Tên / Số / ký hiệu : Số: 85/2015/NĐ-CP; 115/2015/NĐ-CP; 59/2015/TT-BLĐTBXH
Về việc / trích yếu

- QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG NỮ - QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC - Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

Ngày ban hành 01/10/2015
Loại văn bản Nghị định
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Công tác nữ công
Người ký duyệt Nguyễn Tấn Dũng
Cơ quan / đơn vị ban hành Chính Phủ
Tải về máy Đã xem : 240 | Đã tải: 23