Tên / Số / ký hiệu : Số: 36/HD-LĐLĐ
Về việc / trích yếu

Hướng dẫn tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 6b/TLĐ ngày 29/01/2011 về “công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh CNH,HĐH” và Chỉ thị 03/TLĐ ngày 18/8/2010 về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" trong nữ CNVCLĐ

Ngày ban hành 30/03/2016
Loại văn bản Hướng dẫn
Đơn vị / phòng ban Tuyên giáo - Nữ công
Lĩnh vực Công tác nữ công
Người ký duyệt Hoàng Văn Thông
Cơ quan / đơn vị ban hành LĐLĐ tỉnh
Tải về máy Đã xem : 447 | Đã tải: 34