Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
776/LĐLĐ-CSPLKT 19/06/2020

về việc ban hành quy trình kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật...

Tải về
760/LĐLĐ-CSPLKT 05/06/2020

về việc báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của ủy ban kiểm...

Tải về
552/TTr - LĐLĐ 21/11/2019

THÔNG TRI Triệu tập tập huấn pháp luật lao động năm 2019

Tải về
65 /KH-LĐLĐ 07/11/2019

KẾ HOẠCH Sơ kết công tác chăm lo đời sống, việc làm cho...

Tải về
1360 /HD-TLĐ 28/08/2019

HƯỚNG DẪN CÔNG ĐOÀN THAM GIA XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN QUY CHẾ...

Tải về
463/LĐLĐ-CSPLKT 24/09/2019

Về việc thống kê số liệu CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn

Tải về
456/LĐLĐ-CSPLKT 17/09/2019

V/v sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 9b/NQ-BCH ngày...

Tải về
442/LĐLĐ-CSPLKT 06/09/2019

V/v thực hiện thương lượng và ký kết Thỏa ước lao động tập...

Tải về
441/LĐLĐ-CSPLKT 06/09/2019

Về việc phối hợp thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và tổ...

Tải về
28/KH-LĐLĐ 28/03/2019

KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án giải pháp đột phá nâng cao chất...

Tải về
35/KH-LĐLĐ 11/04/2019

KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình “Nâng cao hiệu quả việc...

Tải về
322/LĐLĐ-CSPLKT 14/05/2019

V/v lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi)

Tải về
19 /HD-LĐLĐ 26/04/2019

HƯỚNG DẪN Khen thưởng chuyên đề “Xanh – Sạch – Đẹp, bảo đảm...

Tải về
233/LĐLĐ-CSPLKT 07/03/2019

V/v trả lời câu hỏi Tư vấn pháp luật trực tuyến

Tải về
32 /KH-LĐLĐ 04/04/2019

KẾ HOẠCH Tổ chức Tháng Công nhân năm 2019

Tải về
31 /KH-LĐLĐ 04/04/2019

KẾ HOẠCH Tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao...

Tải về
30 /ĐA-LĐLĐ 15/08/2018

ĐỀ ÁN Giải pháp đột phá nâng cao chất lượng, hiệu quả tăng...

Tải về
243/LĐLĐ-CSPLKT 12/03/2019

V/v phân bổ nhà “Mái ấm Công đoàn” năm 2019 từ “Quỹ Xã hội”...

Tải về
214/LĐLĐ-CSPLKT 18/02/2019

V/v phát động CNVCLĐ đóng góp ủng hộ Quỹ Xã hội LĐLĐ tỉnh...

Tải về
12 /KH-LĐLĐ 03/01/2019

KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện Chương trình “Tết sum vầy” năm...

Tải về
11/KH-LĐLĐ 07/12/2018

KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động chăm lo, bảo vệ cho đoàn...

Tải về
11/KH-LĐLĐ 07/12/2018

Tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, công nhân, viên...

Tải về
Số: 149/LĐLĐ-CSPL 30/11/2018

V/v thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa Tổng LĐLĐ Việt Nam và...

Tải về
Số: 06/HD-LĐLĐ 23/11/2018

Công tác cho vay, hỗ trợ tạo việc làm từ Quỹ quốc gia về...

Tải về
Số: 137/LĐLĐ 22/11/2018

Về việc phối hợp tổ chức Hội nghị CBCCVC, Hội nghị NLĐ năm...

Tải về
Số: 124 /LĐLĐ 07/11/2018

Về việc thống kê số liệu CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn

Tải về
Số: 859 /QĐ-LĐLĐ 28/06/2018

Ban hành quy chế về thành lập tổ chức quản lý, hoạt động...

Tải về
Số: 01 /KH- LĐLĐ 11/09/2018

Tổng kết 5 năm thực hiện Luật Công đoàn 2012

Tải về
Số: 25 / LĐLĐ 02/08/2018

V/v tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 217- QĐ/TW,...

Tải về
Số: 935/LĐLĐ 26/06/2018

Về việc phối hợp tổ chức Hội nghị CBCCVC năm học 2017 - 2018

Tải về
Số: 934 /LĐLĐ 25/06/2018

Về việc báo cáo nhanh tình hình CNVCLĐ bị thiệt hại do thiên...

Tải về
Số: 920 /LĐLĐ 07/06/2018

Về việc khảo sát nhu cầu nhà ở của người lao động

Tải về
Số: 915 / LĐLĐ 05/06/2018

V/v vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và các hoạt động...

