Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
724 /LĐLĐ-TCTGNC 07/05/2020

V/v tuyển chọn công trình sáng tạo KH&CN công bố Sách vàng...

Tải về
723 /LĐLĐ-TCTGNC 05/05/2020

V/v đánh giá, phân loại CĐCS và tổng kết phong trào thi đua,...

Tải về
531/QĐ-LĐLĐ 27/04/2020

QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng thành tích xuất sắc đột xuất...

Tải về
703/LĐLĐ-TCTGNC 21/04/2020

V/v xét chọn và trao tặng “Giải thưởng Nguyễn Văn Linh” lần...

Tải về
95/KH-LĐLĐ 15/04/2020

KẾ HOẠCH Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến trong công...

Tải về
693 /LĐLĐ-TCTGNC 07/04/2020

Về việc xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ...

Tải về
692 /LĐLĐ-TCTGNC 07/04/2020

V/v triển khai Công văn số 307/TLĐ ngày 31/3/2020 của Đoàn...

Tải về
677/LĐLĐ-TCTGNC 24/03/2020

V/v triển khai Kế hoạch số 363/KH-UBND ngày 20/02/2020 của...

Tải về
89/KH-LĐLĐ 30/03/2020

KẾ HOẠCH Về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong...

Tải về
71/KH-LĐLĐ 28/11/2019

KẾ HOẠCH Tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến trong các cấp...

Tải về
35/HD-LĐLĐ 10/12/2019

HƯỚNG DẪN Kiểm điểm, đánh giá, phân loại và bình xét khen...

Tải về
411 /QĐ-LĐLĐ 22/11/2019

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế Khen thưởng của Liên...

Tải về
32, 33, 34/HD-LĐLĐ 14/11/2019

Đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở...

Tải về
535/HD-LĐLĐ 07/11/2019

Về việc hướng dẫn tổng kết phogn trào thi đua, khen thưởng...

Tải về
28/HD-LĐLĐ 30/10/2019

HƯỚNG DẪN Thực hiện phong trào “Cán bộ, công chức, viên...

Tải về
61/KH-LĐLĐ 30/10/2019

KẾ HOẠCH Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 04a/NQ-TLĐ ngày...

Tải về
488/LĐLĐ-TCTGNC 08/10/2019

V/v xin ý kiến góp ý vào các bảng chấm điểm, xếp loại công...

Tải về
474/LĐLĐ-TCTGNC 30/09/2019

V/v hưởng ứng Cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” lần thứ...

Tải về
464/LĐLĐ - TCTGNC 25/09/2019

Về việc triệu tập đại biểu tham dự lớp tập huấn phần mềm...

Tải về
444/LĐLĐ-TCTGNC 04/09/2019

V/v doanh nghiệp đăng ký tham gia “Bảng xếp hạng Doanh...

Tải về
415 /LĐLĐ-TCTGNC 14/08/2019

V/v sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ...

Tải về
338/QĐ-LĐLĐ 05/08/2019

QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng thành tích phong trào thi...

Tải về
49/KH-LĐLĐ 24/07/2019

Kế hoạch tuyên truyền việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp...

Tải về
48/KH-LĐLĐ 26/06/2019

KẾ HOẠCH Phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào...

Tải về
22/HD-LĐLĐ 25/06/2019

HƯỚNG DẪN Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành...

Tải về
40/KH - LĐLĐ 28/05/2019

Kế hoạch thực hiện Kết luận số 43 KL/TW ngày 07/01/2019 của...

Tải về
38/KH-LĐLĐ 03/05/2019

Kế hoạch tập huấn phần mềm quản lý đoàn viên và triển khai...

Tải về
21/HD-LĐLĐ 10/05/2019

HƯỚNG DẪN Xét chọn và trao tặng “Giải thưởng Nguyễn Văn...

Tải về
29 /KH-LĐLĐ 28/03/2019

KẾ HOẠCH Biểu dương chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu lần...

Tải về
293/LĐLĐ-TCTGNC 22/04/2019

Về việc lập Kế hoạch công tác của từng cá nhân và phòng,...

Tải về
298/LĐLĐ-TCTGNC 24/04/2019

V/v đánh giá, phân loại CĐCS và tổng kết phong trào thi đua,...

Tải về
27/KH-LĐLĐ 28/03/2019

KẾ HOẠCH Tổ chức và thực hiện phong trào thi đua “Đổi...

Tải về
280/LĐLĐ - TCTGNC 10/04/2019

V/v đánh giá xếp loại công đoàn các cấp

Tải về
34 /KH-LĐLĐ 08/04/2019

KẾ HOẠCH Triển khai phần mềm quản lý đoàn viên và đổi thẻ...

