Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
Số: 222/LĐLĐ 26/02/2016

Về việc tăng cường viết tin, bài cho trang Website Liên đoàn...

Tải về
Số: 221/LĐLĐ 26/02/2016

Về việc triển khai các hoạt động tuyên truyền phòng, chống...

Tải về
Số 215/LĐLĐ ngày 17/02/2016 17/02/2016

Hướng dẫn báo cao tổng kết 10 năm (2006 - 2015) công đoàn tổ...

Tải về
Số 33/HD-LĐLĐ 29/01/2016

Hướng dẫn tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân Bính...

Tải về
Số 215/QĐ-LĐLĐ 22/01/2016

Quyết định khen thưởng chuyên đề "Giỏi việc nước, đảm việc...

Tải về
Số 34/HD-LĐLĐ 29/01/2016

Hướng dẫn tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm 2016

Tải về
Số 214,216,217,218,219/QĐ-LĐLĐ 22/01/2016

Các quyết định khen thưởng năm 2015

Tải về
Số 32/HD-LĐLĐ 19/01/2016

Hướng dẫn công tác nữ công năm 2016

Tải về
Số 202/GM-LĐLĐ 18/01/2016

Giấy mời dự Hội nghị Tổng kết Công đoàn năm 2015 và sơ kết...

Tải về
Số 201/LĐLĐ 14/01/2016

Công văn đôn đốc báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại...

Tải về
Số 30/HD-LĐLĐ 07/01/2016

HƯỚNG DẪN Công tác tuyên truyền giáo dục năm 2016

Tải về
Số 35/KH-UBKT-LĐLĐ 31/12/2015

KẾ HOẠCH Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt...

Tải về
Số 34/CTr-UBKT-LĐLĐ 30/12/2015

Chương trình công tác năm 2016 của Ủy Ban Kiểm tra Liê đoàn...

Tải về
Số 31/HD-LĐLĐ 08/01/2016

Hướng dẫn khen thưởng chuyên đề "Văn hoá, Thể thao"

Tải về
Số: 191/LĐLĐ 28/12/2015

V/v thực hiện kê khai MBTS năm 2015

Tải về
Số: 187 /LĐLĐ 16/12/2015

Về việc báo cáo quyết toán thu – chi Tài chính công đoàn năm...

Tải về
Số: 29/HD-LĐLĐ 15/12/2015

Đánh giá, phân loại và bình xét khen thưởng tập thể, cá nhân...

Tải về
Số: 183/LĐLĐ 14/12/2015

Về việc chăm lo đời sống CNVCLĐ trong dịp Tết nguyên đán...

Tải về
Số: 179/LĐLĐ 09/12/2015

V/v tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng năm 2015

Tải về
Số: 169/LĐLĐ 25/11/2015

V/v đánh giá chất lượng hoạt động các cấp công đoàn và thống...

Tải về
Số: 166/LĐLĐ 23/11/2015

Về việc báo cáo kết quả hoạt động công tác nữ công năm 2015

Tải về
Số: 26/HD-UBKT 03/11/2015

Hướng dẫn Uỷ Ban Kiểm tra công đoàn các cấp sơ kết nửa nhiệm...

Tải về
Số: 28/HD-LĐLĐ 02/11/2015

Hướng dẫn công đoàn tham gia tổ chức Hội nghị người lao động...

Tải về
Số: 25/HD-LĐLĐ 14/10/2015

Hướng dẫn hoạt động và bình xét khen thưởng Khối thi đua...

Tải về
Số: 27/HD-LĐLĐ 28/10/2015

Hướng dẫn báo cáo tổng kết công tác Công đoàn năm 2015,...

Tải về
Số: 20/KH-LĐLĐ 02/10/2015

Kế hoạch Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 5b/NQ-BCH ngày...

Tải về
Số: 25/UBKT-LĐLĐ 16/10/2015

V/v tổng hợp báo cáo hoạt động kiểm tra năm 2015

Tải về
Số: 26/HD-LĐLĐ 16/10/2015

Hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết về nâng cao chất...

Tải về
Số: 166/QĐ- LĐLĐ 14/10/2015

Về việc ban hành Quy chế khen thưởng của Liên đoàn Lao động...

Tải về
10/2012/QH13 18/06/2012

Bộ Luật Lao Động 2012

Tải về
12/2012/QH13 01/01/2013

Luật Công Đoàn 2012

Tải về
Số: 136/LĐLĐ 14/10/2015

V/v mua và đọc Báo Lao động

Tải về
Số: 24/HD-LĐLĐ 13/10/2015

Hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2016

Tải về
Số: 23/HD-CTĐ 02/10/2015

Hướng dẫn chấm điểm thi đua năm 2015

Tải về
Số: 21/KH-CTĐ 02/10/2015

Kế hoạch tổ chức Hội thảo về thi đua, khen thưởng và kiểm...

