Tên / Số / ký hiệu : Số: 29 /TB-LĐLĐ
Về việc / trích yếu

Thông báo Kết luận Hội nghị lần thứ 23 Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2013 - 2018

Ngày ban hành 27/02/2017
Loại văn bản Thông báo
Đơn vị / phòng ban Văn phòng tổng hợp
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Người ký duyệt Bế Thanh Tịnh
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy Đã xem : 227 | Đã tải: 24