Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
Số:07/HD-LĐLĐ 29/01/2015

Hướng dẫn Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp

Tải về
Số: 12/QĐ-LĐLĐ 27/01/2015

Về việc phân bổ quà Tết năm 2015

Tải về
Số: 12/PĐTĐ-LĐLĐ 21/01/2015

Phát động phong trào Trong cán bộ, công chức, viên chức và...

Tải về
Số: 06 /HD -LĐLĐ 22/01/2015

Hướng dẫn Tổ chức hoạt động Ban Nữ công quần chúng

Tải về
Số: 05/HD -LĐLĐ 22/01/2015

Hướng dẫn Nhiệm vụ trọng tâm công tác nữ công năm 2015

Tải về
Số: 06/QĐ- LĐLĐ 19/01/2015

Về việc khen thưởng thành tích phong trào “Xanh - Sạch -...

Tải về
Số: 05/QĐ- LĐLĐ 19/01/2015

Về việc khen thưởng thành tích phong trào “Giỏi việc nước,...

Tải về
Số: 04/QĐ- LĐLĐ 19/01/2015

Về việc khen thưởng thành tích phong trào thi đua lao động...

Tải về
Số: 05/GM-LĐLĐ 15/01/2015

Giấy mời Hội nghị tổng kết

Tải về
Số: 04/HD-LĐLĐ 14/01/2015

Hướng dẫn Công tác tuyên truyền, giáo dục năm 2015

Tải về
số: 1564/QĐ- TLĐ 24/12/2014

Quyết định về việc Ban hành Quy chế khen thưởng của Tổ chức...

Tải về
Số: 1125/HD-LĐLĐ 08/01/2015

Học tập chuyên đề năm 2015 “ Học tập và làm theo tấm gương...

Tải về
Số: 1109/LĐLĐ 27/12/2014

V/v Đảm bảo TTATGT trong dịp tết Dương lịch, tết Nguyên đán...

Tải về
Số: 2564 /HD-LĐLĐ 10/10/2012

Hướng dẫn Khen thưởng Phong trào thi đua "Giỏi việc nước,...

Tải về
Số: 2207/HD-LĐLĐ 07/03/2012

Hướng dẫn Khen thưởng Bằng Lao động sáng tạo hàng năm

Tải về
Số: 1316/TTr-LĐLĐ 31/08/2010

Hướng dẫn kiểm tra chấm điểm thi đua và khen thưởng chuyên...

Tải về
Số: 1122/HD-LĐLĐ 07/01/2015

Tuyên truyền kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản...

Tải về
Số: 1121/HD-LĐLĐ 07/01/2015

Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2015

Tải về
Số: 1755 /HD-TLĐ 20/11/2013

CÔNG ĐOÀN THAM GIA XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở...

Tải về
Số: 60/2013/NĐ-CP 19/06/2013

QUY ĐỊNH CHI TIẾT KHOẢN 3 ĐIỀU 63 CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ...

Tải về
Số: 09/1998/TTLT–TCCP–TLĐLĐ 04/12/1998

Hướng dẫn về tổ chức và nội dung hội nghị cán bộ, công chức...

Tải về
Số: 71/1998/NĐ-CP 08/09/1998

Ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ...

Tải về
Số: 1115/ KH-KTr- LĐLĐ 31/12/2015

Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, kiểm...

Tải về
Số: 1108/LĐLĐ 27/12/2014

V/v chăm lo đời sống CNVCLĐ trong dịp tết Nguyên đán Ất...

Tải về
Số: 1106/LĐLĐ 25/12/2014

V/v thống kê đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó...

Tải về
Số: 307/QĐ-LĐLĐ 03/10/2013

V/v Sửa đổi, bổ sung Quy chế khen thưởng Của Liên đoàn Lao...

Tải về
Số: 2014/QĐ- LĐLĐ 28/11/2011

Về việc ban hành Quy chế khen thưởng của Liên đoàn Lao...

Tải về
Số: 1104/KH-LĐLĐ 24/12/2014

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014...

Tải về
1098/LĐLĐ 17/12/2014

V/v bình xét khen thưởng năm 2014

Tải về
1092 /LĐLĐ 15/12/2014

V/v Đánh giá phân loại cán bộ công chức viên chức, lao động...

