Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
52/HD-LĐLĐ 15/09/2020

H¬ƯỚNG DẪN Hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày Thành lập Hội Liên...

Tải về
836/LĐLĐ-TCTGNC 20/08/2020

Về việc gửi đề cương tuyên truyền

Tải về
841 /LĐLĐ-TGNC 27/08/2020

Về việc sao gửi các Văn bản, Đề cương tuyên truyền

Tải về
821/LĐLĐ-TCTGNC 07/08/2020

Về việc triển khai, thực hiện chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt...

Tải về
808/LĐLĐ-TCTGNC 27/07/2020

Về việc tiếp tục tăng cường triển khai các biện pháp phòng,...

Tải về
803/LĐLĐ-TCTGNC 20/07/2020

Về việc tuyên truyền các văn bản mới ban hành trong đợt...

Tải về
796/LĐLĐ-TCTGNC 13/07/2020

Về việc thực hiện một số nội dung theo Kế hoạch của UBND...

Tải về
781/LĐLĐ-TCTGNC 26/06/2020

Về việc tuyên truyền một số nội dung theo Đề án, Kế hoạch...

Tải về
761/LĐLĐ-TCTGNC 08/06/2020

V/v tổng hợp ý kiến, kiến nghị của công nhân, viên chức, lao...

Tải về
750/LĐLĐ-TCTGNC 29/05/2020

Về việc tuyên truyền theo chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy...

Tải về
746/LĐLĐ - TCTGNC 26/05/2020

Về việc tăng cường thực thi Luật phòng, chống tác hại của...

Tải về
740/LĐLĐ - TCTGNC 20/05/2020

Về việc hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công...

Tải về
733/LĐLĐ-TCTGNC 12/05/2020

Về việc thực hiện một số nội dung theo chỉ đạo của UBND tỉnh...

Tải về
732/LĐLĐ - TCTGNC 11/05/2020

Về việc hưởng ứng Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết...

Tải về
729/LĐLĐ - TCTGNC 11/05/2020

Về việc hưởng ứng ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2020

Tải về
714/LĐLĐ - TCTGNC 29/04/2020

Về việc tham gia cuộc thi ảnh “Nét đẹp công đoàn cơ sở năm...

Tải về
713/LĐLĐ-TCTGNC 29/04/2020

V/v hướng dẫn, bổ sung các hoạt động Tháng Công nhân năm...

Tải về
716/LĐLĐ-TCTGNC 29/04/2020

Về việc tập trung tuyên truyền một số nội dung trọng tâm

Tải về
687/LĐLĐ-TCTGNC 31/03/2020

V/v Triển khai công tác Bình đẳng giới, Dân số, Gia đình,...

Tải về
710/LĐLĐ-TCTGNC 24/04/2020

V/v hưởng ứng Cuộc thi Viết tìm hiểu các địa danh lịch sử...

Tải về
50/HD-LĐLĐ 23/04/2020

HƯỚNG DẪN Tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch...

Tải về
706/LĐLĐ - TCTGNC 23/04/2020

Về việc biểu dương điển hình tiên tiến trong học tập và làm...

Tải về
701/LĐLĐ-TCTGNC 16/04/2020

Về việc tuyên truyền các văn bản mới ban hành trong đợt...

Tải về
697/LĐLĐ-TCTGNC 10/04/2020

Về việc thực hiện một số nội dung theo Kế hoạch của UBND...

Tải về
49/HD-LĐLĐ 08/04/2020

HƯỚNG DẪN Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện...

Tải về
691/LĐLĐ-TCTGNC 07/04/2020

Về việc sao gửi tài liệu tuyên truyền “Covid-19: Những tác...

Tải về
91/KH-LĐLĐ 30/03/2020

KẾ HOẠCH Tổ chức Tháng Công nhân, Tháng hành động về an...

Tải về
44/HD-LĐLĐ 28/02/2020

HƯỚNG DẪN Tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội...

Tải về
686/LĐLĐ-TCTGNC 31/03/2020

Về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch,...

Tải về
43/HD-LĐLĐ 28/02/2020

HƯỚNG DẪN Công tác tuyên truyền thực hiện Đề án nông nghiệp...

Tải về
767/LĐLĐ-TCTGNC 24/03/2020

Về việc tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trong giai...

Tải về
678/LĐLĐ - TCTGNC 24/03/2020

Về việc đôn đốc và tham gia một số cuộc thi trong năm 2020

Tải về
655/LĐLĐ-TCTGNC 09/03/2020

Về việc tuyên truyền một số nội dung trong tháng 03/2020

Tải về
651/LĐLĐ-TCTGNC 03/03/2020

V/v phối hợp tổ chức hoạt động “Áo dài - Di sản văn hóa Việt...

