Tên / Số / ký hiệu : Số: 29/HD-LĐLĐ
Về việc / trích yếu

Đánh giá, phân loại và bình xét khen thưởng tập thể, cá nhân cán bộ chuyên trách công đoàn năm 2015

Ngày ban hành 15/12/2015
Loại văn bản Hướng dẫn
Đơn vị / phòng ban Ban Tổ chức
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Người ký duyệt Hoàng Đức Hạnh
Cơ quan / đơn vị ban hành LĐLĐ tỉnh
Tải về máy Đã xem : 493 | Đã tải: 134