Tải về
08/ĐĐ-LĐLĐ 13/03/2019

Về việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý...

Tải về
244/LĐLĐ-BTCTGNC 13/03/2019

V/v đăng ký mua tài liệu

Tải về
859/LĐLĐ 18/04/2019

Về việc đề nghị tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp "Xây dựng...

Tải về
241/LĐLĐ-TCTGNC 11/03/2019

Về việc xét tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp "Xây dựng tổ...

Tải về
214/QĐ-LĐLĐ đến 220/QĐ-LĐLĐ 25/02/2019

Các quyết định khen thưởng toàn diện và chuyên đề năm 2018

Tải về
205 /LĐLĐ-BTCTGNC 29/01/2019

V/v báo cáo số lượng, chất lượng cán bộ công đoàn các cấp...

Tải về
210 /LĐLĐ-BTCTGNC 11/02/2019

V/v báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện quy định về sắp xếp công...

Tải về
BIỂU ĐĂNG KÝ THI ĐUA NĂM 2019 18/01/2019

BIỂU ĐĂNG KÝ THI ĐUA NĂM 2019 (Kèm theo Công văn số...

Tải về
197/LĐLĐ-BTCTGNC 18/01/2019

Về việc đăng ký thi đua, sáng kiến, giải pháp hữu ích, đề...

Tải về
198/PĐTĐ-LĐLĐ 18/01/2019

PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA Trong cán bộ, công chức, viên...

Tải về
Số: 184/LĐLĐ-BTCTGNC 08/01/2019

V/v đăng ký chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập công...

Tải về
08/HD-LĐLĐ 10/12/2018

Kiểm điểm, đánh giá, phân loại và bình xét khen thưởng tập...

Tải về
Số 144 -CV/ĐĐ 05/12/2018

V/v đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể Đảng đoàn và Chủ...

Tải về
Số: 144/LĐLĐ-BToC 26/11/2018

V/v chấm điểm đánh giá CĐCS VM và tổng kết phong trào thi...

Tải về
Số: 123/QĐ-LĐLĐ 20/11/2018

Về việc ban hành Quy chế Khen thưởng của Liên đoàn Lao động...

Tải về
Số: 126/LĐLĐ-BToC 08/11/2018

V/v xét tặng Giấy chứng nhận “Công nhân lao động vì môi...

Tải về
Số: 125 /LĐLĐ-BToC 07/11/2018

V/v báo cáo số lượng doanh nghiệp, công nhân lao động trên...

Tải về
Số: 34/QĐ-LĐLĐ; Số: 35/QĐ-LĐLĐ 30/08/2018

Về việc khen thưởng thành tích phong trào “Xanh - Sạch -...

Tải về
Số: 44/LĐLĐ-BToC 20/08/2018

V/v Báo cáo kết quả tổ chức các phong trào thi đua chào mừng...

Tải về
Số: 41/LĐLĐ-BToC 15/08/2018

V/v lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quy chế Thi đua khen thưởng...

Tải về
Số: 40 /LĐLĐ-BToC 15/08/2018

V/v lập hồ sơ đề nghị tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dân...

Tải về
Số: 902/LĐLĐ 25/05/2018

V/v tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng năm học...

Tải về
Số: 886 /TTr - LĐLĐ 15/05/2018

Triệu tập Đại biểu dự Đại hội Công đoàn tỉnh Cao Bằng lần...

Tải về
Số: 882 /LĐLĐ 11/05/2018

V/v sử dụng Thẻ đoàn viên Công đoàn biểu quyết tại Đại hội...

Tải về
Số: 859/LĐLĐ 18/04/2018

Về việc đề nghị tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp "Xây dựng...

Tải về
Số: 858/LĐLĐ 18/04/2018

Về việc báo cáo thống kê định kỳ tình hình phát triển đoàn...

Tải về
Số: 805/LĐLĐ 29/03/2018

V/v giới thiệu nhân sự tham gia BCH Liên đoàn Lao động tỉnh...

Tải về
Số: 756/LĐLĐ 11/01/2018

V/v Báo cáo kết quả Đại hội CĐCS

Tải về
Số: 70 /HD-LĐLĐ 09/01/2018

Kiểm điểm, đánh giá, phân loại và bình xét khen thưởng tập...

Tải về
Số: 746 /LĐLĐ 28/12/2017

V/v thực hiện kê khai MBTS năm 2017

Tải về
Số: 744/LĐLĐ 27/12/2017

V/v chuẩn bị Đại hội Công đoàn cấp huyện, TP, ngành nhiệm kỳ...