Tải về
Số: 912/LĐLĐ 01/06/2018

Về việc hưởng ứng Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Cao Bằng...

Tải về
Số: 89 /KH - LĐLĐ 28/05/2018

Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định số 60/2013/NĐ- CP, ngày...

Tải về
Số:73 /HD–LĐLĐ 20/03/2018

Tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm...

Tải về
Số: 772/LĐLĐ 07/02/2018

V/v phân bổ quà tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 cho CNVCLĐ có...

Tải về
Số:769/LĐLĐ 02/02/2018

V/v cử đoàn viên đến tham dự Chương trình “Tết sum vầy” năm...

Tải về
Số: 766/LĐLĐ 31/01/2018

V/v phân bổ quà Tết, trao nhà Mái ấm Công đoàn cho CNVCLĐ có...

Tải về
Số: 77/KH- LĐLĐ 23/01/2018

Tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, công nhân,...

Tải về
Số: 751 /LĐLĐ 08/01/2018

Về việc Công đoàn tham gia thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ...

Tải về
Số: 753/LĐLĐ 08/01/2018

V/v rà soát, tổng hợp số liệu đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh...

Tải về
Số: 747/LĐLĐ 03/01/2018

Về việc thực hiện Nghị định 141/2017/NĐ-CP của Chính phủ và...

Tải về
Số: 739/LĐLĐ 18/12/2017

V/v Tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng năm 2017 và...

Tải về
Số: 711 /LĐLĐ 25/10/2017

Về việc phối hợp tổ chức Hội nghị CBCCVC, Hội nghị NLĐ năm...

Tải về
Số: 709 /LĐLĐ 25/10/2017

Về việc báo cáo phối hợp tổ chức Hội nghị CBCCVC năm học...

Tải về
Số: 168 /GM-TLĐ 28/07/2017

GIẤY MỜI “Tập huấn chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội,...

Tải về
Số: 627 /LĐLĐ 20/07/2017

Về việc phối hợp tổ chức Hội nghị CBCCVC năm học 2017- 2018

Tải về
Số: 603/LĐLĐ 20/06/2017

V/v đôn đốc tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Cao Bằng...

Tải về
Số: 568/LĐLĐ 12/05/2017

V/v Tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng năm học...

Tải về
Số: 62/HD-LĐLĐ 12/05/2017

Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế khen thưởng Liên...

Tải về
Số: 571/LĐLĐ 15/05/2017

V/v phân bổ chỉ tiêu vận động CNVCLĐ đóng góp quỹ Mái ấm...

Tải về
Số: 197 /BC-LĐLĐ 10/04/2017

Kết quả phối hợp thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm...

Tải về
Số: 56 /KH-LĐLĐ 10/04/2017

Tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2017

Tải về
Số: 512 /LĐLĐ 14/03/2017

V/v hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động...

Tải về
Số: 505 /LĐLĐ 07/03/2017

Về việc báo cáo kết quả phối hợp tổ chức Hội nghị CBCCVC,...

Tải về
Số: 503 /LĐLĐ 07/03/2017

V/v phân bổ chỉ tiêu hỗ trợ sửa chữa nhà và làm nhà mới từ...

Tải về
Số: 27/TB-LĐLĐ 06/01/2017

Kết quả họp xét khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành...

Tải về
Số: 482/PĐTĐ-LĐLĐ 19/01/2017

Phát động phong trào thi đua Trong cán bộ, công chức, viên...

Tải về
Số: 475 /LĐLĐ 10/01/2017

V/v đôn đốc thực hiện một số nội dung tại Chương trình “Tết...

Tải về
Số 469/LĐLD 05/12/2017

V/v thực hiện Nghị định 153/2016/NĐ-CP của Chính phủ và tăng...

Tải về
Số: 465 /BTC 29/12/2016

V/v phân bổ quà Tết, trao nhà Mái ấm Công đoàn cho CNVCLĐ có...

Tải về
Số: 46 /KH- LĐLĐ 20/12/2016

Kế hoạch chăm lo cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao...

Tải về
Số: 46 /HD-LĐLĐ 12/12/2016

Hướng dẫn thực hiện Quy chế khen thưởng của Liên đoàn Lao...

Tải về
Số: 437/LĐLĐ 22/11/2016

V/v thông báo kết quả và đôn đốc ủng hộ xây dựng Quỹ "Mái ấm...

Tải về
Số: 43/KH- LĐLĐ 08/11/2016

Kế hoạch Hưởng ứng phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam...

Tải về
Số: 427 /LĐLĐ 03/11/2016

Về việc xây dựng cơ sở dữ liệu và hình thành Thư viện thỏa...