Tải về
Số: 133/LĐLĐ 08/10/2015

V/v tăng cường viết tin, bài cho trang Website Liên đoàn Lao...

Tải về
Số: 18/KH-LĐLĐ 25/09/2015

Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nữ công và Bình...

Tải về
Số: 17/KH-LĐLĐ 24/09/2015

Kế hoạch sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội...

Tải về
Số: 22/HD-LĐLĐ 24/09/2015

Hướng dẫn Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 85 năm ngày thành...

Tải về
Số: 21/HD-LĐLĐ 21/09/2015

Hướng dẫn Phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"...

Tải về
Số: 128/LĐLĐ 18/09/2015

V/v Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho...

Tải về
Số: 127/LĐLĐ 15/09/2015

V/v Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 6a/NQ-TLĐ...

Tải về
Số: 14/KH-LĐLĐ 11/09/2015

Kế hoạch Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch...

Tải về
Số: 116/LĐLĐ 21/08/2015

V/v Phối hợp tổ chức Hội nghị CBCC, Hội nghị NLĐ

Tải về
Số: 133/QĐ-LĐLĐ 12/08/2015

Về việc khen thưởng thành tích phong trào thi đua Lao động...

Tải về
Số: 07/TB-LĐLĐ 10/08/2015

Kết quả họp xét khen thưởng Công đoàn giáo dục năm học 2014...

Tải về
Số: 100/LĐLĐ 23/07/2015

V/v cung cấp thông tin liên quan để thực hiện kinh phí chỉ...

Tải về
Số: 53/BC-LĐLĐ 24/07/2015

Hoạt động công đoàn tháng 7, nhiệm vụ công tác tháng 8 năm...

Tải về
Số: 41/BC-LĐLĐ 20/07/2015

Báo cáo Hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, phương hướng,...

Tải về
Số: 08/NQ-BCH 17/07/2015

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 8 BAN CHẤP HÀNH LIÊN ĐOÀN LAO...

Tải về
98/LĐLĐ 22/07/2015

V/v đính chính Điều lệ Hội thao CNVCLĐ năm 2015

Tải về
Số: 96/LĐLĐ 20/07/2015

Về việc kiểm tra, đánh giá chất lượng Thỏa ước lao động tập...

Tải về
01/2015/TTLT-BNV-BTC 14/04/2015

Hướng dẫn một số Điều của Nghị định 108 về chính sách tinh...

Tải về
108/2014/NĐ-CP 20/11/2014

Về chính sách tinh giản biên chế

Tải về
91/LĐLĐ 06/07/2015

V/v Triển khai thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của...

Tải về
Số: 90/LĐLĐ 01/07/2015

V/v tuyên truyền phòng chống dịch Mers-Cov

Tải về
Số: 45/BC-LĐLĐ 29/06/2015

Kết quả thực hiện các nội dung, chỉ tiêu giao ước thi đua 6...

Tải về
Số: 19/HD-LĐLĐ 30/06/2015

Tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của công...

Tải về
Số: 18/HD- LĐLĐ 30/06/2015

Xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và đánh giá chất lượng...

Tải về
Số: 88/LĐLĐ 29/06/2015

Về việc tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước CNVCLĐ lần...

Tải về
Số: 40/BC-LĐLĐ 15/06/2015

Hoạt động công đoàn tháng 6, nhiệm vụ công tác tháng 7 năm...

Tải về
Số: 78/ĐL-HTCNVCLĐ 15/06/2015

Điều lệ Hội thao công nhân, viên chức, lao động tỉnh Cao...

Tải về
Số: 10/KH-LN 15/06/2015

Kế hoạch tổ chức Hội thao công nhân viên chức, lao động tỉnh...

Tải về
Số: 09/KH- LĐLĐ 15/06/2015

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 25/5/2015 của...

Tải về
Số: 75/LĐLĐ 12/06/2015

V/v hướng dẫn một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác Bình...

Tải về
Số: 74/HD- LĐLĐ 12/06/2015

V/v Hướng dẫn tổ chức Ngày Gia đình Việt Nam và các ngày kỷ...

Tải về
Số: 17/HD-LĐLĐ 04/06/2015

Hướng dẫn triển khai Tháng hành động phòng chống ma tuý năm...

