Tên / Số / ký hiệu : Số: 24/HD-LĐLĐ
Về việc / trích yếu

Hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2016

Ngày ban hành 13/10/2015
Loại văn bản Hướng dẫn
Đơn vị / phòng ban Tài chính
Lĩnh vực Tai chinh
Người ký duyệt Hoàng Đức Hạnh
Cơ quan / đơn vị ban hành LĐLĐ tỉnh
Tải về máy Đã xem : 495 | Đã tải: 51