Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
360/LĐLĐ-TC 14/06/2019

Về việc đôn đốc nôp báo cáo số liệu thực hiện đề án giải...

Tải về
Số: 05 /HD-LĐLĐ 14/11/2018

Xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2019

Tải về
Số: 04 /HD-LĐLĐ 14/11/2018

Thu nộp kinh phí công đoàn qua tài khoản của Tổng Liên đoàn...

Tải về
Số: 119/LĐLĐ-BTC 30/10/2018

V/v góp ý Dự thảo Đề án giải pháp đột phá nâng cao chất...

Tải về
Số: 69/ HD-LĐLĐ 17/11/2017

Xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2018

Tải về
Số: 590/LĐLĐ 30/05/2017

V/v gửi tài liệu trên trang TTĐT LĐLĐ tỉnh Cao Bằng

Tải về
Số: 459/LĐLĐ 22/12/2016

V/v đôn đốc thu kinh phí Công đoàn và Báo cáo quyết toán thu...

Tải về
Số: 43/HD-LĐLĐ 19/10/2016

Xây dựng dự toán tài chính Công đoàn năm 2017

Tải về
Số: 187 /LĐLĐ 16/12/2015

Về việc báo cáo quyết toán thu – chi Tài chính công đoàn năm...

Tải về
Số: 24/HD-LĐLĐ 13/10/2015

Hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2016

Tải về
Số: 100/LĐLĐ 23/07/2015

V/v cung cấp thông tin liên quan để thực hiện kinh phí chỉ...

Tải về
1039/TB-LĐLĐ 18/11/2014

Về việc thay đổi số hiệu tài khoản

Tải về
Số: 1001/HD-LĐLĐ 27/10/2014

Xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2015

Tải về