Tải về
652 /LĐLĐ-TCTGNC 03/03/2020

V/v hỗ trợ tiêu thụ nông sản do ảnh hưởng của dịch...

Tải về
40 /HD-LĐLĐ 25/02/2020

HƯỚNG DẪN học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại...

Tải về
37/HD-LĐLĐ 22/01/2020

HƯỚNG DẪN Công tác tuyên truyền, giáo dục của Công đoàn năm...

Tải về
39/HD-LĐLĐ 14/02/2020

HƯỚNG DẪN Nhiệm vụ trọng tâm công tác nữ công năm 2020

Tải về
637/LĐLĐ-TCTGNC 14/02/2020

Về việc tham gia hiến máu và tăng cường các biện pháp phòng,...

Tải về
617/LĐLĐ-TCTGNC 21/01/2020

V/v triển khai tuyên truyền một số nội dung trong tháng...

Tải về
36/HD-LĐLĐ 21/01/2020

HƯỚNG DẪN Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày Thành lập Đảng...

Tải về
623/LĐLĐ-TCTGNC 01/02/2020

v/v phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới...

Tải về
566/LĐLĐ-TCTGNC 04/12/2019

V/v tổ chức tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc...

Tải về
73/KH-LĐLĐ 28/11/2019

KẾ HOẠCH Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH về...

Tải về
30/HD-LĐLĐ 11/11/2019

HƯỚNG DẪN Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày Thành...

Tải về
551/LĐLĐ - TCTGNC 21/11/2019

Về việc biểu dương “Cấp ủy viên là chủ tịch công đoàn cơ sở...

Tải về
549/LĐLĐ-TCTGNC 18/11/2019

V/v triển khai các nội dung tuyên truyền trong tháng 11,...

Tải về
550/LĐLĐ-TCTGNC 19/11/2019

Về việc triển khai Tháng hành động phòng, chống HIV/AIDS năm...

Tải về
64/KH-LĐLĐ 05/11/2019

KẾ HOẠCH Thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và...

Tải về
55/KH-LĐLĐ 16/10/2019

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Kết luận số 49-KL/TW của Ban...

Tải về
59 /KH-LĐLĐ 18/10/2019

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG Thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày...

Tải về
537/LĐLĐ-TCTGNC 07/11/2019

Về việc báo cáo tổng kết công tác Tuyên giáo Công đoàn năm...

Tải về
525/LĐLĐ-TGTCNC 01/11/2019

Về việc báo cáo tổng kết công tác nữ công công đoàn năm 2019

Tải về
56/KH-LĐLĐ 15/10/2019

KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án đổi mới công tác tuyên truyền,...

Tải về
57/KH-LĐLĐ 17/10/2019

KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục...

Tải về
27/HD-LĐLĐ 07/10/2019

HƯỚNG DẪN Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự...

Tải về
55/KH-LĐLĐ 27/09/2019

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Kết luận số 49-KL/TW của Ban...

Tải về
26/HD - LĐLĐ 26/09/2019

H¬ƯỚNG DẪN Hoạt động kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội liên...

Tải về
467/LĐLĐ - TCTGNC 26/09/2019

Về việc giải quyết ô nhiễm rác thải nhựa và hưởng ứng chiến...

Tải về
460/LĐLĐ-TCTGNC 19/09/2019

V/v tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVCLĐ tham gia...

Tải về
453/LĐLĐ - TCTGNC 12/09/2019

Về việc hưởng ứng cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm lịch...

Tải về
454/LĐLĐ-TCTGNC 12/09/2019

V/v phối hợp tuyên truyền, tham gia khảo sát về số con mong...

Tải về
451/LĐLĐ-TCTGNC 12/09/2019

V/v tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh cụ Bùi...

Tải về
450/LĐLĐ-TCTGNC 12/09/2019

V/v triển khai tuyên truyền văn bản trong đoàn viên,...

Tải về
425/LĐLĐ-TCTGNC 12/09/2019

V/v thực hiện ngày Pháp luật Việt Nam trong đoàn...

Tải về
25/HD-LĐLĐ 03/09/2019

HƯỚNG DẪN Tuyên tuyền kỷ niệm 520 năm thành lập tỉnh (1499...

Tải về
440/LĐLĐ - TCTGNC 05/09/2019

Về việc đăng ký mua Sổ tay công tác nữ công năm 2020

Tải về
438/LĐLĐ - TCTGNC 05/09/2019

Về việc tuyên truyền và tham gia Liên hoan phim toàn quốc về...

