Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
1070/KH-UBND 28/04/2020

Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người dân...

Tải về
.... 15/01/2020

Tài liệu HN BHC lần thứ 6, tổng kết công tác công đoàn và...

Tải về
604/GM-LĐLĐ 07/01/2020

GIẤY MỜI HN BCH LẦN THỨ 6

Tải về
2291/TB-SGTVT 05/11/2019

Thông báo về vi phạm các tuyến đường được phép hoạt...

Tải về
... 08/10/2019

TÀI LIỆU HN GIAO BAN QUÝ III/2019

Tải về
số 1075/QĐ-UBND 15/07/2019

Về việc tặng thưởng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có...

Tải về
Số: /GM-LĐLĐ 10/07/2019

Giấy mời Dự kỷ niệm 90 năm thành lập CĐVN

Tải về
Số: /BC-LĐLĐ 05/04/2019

Tài liệu hội nghị giao ban quý I/2019

Tải về
219/GUQ-LĐLĐ 21/02/2019

Giấy ủy quyền

Tải về
Tài liệu giao ban quý 09/10/2018

Tài liệu giao ban quý

Tải về
Số: 78/HD - LĐLĐ 28/05/2018

Tổ chức các hoạt động “Tháng hành động vì môi trường” hưởng...

Tải về
.... 16/12/2016

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ TỈNH...

Tải về
Số:45 /HD-LĐLĐ 01/12/2016

Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác nữ công năm 2017

Tải về
Số: 85/2015/NĐ-CP; 115/2015/NĐ-CP; 59/2015/TT-BLĐTBXH 01/10/2015

- QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ...

Tải về
Số: 39/HD-LĐLĐ 12/05/2016

Báo cáo sơ kết công tác Công đoàn 6 tháng đầu năm 2016,...

Tải về
Số 201/LĐLĐ 14/01/2016

Công văn đôn đốc báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại...

Tải về
10/2012/QH13 18/06/2012

Bộ Luật Lao Động 2012

Tải về
12/2012/QH13 01/01/2013

Luật Công Đoàn 2012

Tải về
01/2015/TTLT-BNV-BTC 14/04/2015

Hướng dẫn một số Điều của Nghị định 108 về chính sách tinh...

Tải về
108/2014/NĐ-CP 20/11/2014

Về chính sách tinh giản biên chế

Tải về
Số 04/2015/NĐ-CP 09/01/2015

Nghị định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan...

Tải về
số: 1564/QĐ- TLĐ 24/12/2014

Quyết định về việc Ban hành Quy chế khen thưởng của Tổ chức...

Tải về
Số: 1755 /HD-TLĐ 20/11/2013

CÔNG ĐOÀN THAM GIA XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở...

Tải về
Số: 60/2013/NĐ-CP 19/06/2013

QUY ĐỊNH CHI TIẾT KHOẢN 3 ĐIỀU 63 CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ...

Tải về
Số: 09/1998/TTLT–TCCP–TLĐLĐ 04/12/1998

Hướng dẫn về tổ chức và nội dung hội nghị cán bộ, công chức...

Tải về
Số: 71/1998/NĐ-CP 08/09/1998

Ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ...

Tải về
10/2012/QH13 16/06/2012

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

Tải về
663 /TLĐ 22/05/2014

Căn cứ các văn bản của Bộ Lao động - Thương binh và Xă hội,...

Tải về
596/UBND-TD 17/03/2014

Về việc thực hiện Quyết định giải quyết khiếu nại của công...

Tải về
Tóm tắt một số nội dung cần lưu ý về xây dựng đề án vị trí việc làm (26/2/2014) 06/02/2014

Tóm tắt một số nội dung cần lưu ý về xây dựng đề án vị trí...

Tải về