Tên / Số / ký hiệu : Số: 45/BC-LĐLĐ
Về việc / trích yếu

Kết quả thực hiện các nội dung, chỉ tiêu giao ước thi đua 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015

Ngày ban hành 29/06/2015
Loại văn bản Báo cáo
Đơn vị / phòng ban Chính sách - Pháp luật
Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng
Người ký duyệt Hoàng Đức Hạnh
Cơ quan / đơn vị ban hành LĐLĐ tỉnh
Tải về máy Đã xem : 501 | Đã tải: 26