Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
Số: 96/LĐLĐ 20/07/2015

Về việc kiểm tra, đánh giá chất lượng Thỏa ước lao động tập...

Tải về
01/2015/TTLT-BNV-BTC 14/04/2015

Hướng dẫn một số Điều của Nghị định 108 về chính sách tinh...

Tải về
108/2014/NĐ-CP 20/11/2014

Về chính sách tinh giản biên chế

Tải về
91/LĐLĐ 06/07/2015

V/v Triển khai thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của...

Tải về
Số: 90/LĐLĐ 01/07/2015

V/v tuyên truyền phòng chống dịch Mers-Cov

Tải về
Số: 45/BC-LĐLĐ 29/06/2015

Kết quả thực hiện các nội dung, chỉ tiêu giao ước thi đua 6...

Tải về
Số: 19/HD-LĐLĐ 30/06/2015

Tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của công...

Tải về
Số: 18/HD- LĐLĐ 30/06/2015

Xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và đánh giá chất lượng...

Tải về
Số: 88/LĐLĐ 29/06/2015

Về việc tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước CNVCLĐ lần...

Tải về
Số: 40/BC-LĐLĐ 15/06/2015

Hoạt động công đoàn tháng 6, nhiệm vụ công tác tháng 7 năm...

Tải về
Số: 78/ĐL-HTCNVCLĐ 15/06/2015

Điều lệ Hội thao công nhân, viên chức, lao động tỉnh Cao...

Tải về
Số: 10/KH-LN 15/06/2015

Kế hoạch tổ chức Hội thao công nhân viên chức, lao động tỉnh...

Tải về
Số: 09/KH- LĐLĐ 15/06/2015

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 25/5/2015 của...

Tải về
Số: 75/LĐLĐ 12/06/2015

V/v hướng dẫn một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác Bình...

Tải về
Số: 74/HD- LĐLĐ 12/06/2015

V/v Hướng dẫn tổ chức Ngày Gia đình Việt Nam và các ngày kỷ...

Tải về
Số: 17/HD-LĐLĐ 04/06/2015

Hướng dẫn triển khai Tháng hành động phòng chống ma tuý năm...

Tải về
Số: 71/LĐLĐ 03/06/2015

V/v hướng dẫn tổ chức các hoạt động hiến máu tình nguyện và...

Tải về
Số: 79/QĐ- LĐLĐ 25/05/2015

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng sáng kiến...

Tải về
Số: 67/LĐLĐ 25/05/2015

V/v hưởng ứng Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Cao Bằng lần...

Tải về
Số: 04/TB-LĐLĐ 25/05/2015

Thông báo về việc phân công nhiệm vụ các đồng chí Ủy viên...

Tải về
Số: 78/QĐ-LĐLĐ 25/05/2015

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua -...

Tải về
Số: 16/HD-LĐLĐ 25/05/2015

Hướng dẫn khen thưởng thi đua chuyên đề “Xanh - Sạch - Đẹp,...

Tải về
Số: 65/LĐLĐ 21/05/2015

V/v tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng năm học...

Tải về
Số: 73/QĐ- LĐLĐ 18/05/2015

Về việc khen thưởng thành tích phong trào “Giỏi việc nước,...

Tải về
Số: 72/QĐ- LĐLĐ 18/05/2015

Về việc khen thưởng tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến...

Tải về
Số: 15/HD-LĐLĐ 19/05/2015

Hướng dẫn về việc báo cáo sơ kết công tác Công đoàn 6 tháng...

Tải về
Số: 07/UBKT-LĐLĐ 07/05/2015

Về việc tổng hợp báo cáo hoạt động Ủy ban kiểm tra 6 tháng...

Tải về
Số: 54/LĐLĐ 07/05/2015

V/v phân công tham luận tại Hội nghị Sơ kết thực hiện Nghị...

Tải về
Số: 53/LĐLĐ 05/05/2015

V/v vận động đoàn viên, CNVCLĐ tiết kiệm, ủng hộ xây dựng...

Tải về
Số: 14/HD-LĐLĐ 22/04/2015

Hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ...

Tải về
Số: 52/QĐ-LĐLĐ 13/04/2015

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Văn phòng tư vấn pháp...

Tải về
Số: 51/QĐ-LĐLĐ 13/04/2015

Về việc Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động tư vấn...

Tải về
Số: 42/LĐLĐ 09/04/2015

Về việc thông báo bổ sung kết quả thu quỹ “Vì nữ...