Tải về
Số: 71/LĐLĐ 03/06/2015

V/v hướng dẫn tổ chức các hoạt động hiến máu tình nguyện và...

Tải về
Số: 79/QĐ- LĐLĐ 25/05/2015

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng sáng kiến...

Tải về
Số: 67/LĐLĐ 25/05/2015

V/v hưởng ứng Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Cao Bằng lần...

Tải về
Số: 04/TB-LĐLĐ 25/05/2015

Thông báo về việc phân công nhiệm vụ các đồng chí Ủy viên...

Tải về
Số: 78/QĐ-LĐLĐ 25/05/2015

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua -...

Tải về
Số: 16/HD-LĐLĐ 25/05/2015

Hướng dẫn khen thưởng thi đua chuyên đề “Xanh - Sạch - Đẹp,...

Tải về
Số: 65/LĐLĐ 21/05/2015

V/v tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng năm học...

Tải về
Số: 73/QĐ- LĐLĐ 18/05/2015

Về việc khen thưởng thành tích phong trào “Giỏi việc nước,...

Tải về
Số: 72/QĐ- LĐLĐ 18/05/2015

Về việc khen thưởng tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến...

Tải về
Số: 15/HD-LĐLĐ 19/05/2015

Hướng dẫn về việc báo cáo sơ kết công tác Công đoàn 6 tháng...

Tải về
Số: 07/UBKT-LĐLĐ 07/05/2015

Về việc tổng hợp báo cáo hoạt động Ủy ban kiểm tra 6 tháng...

Tải về
Số: 54/LĐLĐ 07/05/2015

V/v phân công tham luận tại Hội nghị Sơ kết thực hiện Nghị...

Tải về
Số: 53/LĐLĐ 05/05/2015

V/v vận động đoàn viên, CNVCLĐ tiết kiệm, ủng hộ xây dựng...

Tải về
Số: 14/HD-LĐLĐ 22/04/2015

Hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ...

Tải về
Số: 52/QĐ-LĐLĐ 13/04/2015

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Văn phòng tư vấn pháp...

Tải về
Số: 51/QĐ-LĐLĐ 13/04/2015

Về việc Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động tư vấn...

Tải về
Số: 42/LĐLĐ 09/04/2015

Về việc thông báo bổ sung kết quả thu quỹ “Vì nữ...

Tải về
Số: 04/KH-LĐLĐ 06/04/2015

Kế hoạch Tổ chức Lễ phát động “Tháng Công nhân” năm 2015

Tải về
Số: 36/LĐLĐ 01/04/2015

Về việc thông báo kết quả thu quỹ “Vì nữ CNVCLĐ...

Tải về
Số: 32/LĐLĐ 31/03/2015

V/v phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, tội phạm, mại dâm trong...

Tải về
Số: 13/HD-LĐLĐ 30/03/2015

Hướng dẫn Tổ chức các hoạt động " Tháng Công nhân" năm 2015

Tải về
Số: 12 /HD-LĐLĐ 30/03/2015

Hướng dẫn Tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền...

Tải về
Số: 01/TB-UBKT 24/03/2015

Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và kiểm...

Tải về
Số: 11/HD-LĐLĐ 13/03/2015

Hướng dẫn hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về “An toàn vệ sinh lao...

Tải về
Số: 24/LĐLĐ 09/03/2015

Về việc vận động đoàn viên, CNVCLĐ ủng hộ Hoàng Sa -...

Tải về
Số: 10/HD-LĐLĐ 09/03/2015

Hướng dẫn Tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, Đại hội XVIII...

Tải về
Số: 09/HD- LĐLĐ 27/02/2015

Hướng dẫn Về việc sơ kết thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH về...

Tải về
Số: 08/HD-LĐLĐ 13/02/2015

Hướng dẫn Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 105 năm ngày Quốc tế...

Tải về
Số 04/2015/NĐ-CP 09/01/2015

Nghị định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan...

Tải về
Số: 03/KH-LĐLĐ 02/02/2015

Kế hoạch Đi thăm, tặng quà cán bộ lão thành công đoàn, doanh...

Tải về
Số: 17/QĐ-LĐLĐ 29/01/2015

Về việc thành lập Văn phòng Tư vấn pháp luật Liên đoàn Lao...

Tải về
Số: 02 /KH-LĐLĐ 30/01/2015

Kế hoạch Tổ chức lấy ý kiến tham gia dự thảo Bộ luật Dân sự...

Tải về
Số: 01/KH- LĐLĐ 30/01/2015

Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07 tháng 4 năm...

Tải về