Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
Số: 994/CV- LĐLĐ 16/10/2014

Về việc xét "Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá...

Tải về
Số: 986/LĐLĐ 13/10/2014

Về việc tham gia dự thi

Tải về
Số: 985/LĐLĐ 13/10/2014

V/v thay đổi địa điểm tổ chức Hội thi "Cán bộ công đoàn cơ...

Tải về
Số: 911/QĐ-LĐLĐ 08/09/2014

QUYẾT ĐỊNH Về việc bố trí cán bộ Ban Chính sách - Pháp...

Tải về
Số: 912/QĐ-LĐLĐ 08/09/2014

QUYẾT ĐỊNH Về việc bố trí cán bộ Ban Tổ chức Liên đoàn Lao...

Tải về
Số: 910/QĐ-LĐLĐ 08/09/2014

QUYẾT ĐỊNH Về việc Thành lập Ban Chính sách - Pháp luật ...

Tải về
Số: 909/QĐ-LĐLĐ 08/09/2014

Về việc Thành lập Ban Tổ chức Liên đoàn Lao động tỉnh Cao...

Tải về
Số: 768/KH-LĐLĐ 30/05/2014

KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thi Cán bộ Công đoàn cơ sở giỏi năm...

Tải về
Số: 20/2007/QĐ-BLĐTBXH 02/08/2007

QUYẾT ĐỊNH Ban hành chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức cần thiết...

Tải về
12/2012/QH13 20/06/2012

LUẬT CÔNG ĐOÀN

Tải về
10/2012/QH13 18/06/2012

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

Tải về
663 /TLĐ 22/05/2014

Căn cứ các văn bản của Bộ Lao động - Thương binh và Xă hội,...

Tải về
596/UBND-TD 17/03/2014

Về việc thực hiện Quyết định giải quyết khiếu nại của công...

Tải về
Tóm tắt một số nội dung cần lưu ý về xây dựng đề án vị trí việc làm (26/2/2014) 06/02/2014

Tóm tắt một số nội dung cần lưu ý về xây dựng đề án vị trí...

Tải về
  Trang trước  1 2 3 4 5 6 7 8