Tải về
Số: 04/KH-LĐLĐ 06/04/2015

Kế hoạch Tổ chức Lễ phát động “Tháng Công nhân” năm 2015

Tải về
Số: 36/LĐLĐ 01/04/2015

Về việc thông báo kết quả thu quỹ “Vì nữ CNVCLĐ...

Tải về
Số: 32/LĐLĐ 31/03/2015

V/v phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, tội phạm, mại dâm trong...

Tải về
Số: 13/HD-LĐLĐ 30/03/2015

Hướng dẫn Tổ chức các hoạt động " Tháng Công nhân" năm 2015

Tải về
Số: 12 /HD-LĐLĐ 30/03/2015

Hướng dẫn Tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền...

Tải về
Số: 01/TB-UBKT 24/03/2015

Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và kiểm...

Tải về
Số: 11/HD-LĐLĐ 13/03/2015

Hướng dẫn hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về “An toàn vệ sinh lao...

Tải về
Số: 24/LĐLĐ 09/03/2015

Về việc vận động đoàn viên, CNVCLĐ ủng hộ Hoàng Sa -...

Tải về
Số: 10/HD-LĐLĐ 09/03/2015

Hướng dẫn Tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, Đại hội XVIII...

Tải về
Số: 09/HD- LĐLĐ 27/02/2015

Hướng dẫn Về việc sơ kết thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH về...

Tải về
Số: 08/HD-LĐLĐ 13/02/2015

Hướng dẫn Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 105 năm ngày Quốc tế...

Tải về
Số 04/2015/NĐ-CP 09/01/2015

Nghị định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan...

Tải về
Số: 03/KH-LĐLĐ 02/02/2015

Kế hoạch Đi thăm, tặng quà cán bộ lão thành công đoàn, doanh...

Tải về
Số: 17/QĐ-LĐLĐ 29/01/2015

Về việc thành lập Văn phòng Tư vấn pháp luật Liên đoàn Lao...

Tải về
Số: 02 /KH-LĐLĐ 30/01/2015

Kế hoạch Tổ chức lấy ý kiến tham gia dự thảo Bộ luật Dân sự...

Tải về
Số: 01/KH- LĐLĐ 30/01/2015

Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07 tháng 4 năm...

Tải về
Số:07/HD-LĐLĐ 29/01/2015

Hướng dẫn Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp

Tải về
Số: 12/QĐ-LĐLĐ 27/01/2015

Về việc phân bổ quà Tết năm 2015

Tải về
Số: 12/PĐTĐ-LĐLĐ 21/01/2015

Phát động phong trào Trong cán bộ, công chức, viên chức và...

Tải về
Số: 06 /HD -LĐLĐ 22/01/2015

Hướng dẫn Tổ chức hoạt động Ban Nữ công quần chúng

Tải về
Số: 05/HD -LĐLĐ 22/01/2015

Hướng dẫn Nhiệm vụ trọng tâm công tác nữ công năm 2015

Tải về
Số: 06/QĐ- LĐLĐ 19/01/2015

Về việc khen thưởng thành tích phong trào “Xanh - Sạch -...

Tải về
Số: 05/QĐ- LĐLĐ 19/01/2015

Về việc khen thưởng thành tích phong trào “Giỏi việc nước,...

Tải về
Số: 04/QĐ- LĐLĐ 19/01/2015

Về việc khen thưởng thành tích phong trào thi đua lao động...

Tải về
Số: 05/GM-LĐLĐ 15/01/2015

Giấy mời Hội nghị tổng kết

Tải về
Số: 04/HD-LĐLĐ 14/01/2015

Hướng dẫn Công tác tuyên truyền, giáo dục năm 2015

Tải về
số: 1564/QĐ- TLĐ 24/12/2014

Quyết định về việc Ban hành Quy chế khen thưởng của Tổ chức...

Tải về
Số: 1125/HD-LĐLĐ 08/01/2015

Học tập chuyên đề năm 2015 “ Học tập và làm theo tấm gương...

Tải về
Số: 1109/LĐLĐ 27/12/2014

V/v Đảm bảo TTATGT trong dịp tết Dương lịch, tết Nguyên đán...

Tải về
Số: 2564 /HD-LĐLĐ 10/10/2012

Hướng dẫn Khen thưởng Phong trào thi đua "Giỏi việc nước,...

Tải về
Số: 2207/HD-LĐLĐ 07/03/2012

Hướng dẫn Khen thưởng Bằng Lao động sáng tạo hàng năm

Tải về
Số: 1316/TTr-LĐLĐ 31/08/2010

Hướng dẫn kiểm tra chấm điểm thi đua và khen thưởng chuyên...