Tải về
1088/LĐLĐ 12/12/2014

V/v đánh giá, chấm điểm Công đoàn cơ sở năm 2014

Tải về
1085/LĐLĐ 12/12/2014

V/v tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng năm 2014

Tải về
1078/KH- CTĐ 09/12/2014

Hoạt động Cụm thi đua năm 2015

Tải về
1077/PĐTĐ-CTĐ 09/12/2014

PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA Trong cán bộ, công chức, viên...

Tải về
1063/KH-LĐLĐ 01/12/2014

Làm việc của Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh tại huyện...

Tải về
1061/LĐLĐ 28/11/2014

Danh sách Đối tượng thực hiện kê khai MBTS năm 2014

Tải về
10/2012/QH13 16/06/2012

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

Tải về
Số: 1058/HD- LĐLĐ 26/11/2014

Hoạt động của Khối thi đua Liên đoàn Lao động các huyện, ...

Tải về
Số: 1037/LĐLĐ 18/11/2014

V/v Công đoàn phối hợp thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở...

Tải về
1039/TB-LĐLĐ 18/11/2014

Về việc thay đổi số hiệu tài khoản

Tải về
1035/KH-LĐLĐ 18/11/2014

Thực hiện Kết luận số 95-KL/TW ngày 02/4/2014 của Ban Bí thư...

Tải về
1031/HD-LĐLĐ 17/11/2014

Đánh giá chất lượng thương lượng tập thể, ký kết và tổ chức...

Tải về
1030/KH-LĐLĐ 17/11/2014

Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại...

Tải về
Số: 1027/HD-LĐLĐ 13/11/2014

HƯỚNG DẪN Triển khai Tháng hành động Quốc gia phòng chống...

Tải về
Số: 1014/LĐLĐ 07/11/2014

V/v hướng dẫn tổng kết công tác Công đoàn năm 2014

Tải về
1004/UBKT-LĐLĐ 28/10/2014

V/v tổng hợp báo cáo hoạt động kiểm tra năm 2014

Tải về
1003/UBKT - LĐLĐ 28/10/2014

V/v báo cáo thống kê số liệu phục vụ cho công tác nghiên cứu...

Tải về
Số: 1001/HD-LĐLĐ 27/10/2014

Xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2015

Tải về
Số: 994/CV- LĐLĐ 16/10/2014

Về việc xét "Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá...

Tải về
Số: 986/LĐLĐ 13/10/2014

Về việc tham gia dự thi

Tải về
Số: 985/LĐLĐ 13/10/2014

V/v thay đổi địa điểm tổ chức Hội thi "Cán bộ công đoàn cơ...

Tải về
Số: 911/QĐ-LĐLĐ 08/09/2014

QUYẾT ĐỊNH Về việc bố trí cán bộ Ban Chính sách - Pháp...

Tải về
Số: 912/QĐ-LĐLĐ 08/09/2014

QUYẾT ĐỊNH Về việc bố trí cán bộ Ban Tổ chức Liên đoàn Lao...

Tải về
Số: 910/QĐ-LĐLĐ 08/09/2014

QUYẾT ĐỊNH Về việc Thành lập Ban Chính sách - Pháp luật ...

Tải về
Số: 909/QĐ-LĐLĐ 08/09/2014

Về việc Thành lập Ban Tổ chức Liên đoàn Lao động tỉnh Cao...

Tải về
Số: 768/KH-LĐLĐ 30/05/2014

KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thi Cán bộ Công đoàn cơ sở giỏi năm...

Tải về
Số: 20/2007/QĐ-BLĐTBXH 02/08/2007

QUYẾT ĐỊNH Ban hành chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức cần thiết...

Tải về
12/2012/QH13 20/06/2012

LUẬT CÔNG ĐOÀN

Tải về
10/2012/QH13 18/06/2012

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

Tải về
663 /TLĐ 22/05/2014

Căn cứ các văn bản của Bộ Lao động - Thương binh và Xă hội,...

Tải về
596/UBND-TD 17/03/2014

Về việc thực hiện Quyết định giải quyết khiếu nại của công...

Tải về
Tóm tắt một số nội dung cần lưu ý về xây dựng đề án vị trí việc làm (26/2/2014) 06/02/2014

Tóm tắt một số nội dung cần lưu ý về xây dựng đề án vị trí...

Tải về
  Trang trước  1 2 3 4 5 6 7