Tải về
Số: 738 /LĐLĐ 15/12/2017

V/v đánh giá chất lượng hoạt động các cấp công đoàn năm 2017

Tải về
Số:718 /CV-LĐLĐ 08/11/2017

V/v báo cáo thống kê định kỳ tình hình phát triển đoàn viên...

Tải về
Số: 75/KH-LĐLĐ 26/09/2017

Duyệt Hồ sơ Đại hội các Liên đoàn Lao động huyện, thành phố,...

Tải về
Số: 496 / LĐLĐ 25/09/2017

V/v cung cấp thông tin phục vụ báo cáo Tổng kết 10 năm thực...

Tải về
Số: 67 /HD-LĐLĐ 25/09/2017

Lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam tại...

Tải về
Số: 573/LĐLĐ 15/05/2017

V/v đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động CĐCS trường học,...

Tải về
Số: 548 /CV-LĐLĐ 25/04/2017

V/v báo cáo thống kê định kỳ tình hình phát triển đoàn viên

Tải về
Số: 59 /HD-LĐLĐ 25/04/2017

Xây dựng báo cáo tổng kết nhiệm kỳ hoạt động của Ủy ban kiểm...

Tải về
Số: 60 /HD-LĐLĐ 25/04/2017

Công tác nhân sự Ban Chấp hành tại Đại hội công đoàn các cấp...

Tải về
Số: 55 /KH-LĐLĐ 13/03/2017

Kế hoạch Tổ chức đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XVI...

Tải về
Số: 47/HD-LĐLĐ 21/12/2016

Hướng dẫn Kiểm điểm, đánh giá, phân loại và bình xét khen...

Tải về
Số: 449/LĐLĐ 09/12/2016

V/v đánh giá chất lượng hoạt động các cấp công đoàn năm 2016

Tải về
Số: 443/LĐLĐ 24/11/2016

V/v thực hiện kê khai MBTS năm 2016

Tải về
Số: 78- HD/ĐĐ-LĐLĐ 15/11/2016

Xây dựng kế hoạch hành động cá nhân thực hiện Nghị quyết Đại...

Tải về
Số: 432 /LĐLĐ 10/11/2016

V/v báo cáo số liệu thực hiện phát triển đoàn viên năm 2016.

Tải về
Số: 403 /LĐLĐ 03/10/2016

V/v đôn đốc triển khai thực hiện Kế hoạch PTĐV năm 2016

Tải về
Số: 399 /LĐLĐ 28/09/2016

Về việc báo cáo đánh giá công tác cán bộ công đoàn

Tải về
Số: 398/LĐLĐ 27/09/2016

Về việc tham gia ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn...

Tải về
Biểu mẫu số 03 23/08/2016

Báo cáo danh sách Ban chấp hành công đoàn từ cấp trên trực...

Tải về
Mẫu kê khai 22/08/2016

Bản kê khai cá nhân

Tải về
Số: 280/LĐLĐ 19/05/2016

V/v đánh giá xếp loại chất lượng hoạt động CĐCS và CĐ cấp...

Tải về
Số: 279 /LĐLĐ 19/05/2016

V/v Đề nghị xét tặng Kỷ niệm Chương "Vì sự nghiệp xây dựng...

Tải về
Số: 191/LĐLĐ 28/12/2015

V/v thực hiện kê khai MBTS năm 2015

Tải về
Số: 29/HD-LĐLĐ 15/12/2015

Đánh giá, phân loại và bình xét khen thưởng tập thể, cá nhân...

Tải về
Số: 169/LĐLĐ 25/11/2015

V/v đánh giá chất lượng hoạt động các cấp công đoàn và thống...

Tải về
Số: 17/KH-LĐLĐ 24/09/2015

Kế hoạch sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội...

Tải về
Số: 127/LĐLĐ 15/09/2015

V/v Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 6a/NQ-TLĐ...

Tải về
91/LĐLĐ 06/07/2015

V/v Triển khai thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của...

Tải về
Số: 19/HD-LĐLĐ 30/06/2015

Tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của công...

Tải về
Số: 18/HD- LĐLĐ 30/06/2015

Xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và đánh giá chất lượng...

Tải về
Số: 14/HD-LĐLĐ 22/04/2015

Hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ...

Tải về
Số: 17/QĐ-LĐLĐ 29/01/2015

Về việc thành lập Văn phòng Tư vấn pháp luật Liên đoàn Lao...

Tải về
1092 /LĐLĐ 15/12/2014

V/v Đánh giá phân loại cán bộ công chức viên chức, lao động...

Tải về
1088/LĐLĐ 12/12/2014

V/v đánh giá, chấm điểm Công đoàn cơ sở năm 2014

Tải về
1061/LĐLĐ 28/11/2014

Danh sách Đối tượng thực hiện kê khai MBTS năm 2014

Tải về