Tên / Số / ký hiệu : Số: 03 /HD-LĐLĐ
Về việc / trích yếu

Tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm trong quý IV năm 2018

Ngày ban hành 26/09/2018
Loại văn bản Hướng dẫn
Đơn vị / phòng ban Tuyên giáo - Nữ công
Lĩnh vực Tuyên truyền - Giáo dục
Người ký duyệt Trần Công Huân
Cơ quan / đơn vị ban hành LĐLĐ tỉnh
Tải về máy Đã xem : 129 | Đã tải: 24