Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
745/LĐLĐ-VP 25/05/2020

v/v báo cáo hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ...

Tải về
517/LĐLĐ 25/10/2019

V/v báo cáo kết quả hoạt động công đoàn năm 2019; phướng...

Tải về
........... 20/08/2019

Tài liệu Hội nghị đánh giá kết quả vận động và đôn đốc thu...

Tải về
399 /LĐLĐ-VP 26/07/2019

V/v sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành VNPT-...

Tải về
..... 14/07/2019

ĐỊNH HƯỚNG THẢO LUẬN HỘI NGHỊ BCH LẦN THỨ 5

Tải về
.......... 11/07/2019

TÀI LIỆU HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 (BAN TỔ CHỨC...

Tải về
383 /GM-LĐLĐ 10/07/2019

GIẤY MỜI Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 5 khóa XVI, nhiệm...

Tải về
46/KH-LĐLĐ 14/06/2019

Kế hoạch tổ chức Hội nghị Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh lần thứ V...

Tải về
323 /LĐLĐ-VP 15/05/2019

V/v hướng dẫn sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm...

Tải về
266 /GM-LĐLĐ 02/04/2019

Giấy mời dự Hội nghị giao ban công tác Quý I và triển khai...

Tải về
257 /LĐLĐ-VP 27/03/2019

V/v tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2019

Tải về
249 /LĐLĐ-TCTGNC 15/03/2019

V/v thống kê, làm con dấu theo mẫu mới của các cấp công đoàn...

Tải về
75 /BC-LĐLĐ 14/02/2019

BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 02 và...

Tải về
68 /BC-LĐLĐ 16/01/2019

BÁO CÁO Kết quả hoạt động công đoàn và phong trào công...

Tải về
69 /BC-LĐLĐ 16/01/2019

BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 01 và...

Tải về
193/GM-LĐLĐ 15/01/2019

Giấy mời dự "Tết sum vầy" năm 2019

Tải về
GIẤY MỜI 02/01/2019

Dự Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Lãnh...

Tải về
Tài liệu Hội nghị 24/12/2018

Tài liệu Hội nghị Ban chấp hành và tổng kết công tác Công...

Tải về
174/GM-LĐLĐ 20/12/2018

Dự Hội nghị BCH mở rộng và Hội nghị tổng kết công tác công...

Tải về
Số: 160/LĐLĐ-VP 06/12/2018

V/v báo cáo kết quả hoạt động công đoànnăm 2018 và xây dựng...

Tải về
................... 05/12/2018

Tài liệu Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn...

Tải về
Số: 145 /LĐLĐ-VP 27/11/2018

V/v tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập Nghị quyết Đại hội...

Tải về
Số: 130/GM-LĐLĐ 14/11/2018

GIẤY MỜI dự buổi làm việc với Đoàn công tác của Tổng LĐLĐ...

Tải về
Số: 117 /LĐLĐ-VP 30/10/2018

V/v báo cáo kết quả hoạt động công đoàn năm 2018; phướng...

Tải về
Số: 99 /GM-LĐLĐ 08/10/2018

Hội nghị giao ban quý III năm 2018, đánh giá hoạt động công...

Tải về
Số:21 /BC-LĐLĐ; Số:22/BC-LĐLĐ 24/09/2018

Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác quý III,9 tháng đầu năm...

Tải về
Số: 06 /BC-LĐLĐ 30/07/2018

Kết quả hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân, viên...

Tải về
Số: 80/HD- LĐLĐ 29/06/2018

Thực hiện tiêu chuẩn, định mức, chế độ chi tiêu trong các...

Tải về
GIẤY MỜI 16/07/2018

Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 3 khóa XVI, sơ kết công tác...

Tải về
Số: 01/LĐLĐ 02/07/2018

V/v đóng góp ý kiến đối với dự thảo Quy chế làm việc của Ban...

Tải về
Số: 938 /LĐLĐ 26/06/2018

V/v tham dự “Liên hoan Ca Múa Nhạc toàn quốc - 2018” (đợt 1)...

Tải về
Số: 916/LĐLĐ 06/06/2018

Về việc hướng dẫn sơ kết công tác Công đoàn 6 tháng đầu năm...

Tải về
Số: 43/TB-LĐLĐ 15/05/2018

Bố trí địa điểm ăn, nghỉ, phương tiện và nhận quà, tài liệu...

Tải về
Số: 838/LĐLĐ 02/04/2018

Về việc thực hiện may, mặc áo đồng phục nhận diện Công đoàn...

Tải về
Số: 788/GM-LĐLĐ 19/03/2018

Giấy mời Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng lần thứ XVII, nhiệm...

Tải về
Số: 763/GM-LĐLĐ 29/01/2018

Giấy mời dự Chương trình "Tết sum vầy năm 2018"

Tải về
.......... 02/01/2018

Dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh...

Tải về
Số: 746/GM-LĐLĐ 02/01/2018

Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng lần thứ XVI, nhiệm kỳ...

Tải về
Số: 730/LĐLĐ 30/11/2017

Giấy mời họp hội nghị tổng kết năm 2017

Tải về
Số: 714/LĐLĐ 31/10/2017

Về việc báo cáo tổng kết công tác Công đoàn năm 2017, nhiệm...