Tải về
Số: 426 /LĐLĐ 03/11/2016

Về việc báo cáo phối hợp tổ chức Hội nghị CBCCVC năm học...

Tải về
Số: 422/LĐLĐ 31/10/2016

Về việc thực hiện Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” năm...

Tải về
Số: 389/LĐLĐ 26/09/2016

Về việc phối hợp tổ chức Hội nghị CBCCVC, Hội nghị NLĐ hàng...

Tải về
Số: 363/QĐ- LĐLĐ 25/08/2016

Về việc khen thưởng thành tích phong trào thi đua Lao động...

Tải về
Số: 272/QĐ-LĐLĐ 07/04/2016

Về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức quản lý và hoạt...

Tải về
Số: 292/LĐLĐ 01/06/2016

Về việc thực hiện Chỉ thị 08-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy...

Tải về
Số: 290/LĐLĐ 31/05/2016

Về việc vận động hỗ trợ nhân dân vùng bị thiệt hại do thiên...

Tải về
Số: 35 /KH - LĐLĐ 25/05/2016

Kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước trong công...

Tải về
Số: 285/LĐLĐ 25/05/2016

V/v Hưởng ứng Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Cao Bằng lần...

Tải về
Số: 34/KH-LĐLĐ 24/05/2016

Kế hoạch vận động đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức,...

Tải về
Số: 278/LĐLĐ 17/05/2016

V/v Báo cáo kết quả thực hiện hoạt động Tư vấn pháp luật của...

Tải về
Số: 272/LĐLĐ 13/05/2016

V/v Báo cáo tình hình bữa ăn giữa của người lao động

Tải về
Số: 265/LĐLĐ 05/05/2016

V/v Tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng năm học...

Tải về
Số: 35/HD-LĐLĐ 08/03/2016

HƯỚNG DẪN HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ QUỐC GIA VỀ AN TOÀN VỆ SINH LAO...

Tải về
Số 215/LĐLĐ ngày 17/02/2016 17/02/2016

Hướng dẫn báo cao tổng kết 10 năm (2006 - 2015) công đoàn tổ...

Tải về
Số 214,216,217,218,219/QĐ-LĐLĐ 22/01/2016

Các quyết định khen thưởng năm 2015

Tải về
Số: 183/LĐLĐ 14/12/2015

Về việc chăm lo đời sống CNVCLĐ trong dịp Tết nguyên đán...

Tải về
Số: 179/LĐLĐ 09/12/2015

V/v tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng năm 2015

Tải về
Số: 28/HD-LĐLĐ 02/11/2015

Hướng dẫn công đoàn tham gia tổ chức Hội nghị người lao động...

Tải về
Số: 25/HD-LĐLĐ 14/10/2015

Hướng dẫn hoạt động và bình xét khen thưởng Khối thi đua...

Tải về
Số: 20/KH-LĐLĐ 02/10/2015

Kế hoạch Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 5b/NQ-BCH ngày...

Tải về
Số: 166/QĐ- LĐLĐ 14/10/2015

Về việc ban hành Quy chế khen thưởng của Liên đoàn Lao động...

Tải về
Số: 23/HD-CTĐ 02/10/2015

Hướng dẫn chấm điểm thi đua năm 2015

Tải về
Số: 21/KH-CTĐ 02/10/2015

Kế hoạch tổ chức Hội thảo về thi đua, khen thưởng và kiểm...

Tải về
Số: 128/LĐLĐ 18/09/2015

V/v Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho...

Tải về
Số: 14/KH-LĐLĐ 11/09/2015

Kế hoạch Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch...

Tải về
Số: 116/LĐLĐ 21/08/2015

V/v Phối hợp tổ chức Hội nghị CBCC, Hội nghị NLĐ

Tải về
Số: 133/QĐ-LĐLĐ 12/08/2015

Về việc khen thưởng thành tích phong trào thi đua Lao động...

Tải về
Số: 07/TB-LĐLĐ 10/08/2015

Kết quả họp xét khen thưởng Công đoàn giáo dục năm học 2014...

Tải về
Số: 96/LĐLĐ 20/07/2015

Về việc kiểm tra, đánh giá chất lượng Thỏa ước lao động tập...

Tải về
Số: 45/BC-LĐLĐ 29/06/2015

Kết quả thực hiện các nội dung, chỉ tiêu giao ước thi đua 6...

Tải về
Số: 09/KH- LĐLĐ 15/06/2015

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 25/5/2015 của...

Tải về
Số: 79/QĐ- LĐLĐ 25/05/2015

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng sáng kiến...

Tải về