Tên / Số / ký hiệu : Số: 06/CTr - LĐLĐ
Về việc / trích yếu

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

Ngày ban hành 30/08/2017
Loại văn bản Kế hoạch
Đơn vị / phòng ban Tuyên giáo - Nữ công
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Người ký duyệt Bế Thanh Tịnh
Cơ quan / đơn vị ban hành LĐLĐ tỉnh
Tải về máy Đã xem : 192 | Đã tải: 32