Tên / Số / ký hiệu : Số: 187 /LĐLĐ
Về việc / trích yếu

Về việc báo cáo quyết toán thu – chi Tài chính công đoàn năm 2015

Ngày ban hành 16/12/2015
Loại văn bản Công Văn
Đơn vị / phòng ban Tài chính
Lĩnh vực Tai chinh
Người ký duyệt Hoàng Văn Thông
Cơ quan / đơn vị ban hành LĐLĐ tỉnh
Tải về máy Đã xem : 472 | Đã tải: 92