

Kết quả thực hiện các nội dung, chỉ tiêu giao ước thi đua 6...

Tải về
Số: 19/HD-LĐLĐ 29/06/2015

Tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của công...

Tải về
Số: 18/HD- LĐLĐ 29/06/2015

Xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và đánh giá chất lượng...

Tải về
Số: 88/LĐLĐ 28/06/2015

Về việc tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước CNVCLĐ lần...

Tải về
Số: 40/BC-LĐLĐ 14/06/2015

Hoạt động công đoàn tháng 6, nhiệm vụ công tác tháng 7 năm...

Tải về
Số: 78/ĐL-HTCNVCLĐ 14/06/2015

Điều lệ Hội thao công nhân, viên chức, lao động tỉnh Cao...

Tải về
Số: 10/KH-LN 14/06/2015

Kế hoạch tổ chức Hội thao công nhân viên chức, lao động tỉnh...

Tải về
Số: 09/KH- LĐLĐ 14/06/2015

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 25/5/2015 của...

Tải về
Số: 75/LĐLĐ 11/06/2015

V/v hướng dẫn một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác Bình...

Tải về
Số: 74/HD- LĐLĐ 11/06/2015

V/v Hướng dẫn tổ chức Ngày Gia đình Việt Nam và các ngày kỷ...

Tải về
Số: 17/HD-LĐLĐ 03/06/2015

Hướng dẫn triển khai Tháng hành động phòng chống ma tuý năm...

Tải về
Số: 71/LĐLĐ 02/06/2015

V/v hướng dẫn tổ chức các hoạt động hiến máu tình nguyện và...

Tải về
Số: 79/QĐ- LĐLĐ 24/05/2015

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng sáng kiến...

Tải về
Số: 67/LĐLĐ 24/05/2015

V/v hưởng ứng Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Cao Bằng lần...

Tải về
Số: 04/TB-LĐLĐ 24/05/2015

Thông báo về việc phân công nhiệm vụ các đồng chí Ủy viên...

Tải về
Số: 78/QĐ-LĐLĐ 24/05/2015

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua -...

Tải về
Số: 16/HD-LĐLĐ 24/05/2015

Hướng dẫn khen thưởng thi đua chuyên đề “Xanh - Sạch - Đẹp,...

Tải về
Số: 65/LĐLĐ 20/05/2015

V/v tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng năm học...

Tải về
Số: 73/QĐ- LĐLĐ 17/05/2015

Về việc khen thưởng thành tích phong trào “Giỏi việc nước,...

Tải về
Số: 72/QĐ- LĐLĐ 17/05/2015

Về việc khen thưởng tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến...

Tải về
Số: 15/HD-LĐLĐ 18/05/2015

Hướng dẫn về việc báo cáo sơ kết công tác Công đoàn 6 tháng...

Tải về
Số: 07/UBKT-LĐLĐ 06/05/2015

Về việc tổng hợp báo cáo hoạt động Ủy ban kiểm tra 6 tháng...

Tải về
Số: 54/LĐLĐ 06/05/2015

V/v phân công tham luận tại Hội nghị Sơ kết thực hiện Nghị...

Tải về
Số: 53/LĐLĐ 04/05/2015

V/v vận động đoàn viên, CNVCLĐ tiết kiệm, ủng hộ xây dựng...

Tải về
Số: 14/HD-LĐLĐ 21/04/2015

Hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ...

Tải về
  Trang trước  1 2 3 4 5 6 7 8  Trang sau