Tải về
439/LĐLĐ - TCTGNC 05/09/2019

Về việc đôn đốc thực hiện một số cuộc thi trong năm 2019

Tải về
432/LĐLĐ-TCTGNC 29/08/2019

Về việc lựa chọn thí sinh tham gia Cuộc thi “Người đẹp du...

Tải về
430/LĐLĐ - TCTGNC 27/08/2019

Về việc tuyên truyền, giới thiệu Cuộc thi “Người đẹp du lịch...

Tải về
428/LĐLĐ-TCTGNC 23/08/2019

V/v tuyên truyền bảo đảm TTATGT trong thời gian Lễ...

Tải về
421/LĐLĐ - TCTGNC 19/08/2019

Về việc hưởng ứng Giải Báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết...

Tải về
401/HD-LĐLĐ 26/07/2019

HƯỚNG DẪN Tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn trong quý...

Tải về
401/LĐLĐ - TCTGNC 29/07/2019

Về việc hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu Pháp luật trực tuyến”...

Tải về
400/LĐLĐ-TCTGNC 29/07/2019

V/v tuyên truyền, phổ biến chiến lược Bảo vệ Tổ quốc (Kèm...

Tải về
..... 29/07/2019

Phụ lục báo cáo kết quả 90 năm ngày TL CĐVN (gửi các đơn vị)

Tải về
395/LĐLĐ-TCTGNC 24/07/2019

V/v lựa chọn tập thể, cá nhân điển hình thực hiện...

Tải về
39/KH-LĐLĐ 03/05/2019

KẾ HOẠCH Tuyên truyền chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo...

Tải về
367/LĐLĐ-TCTGNC 21/06/2019

V/v tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công...

Tải về
47/KH-LĐLĐ 18/06/2019

KẾ HOẠCH Truyền thông Công đoàn tỉnh Cao Bằng năm 2019

Tải về
364/LĐLĐ - TCTGNC 18/06/2019

Về việc tổ chức các giải thể thao trong tổ chức Công đoàn

Tải về
41/KH-LĐLĐ 28/05/2019

KẾ HOẠCH Tổ chức vòng 1 cuộc thi ảnh “Nét đẹp công đoàn và...

Tải về
346/LĐLĐ-TCTGNC 31/05/2019

V/v tuyên truyền kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống công...

Tải về
341/LĐLĐ-TCTGNC 30/05/2019

V/v tham gia viết bài và đăng ký mua cuốn sách “Công đoàn...

Tải về
342/LĐLĐ-TCTGNC 30/05/2019

V/v triển khai tuyên truyền văn bản, hướng dẫn trong đoàn...

Tải về
340/LĐLĐ-TCTGNC 30/05/2019

V/v đôn đốc báo cáo công tác Tuyên giáo Công đoàn 6 tháng...

Tải về
335/LĐLĐ-TCTGNC 27/05/2019

V/v Triển khai thực hiện công tác Dân số, Gia đình, Trẻ em...

Tải về
338/LĐLĐ-TCTGNC 28/05/2019

V/v tiếp tục triển khai tuyên truyền, phổ biến, giáo...

Tải về
336/LĐLĐ-TCTGNC 27/05/2019

V/v tuyên truyền Chỉ thị số 30-CT/TU, ngày 06/5/2019...

Tải về
339/LĐLĐ - TCTGNC 28/05/2019

Về việc hưởng ứng giải Báo chí toàn quốc “Báo chí với công...

Tải về
331/LĐLĐ-TCTGNC 21/05/2019

V/v tuyên truyền điển hình tiêu biểu học tập và làm theo...

Tải về
329/LĐLĐ-TCTGNC 17/05/2019

V/v tuyên truyền kỷ niệm 115 năm ngày sinh đồng chí...

Tải về
20/HD-LĐLĐ 26/04/2019

HƯỚNG DẪN Khen thưởng chuyên đề “Giỏi việc nước, Đảm việc...

Tải về
18 /HD-LĐLĐ 25/04/2019

HƯỚNG DẪN Tổ chức và hoạt động của ban nữ công công đoàn cơ...

Tải về
303 /LĐLĐ-TCTGNC 25/04/2019

V/v tiếp tục thành lập, kiện toàn Ban nữ công quần chúng...

Tải về
17 /HD-LĐLĐ 25/04/2019

HƯỚNG DẪN Khen thưởng chuyên đề “Văn hóa - Thể thao”

Tải về
25/KH-LĐLĐ 20/03/2019

KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện phong trào thi đua và các hoạt...

Tải về
22/KH-LĐLĐ 28/02/2019

KẾ HOẠCH Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm...

Tải về
273/LĐLĐ-TCTGNC 09/04/2019

Về việc hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên...

Tải về
1 2 3 4  Trang sau