Tải về
Số: 703 /GM-LĐLĐ 13/10/2017

Giấy mời hội nghị giao ban 9 tháng

Tải về
Số: 626 /LĐLĐ 18/07/2017

V/v trang phục dự Hội nghị, Hội thảo

Tải về
Số: 625/GM-LĐLĐ 18/07/2017

GIẤY MỜI

Tải về
Số: 613/GM-LĐLĐ 04/07/2017

Hội nghị tập huấn

Tải về
Số: 612/GM-LĐLĐ 04/07/2017

Sơ kết công tác Công đoàn năm 2017 và triển khai phương...

Tải về
Số: 610 /LĐLĐ 28/06/2017

V/v Thông báo thời gian tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6...

Tải về
Số: 565/LĐLĐ 11/05/2017

Về việc hướng dẫn sơ kết công tác Công đoàn 6 tháng đầu năm...

Tải về
Văn phòng Tổng Liên đoàn 10/04/2017

Một số định hướng lớn về nội dung dự kiến trình Đại hội Công...

Tải về
Số 58 /HD-LĐLĐ 25/04/2017

Hướng dẫn một số nội dung xây dựng Báo cáo Đại hội Công đoàn...

Tải về
GIẤY MỜI 19/04/2017

Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 13, nhiệm kỳ 2013-2018

Tải về
Số: 523 /GM-LĐLĐ 27/03/2017

GIẤY MỜI

Tải về
Số: 04 /CTr-LĐLĐ 27/02/2017

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM NĂM 2017

Tải về
Số: 29 /TB-LĐLĐ 27/02/2017

Thông báo Kết luận Hội nghị lần thứ 23 Ban Thường vụ LĐLĐ...

Tải về
Số: 50 /KH-LĐLĐ 27/02/2017

Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập...

Tải về
Số: 492/GM-LĐLĐ 17/02/2017

Giấy mời Hội nghị cán bộ chuyên trách Công đoàn chủ chốt,...

Tải về
Số: 474/GM-LĐLĐ 10/01/2017

Giấy mời Hội nghị Ban Chấp hành (mở rộng), tổng kết công tác...

Tải về
Số: 472 /GM-LĐLĐ 06/01/2017

Giấy mời dự Chương trình “Tết sum vầy 2017”

Tải về
Số: 461/LĐLĐ 22/12/2016

V/v Thông báo thời gian tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác...

Tải về
Số: 24 /TB-LĐLĐ 22/11/2016

Về việc phân công nhiệm vụ đối với các đồng chí Lãnh đạo...

Tải về
Số: 420/LĐLĐ 26/10/2016

Về việc hướng dẫn tổng kết công tác Công đoàn năm 2016,...

Tải về
Số: 409/GM-LĐLĐ 10/10/2016

Giấy mời Hội nghị giao ban 9 tháng đầu năm 2016

Tải về
Số: 404/LĐLĐ 03/10/2016

Về việc triển khai thực hiện Công văn số 1857/VPCP-KGVX của...

Tải về
Số: 15/TB-LĐLĐ 03/10/2016

Kết luận Hội nghị lần thứ 21 Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh nhiệm...

Tải về
Số: 294/GM-LĐLĐ 06/06/2016

Giấy mời họp Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng

Tải về
Số: 264/LĐLĐ 04/05/2016

V/v Vận động ủng hộ "Chương trình học bổng Công đoàn" nhân...

Tải về
Số: 262/GM-LĐLĐ 27/04/2016

Hội nghị lần thứ IX (Kỳ họp bất thường )

Tải về
Số: 243/GM-LĐLĐ 04/04/2016

Giấy mời

Tải về
Số 202/GM-LĐLĐ 18/01/2016

Giấy mời dự Hội nghị Tổng kết Công đoàn năm 2015 và sơ kết...

Tải về
Số: 27/HD-LĐLĐ 28/10/2015

Hướng dẫn báo cáo tổng kết công tác Công đoàn năm 2015,...

Tải về
Số: 133/LĐLĐ 08/10/2015

V/v tăng cường viết tin, bài cho trang Website Liên đoàn Lao...

Tải về
Số: 53/BC-LĐLĐ 24/07/2015

Hoạt động công đoàn tháng 7, nhiệm vụ công tác tháng 8 năm...

Tải về
Số: 41/BC-LĐLĐ 20/07/2015

Báo cáo Hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, phương hướng,...

Tải về
Số: 08/NQ-BCH 17/07/2015

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 8 BAN CHẤP HÀNH LIÊN ĐOÀN LAO...

Tải về
Số: 40/BC-LĐLĐ 15/06/2015

Hoạt động công đoàn tháng 6, nhiệm vụ công tác tháng 7 năm...

Tải về
Số: 15/HD-LĐLĐ 19/05/2015

Hướng dẫn về việc báo cáo sơ kết công tác Công đoàn 6 tháng...

Tải về
Số: 03/KH-LĐLĐ 02/02/2015

Kế hoạch Đi thăm, tặng quà cán bộ lão thành công đoàn, doanh...

Tải về
Số: 05/GM-LĐLĐ 15/01/2015

Giấy mời Hội nghị tổng kết

Tải về
1063/KH-LĐLĐ 01/12/2014

Làm việc của Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh tại huyện...

Tải về
Số: 1014/LĐLĐ 07/11/2014

V/v hướng dẫn tổng kết công tác Công đoàn năm 2014

Tải về
Số: 20/2007/QĐ-BLĐTBXH 02/08/2007

QUYẾT ĐỊNH Ban hành chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức cần thiết...

Tải về
12/2012/QH13 20/06/2012

LUẬT CÔNG ĐOÀN

Tải về
10/2012/QH13 18/06/2012

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

Tải về