Tên / Số / ký hiệu : Số: 86 /KH-LĐLĐ
Về việc / trích yếu

Học tập, quán triệt, triển khai, tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh mới ban hành (đợt I/2018)

Ngày ban hành 20/04/2018
Loại văn bản Kế hoạch
Đơn vị / phòng ban Tuyên giáo - Nữ công
Lĩnh vực Tuyên truyền - Giáo dục
Người ký duyệt Hoàng Văn Thông
Cơ quan / đơn vị ban hành LĐLĐ tỉnh
Tải về máy Đã xem : 198 | Đã tải: 43