Tải về
Số: 1122/HD-LĐLĐ 07/01/2015

Tuyên truyền kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản...

Tải về
Số: 1121/HD-LĐLĐ 07/01/2015

Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2015

Tải về
Số: 1755 /HD-TLĐ 20/11/2013

CÔNG ĐOÀN THAM GIA XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở...

Tải về
Số: 60/2013/NĐ-CP 19/06/2013

QUY ĐỊNH CHI TIẾT KHOẢN 3 ĐIỀU 63 CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ...

Tải về
Số: 09/1998/TTLT–TCCP–TLĐLĐ 04/12/1998

Hướng dẫn về tổ chức và nội dung hội nghị cán bộ, công chức...

Tải về
Số: 71/1998/NĐ-CP 08/09/1998

Ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ...

Tải về
Số: 1115/ KH-KTr- LĐLĐ 31/12/2015

Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, kiểm...

Tải về
Số: 1108/LĐLĐ 27/12/2014

V/v chăm lo đời sống CNVCLĐ trong dịp tết Nguyên đán Ất...

Tải về
Số: 1106/LĐLĐ 25/12/2014

V/v thống kê đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó...

Tải về
Số: 307/QĐ-LĐLĐ 03/10/2013

V/v Sửa đổi, bổ sung Quy chế khen thưởng Của Liên đoàn Lao...

Tải về
Số: 2014/QĐ- LĐLĐ 28/11/2011

Về việc ban hành Quy chế khen thưởng của Liên đoàn Lao...

Tải về
Số: 1104/KH-LĐLĐ 24/12/2014

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014...

Tải về
1098/LĐLĐ 17/12/2014

V/v bình xét khen thưởng năm 2014

Tải về
1092 /LĐLĐ 15/12/2014

V/v Đánh giá phân loại cán bộ công chức viên chức, lao động...

Tải về
1088/LĐLĐ 12/12/2014

V/v đánh giá, chấm điểm Công đoàn cơ sở năm 2014

Tải về
1085/LĐLĐ 12/12/2014

V/v tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng năm 2014

Tải về
1078/KH- CTĐ 09/12/2014

Hoạt động Cụm thi đua năm 2015

Tải về
1077/PĐTĐ-CTĐ 09/12/2014

PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA Trong cán bộ, công chức, viên...

Tải về
1063/KH-LĐLĐ 01/12/2014

Làm việc của Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh tại huyện...

Tải về
1061/LĐLĐ 28/11/2014

Danh sách Đối tượng thực hiện kê khai MBTS năm 2014

Tải về
10/2012/QH13 16/06/2012

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

Tải về
Số: 1058/HD- LĐLĐ 26/11/2014

Hoạt động của Khối thi đua Liên đoàn Lao động các huyện, ...

Tải về
Số: 1037/LĐLĐ 18/11/2014

V/v Công đoàn phối hợp thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở...

Tải về
1039/TB-LĐLĐ 18/11/2014

Về việc thay đổi số hiệu tài khoản

Tải về
1035/KH-LĐLĐ 18/11/2014

Thực hiện Kết luận số 95-KL/TW ngày 02/4/2014 của Ban Bí thư...

Tải về
1031/HD-LĐLĐ 17/11/2014

Đánh giá chất lượng thương lượng tập thể, ký kết và tổ chức...

Tải về
1030/KH-LĐLĐ 17/11/2014

Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại...

Tải về
Số: 1027/HD-LĐLĐ 13/11/2014

HƯỚNG DẪN Triển khai Tháng hành động Quốc gia phòng chống...

Tải về
Số: 1014/LĐLĐ 07/11/2014

V/v hướng dẫn tổng kết công tác Công đoàn năm 2014

Tải về
1004/UBKT-LĐLĐ 28/10/2014

V/v tổng hợp báo cáo hoạt động kiểm tra năm 2014

Tải về
1003/UBKT - LĐLĐ 28/10/2014

V/v báo cáo thống kê số liệu phục vụ cho công tác nghiên cứu...

Tải về
Số: 1001/HD-LĐLĐ 27/10/2014

Xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2015

Tải về
Số: 994/CV- LĐLĐ 16/10/2014

Về việc xét "Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá...

Tải về
Số: 986/LĐLĐ 13/10/2014

Về việc tham gia dự thi

Tải về
Số: 985/LĐLĐ 13/10/2014

V/v thay đổi địa điểm tổ chức Hội thi "Cán bộ công đoàn cơ...

Tải về
  Trang trước  1 2 3 4 5 6 7 8  Trang sau